Свържете се с нас

Казанлък

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ИМА БЮДЖЕТ- Това реши адм. Съд Стара Загора

Published

on

На 29.02.2016г.  е проведено  редовно заседание на общински съвет Павел баня и на това заседание е ПРИЕТ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ЗА 2016Г.

По жалби на Кмет на община против решения  на общински съвет Павел баня № 109;115;117;119;121;123;129;135;137;140;148;150;155;160 от 29.02.2016г.  са образувани административни дела : 123;124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;135;135;136.  По описа на административен съд Стара Загора.

Със Заповед  на областен управител на област стара Загора  са оспорени същите тези решения/ без решение № 148 и 150 от 29.02.2016г./. В Заповедна за оспорване са включени и Решения № 132 и 157 от 29.02.2016г.Образувани са адм.д. № 142 и 145 от 2016г.

Със Заповед  на областен управител са върнати за повторно обсъждане на общински съвет по реда на чл. 45, ал.4 ЗМСМА  решение № 148 и 150 от 29.02.2016г.

С решения от 30.03.2016; 31.03.2016г.  и 01.04.2016г. Административният съд в гр.Стара Загора прекрати  13-тринадесет  от  общо 16-шестнадесет административни дела.

Оспорването на рамката на бюджета на община Павел баня от областния управител  спираше изпълнението на бюджета на общината  и блокираше дейността на общината, инвестициите  в публичния сектор, изплащането на трудовите възнаграждения в работещите в общинската администрация и  звена.

По искане на  Председателят на общински съвет Павел баня , и с цел защита на обществения интерес   в Община Павел баня,  с определение  на административен съд Стара Загора от 05.04.2016г. е допуснато предварително изпълнение на бюджета на общината.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№92                                          гр. Стара Загора                       05.04.2015 год.

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на пети април през две хиляди и шестнадесетагодина, седми състав:

Административен съдия: МИХАИЛ РУСЕВ

при участието на секретаря…………………………………….., като разгледа адм. дело №136 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на 145 и следващите от АПК.

Производството е по реда на чл.45 от ЗМСМА, вр. с чл.128 и  чл.166 от АПК, образувано жалбите на Кмета на Община Павел баня и оспорването от страна на Областния управител на Област Стара Загора, обективирано в Заповед №АК-01-ЗД-100/24.03.2016 год. на Решение №160/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, с което е приет Общинския бюджет за 2016 год., като е приета и бюджетната рамка.

С молба на ответника по делото Общинския съвет Павел баня, е направено искане за допускане предварително изпълнение на Решение №160/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня. Молителят поддържа, че предвиденото от закона спиране изпълнението на решението, би довело до блокиране дейноста Община Павел баня – невъзможност да се започне процедурата по разходване на предвидените капиталови разходи, неизплащане на трудовите възнаграждения на работещите в администрацията, невъзможност за кандидатстване по извънбюджетни фондове и по проекти. В резултата на решението е издадена и заповед №РД-56/15.03.2016 год за утвърждаване на бюджетите на училищата и детските градини. Като допълнителен аргумент е посочено, че с решението е определен бюджета здравеопазване, като е предвидено дофинансиране от бюджета на Общината, която не може да бъде реализирано без да се изпълни решението за приемането на бюджета.

Административен съд Стара Загора, като съобрази, че производството по оспорването на Решението е висящо, пред настоящия съд, намира, че молбата е процесуално допустима, като подадена от страна по висящо дело. Разгледана по същество, е основателна по следните съображения:

Съгласно  чл. 167, ал. 1 от АПК при всяко положение на делото по искане на страна съдът може да допусне предварително изпълнение на административния акт при условията, при които то може да бъде допуснато от административния орган, т.е при условията на чл.60, ал. 1 от АПК. Съгласно цитираната разпоредба в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес. В случая твърденията в молбата са, че е налице необходимост да се защитят особено важни обществени интереси и опасност от късното изпълнение на акта да последва значителна и трудно поправима вреда и би се блокирала дейността на обществения живот в Община Павел баня. Съдът намира, че тези твърдения са основателни и като такива следва да бъдат уважени. Имайки в предвид, предмета на решението, характера на приетият административен акт, както и защитата на животът и здравето на гражданите /функционирането на здравеопазването в общината/, защита на особено важни държавни и обществени интереси /изпълнение на приходната и разходната часта на общинския бюджет/, както и предвид факта, че могат да бъдат безвъзвратно загубени отпуснатите целеви капиталови субсидии, съдът намира молбата за основателна.  

Водим от горното и на основание чл.167, ал.1 от АПК, съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

ДОПУСКА предварителното изпълнение на Решение №160 от 29.02.2016 год. на Общински съвет – Павел баня.

Препис от определението да се изпрати на страните по делото.

Определението подлежи на обжалване в тридневен срок от получаване му от страните пред ВАС.

Казанлък

Кметът на Бургас: Ще предоставим всички подходящи и необходими условия за провеждане на занятията по математика и физика на “златния” Тео

Published

on

“Радвам се, че “златният” учител по приложна математика и физика и голям приятел на нашия град Теодосий Теодосиев прие поканата ни и ще проведе през лятото знаменитата си лагер-школа на по приложна математика и физика в града ни! Занятията ще се провеждат в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в ж.к. „Меден рудник“.За целта ще предоставим всички подходящи и необходими условия за провеждане на занятията по математика и физика. Пожелавам успех на всички участници в нея!”, каза кметът та Бургас Димитър Николов.

Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 2 души и изправени хора

Лагер-школата по физика в Бургас ще бъде на две смени – от 16.08.2021 г. и от 23.08.2021 г., като до момента за първата са записани 120, а за втората около 100 ученици от цялата страна. Всички ученици са от националните отбори физика и математика, както и от елитни университети по света.Участниците са от математически и елитни гимназия от София, Варна, Бургас, Казанлък, Велико Търново, Сливен, Благоевград и други градове, както и от страни като Англия, Франция, Белгия и Австрия.

Може да бъде изображение с 1 човек и на закрито
Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора и на закрито

От тях ще бъдат подбрани най-добрите, които ще се включат в летните школи.Освен самият Теодосий Теодосиев, в лятната школа в Бургас ще преподават още Георги Бяндов – бивш негов ученик и учител по физика в Математическа гимназия Казанлък, Камен Велев, който завършва физика в момента, Никола Каравасилев, който подготвя международните олимпиади по астрономия и астрофизика и други.Учителят Тео привлича интереса на учениците към физиката с различния си подход впоследствие еволюирал до „Методика за формиране на силов интелект“.

Неговият метод бързо доказва своята ефективност. Негови ученици в момента са професори по физика в най-реномираните университети в света.

Продължете с четенето

Казанлък

Откриха изложба “Магията на Еньовден” в ОБ “Искра”

Published

on

На празника Еньовден – 24 юни – билките имат най-голяма лечебна сила.

Отдел Читалня при Общинска библиотека “Искра” откри изложба “Магията на Еньовден” от фонда си с книги за лечението с билки, за етерично- маслените култури и старинния обичай с неговите ритуали.

Изложените книги и статии могат да бъдат ползвани от посетителите на място в Отдел Краезнание.

Продължете с четенето

Казанлък

Старозагорският митрополит Киприан ще служи на Еньовден в Казанлък

Published

on

Българската православна църква отбелязва празника Свети Дух. На 51-вият ден след Възкресение Христово, Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан отслужи св. Божествена Литургия в храм „Св. Троица“ в град Казанлък.

Това е църквата, която владиката посещава още като дете и в която започва църковното му служение под ръководството на отец Петко Мотев. Архиереят припомни важността на днешния ден, в който се почита Светият Дух – едно от трите лица на Светата Троица и благопожела на вярващите крепко здраве и дълголетие. По време на службата дякон Иван Павлов, който работи като военен психолог в поделението в града на розите, получи офикията протодякон.

Следващата архиерейска служба отново е в Казанлък, на 24 юни (Еньовден), в храм „Св. Йоан Предтеча“, с начален час 09:00.

Продължете с четенето

Казанлък

Двудневно интензивно обучение “Основи на електронната търговия” ще се проведе на Старозагорски минерални бани

Published

on

Двудневно интензивно обучение “Основи на електронната търговия” ще се проведе на 3 и 4 юли в хотел „Калиста“ в курорта Старозагорски минерални бани. Събитието цели да даде ценни насоки на хората, които желаят да научат повече за стартирането и развитието на собствен онлайн бизнес или да дигитализират текущата си физическа дейност , но изпитват трудности и несигурност. Подходящо е за производители на продукти, търговци на стоки от различен тип, собственици на магазини за физически стоки и управители на бизнеси. В 16-те часа знание ще се разгледат 27 ключови теми, сред които: какво трябва да знаем преди да започнем своя онлайн бизнес, модели за продажба на стоки онлайн, на кого и къде да продаваме нашата стока, защо ни е необходим онлайн магазин, защо хората да посетят нашия магазин и защо да купят от него, клиентско обслужване и следпродажбена грижа за клиента, маркетплейс платформи и техните възможности, правни и счетоводни аспекти на продажбите по Интернет и други. И двамата лектори са с богата експертиза в продажбите и маркетинга.

Никола Илчев се занимава с продажби повече от 15 години, а в сферата на електронната търговия е вече повече от 10. Той има богат опит в собствени и чужди онлайн проекти, както и значително влияние в развитието на екосистемата на електронните търговци в България. Създава eCommerce Academy през 2016 година с желанието да предоставя полезно знание и информация на всички, които искат да се развиват в сферата на онлайн продажбите. Той е съставител и съавтор на книгата Add to cart, а в последните няколко години е идеолог и на изключително богатото видео съдържание в YouTube канала на eCommerce Academy.

Димитър Иванов учи и живее в Япония 5 години, след което се завръща в България през 2011 година и в последните 10 години се занимава с маркетинг и предприемачество. От 4 години е маркетинг мениджър в дигитална агенция Valival и ръководи маркетинговите активности на всички партньори и клиенти на компанията. Има опит със стотици кампании на малки и големи онлайн търговци, както на българския, така и на международния пазар.

Можете да се регистрирате за събитието тук:

https://ecommercebg.com/fundamentals-starazagora-2021/
Продължете с четенето

Казанлък

Хор „Петко Стайнов“ набира хористи за участие в грандиозния концерт „Властелинът на пръстените“

Published

on

Смесен хор ‘Петко Стайнов”, при НЧ „Искра-1860” е поканен да участват в концерт с изпълнение на музика на живо към третата част на „Властелинът на пръстените: Завръщането на краля“.В основата на изпълнението са музикантите от Държавна опера- Стара Загора, а във величественото изпълнение на наградения с Оскар, оригинален саундтрак на Хауърд Шор, ще вземат участие над 250 музиканти.

Събитието ще се състои на 01 и 02 Август на цената на Античния театър в Пловдив. Продуцент е най-известната в бранша американска компания Колумбия артист мениджмънт, а организатор от българска страна – Фест Тийм. Хор „Петко Стайнов” набира изпълнители – любители музиканти, певци, от всички възрасти, включително и деца, за да се включат в това безценно преживяване. Репетициите ще се провеждат в сградата на читалището в понеделник и сряда от 18 часа, както и в допълнителни дни според необходимостта.

За контакти и допълнителна информация:Младен Станев- Диригент на СХ „Петко Стайнов”, тел. 0888585065НЧ „Искра-1860”- тел.043162986

Продължете с четенето

Казанлък

Кметът Иса Бесоолу и Царица Роза – 2021 Габриела Касева посетиха розопроизводители в павелбанско

Published

on

Кампанията по прибиране на розовия цвят в павелбанско е на финала си. Нейният своеобразен завършек тази година дадоха кметът на общината Иса Бесоолу и Царица Роза – 2021 Габриела Касева.

Двамата посетиха няколко розоварни в района, където видяха отблизо същинския процес по преработване на розов цвят и “превръщането” му в розово масло. Иса Бесоолу и Габриела Касева бяха сърдечно посрещнати в селата: Габарево, Търничени и Тъжа.

Може да бъде изображение с 4 души, изправени хора и на открито

Те благодарят за гостоприемството и пожелават здраве и берекет на всички – берачи, производители и розопреработватели.

Може да бъде изображение с 4 души, изправени хора, на открито и дърво
Продължете с четенето
Реклама

Новини от Стара Загора

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com