Oткриване на новите услуги от резидентен тип ЦНСТ и ЗЖ

   
Община Казанлък организира Официално събитие-откриване на новите
 услуги от резидентен тип ЦНСТ и ЗЖ.
 Официалното събитие се реализира като част от дейностите по проект „Разкриване на
 резидентен тип социални услуги в гр. Казанлък“. Събитието се проведе на
 19.10.2015г./понеделник/, като започна от 15 часа с освещаване на услугите и продължи
 със забавна програма в Младежки дом на гр.Казанлък. Участие в официалното събитие
 взеха децата и младежите от услугите, както и директори на училища, детски градини,
 ключови социални и образователни партньори в процеса на деинституционализация.
 Проектът на Община Казанлък е финансиран от Оперативна програма „Развитие на
 човешките ресурси“ 2007-2013 чрез Европейски социален фонд.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com