Свържете се с нас

Казанлък

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ИМА БЮДЖЕТ- Това реши адм. Съд Стара Загора

Published

on

На 29.02.2016г.  е проведено  редовно заседание на общински съвет Павел баня и на това заседание е ПРИЕТ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ЗА 2016Г.

По жалби на Кмет на община против решения  на общински съвет Павел баня № 109;115;117;119;121;123;129;135;137;140;148;150;155;160 от 29.02.2016г.  са образувани административни дела : 123;124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;135;135;136.  По описа на административен съд Стара Загора.

Със Заповед  на областен управител на област стара Загора  са оспорени същите тези решения/ без решение № 148 и 150 от 29.02.2016г./. В Заповедна за оспорване са включени и Решения № 132 и 157 от 29.02.2016г.Образувани са адм.д. № 142 и 145 от 2016г.

Със Заповед  на областен управител са върнати за повторно обсъждане на общински съвет по реда на чл. 45, ал.4 ЗМСМА  решение № 148 и 150 от 29.02.2016г.

С решения от 30.03.2016; 31.03.2016г.  и 01.04.2016г. Административният съд в гр.Стара Загора прекрати  13-тринадесет  от  общо 16-шестнадесет административни дела.

Оспорването на рамката на бюджета на община Павел баня от областния управител  спираше изпълнението на бюджета на общината  и блокираше дейността на общината, инвестициите  в публичния сектор, изплащането на трудовите възнаграждения в работещите в общинската администрация и  звена.

По искане на  Председателят на общински съвет Павел баня , и с цел защита на обществения интерес   в Община Павел баня,  с определение  на административен съд Стара Загора от 05.04.2016г. е допуснато предварително изпълнение на бюджета на общината.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№92                                          гр. Стара Загора                       05.04.2015 год.

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на пети април през две хиляди и шестнадесетагодина, седми състав:

Административен съдия: МИХАИЛ РУСЕВ

при участието на секретаря…………………………………….., като разгледа адм. дело №136 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на 145 и следващите от АПК.

Производството е по реда на чл.45 от ЗМСМА, вр. с чл.128 и  чл.166 от АПК, образувано жалбите на Кмета на Община Павел баня и оспорването от страна на Областния управител на Област Стара Загора, обективирано в Заповед №АК-01-ЗД-100/24.03.2016 год. на Решение №160/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, с което е приет Общинския бюджет за 2016 год., като е приета и бюджетната рамка.

С молба на ответника по делото Общинския съвет Павел баня, е направено искане за допускане предварително изпълнение на Решение №160/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня. Молителят поддържа, че предвиденото от закона спиране изпълнението на решението, би довело до блокиране дейноста Община Павел баня – невъзможност да се започне процедурата по разходване на предвидените капиталови разходи, неизплащане на трудовите възнаграждения на работещите в администрацията, невъзможност за кандидатстване по извънбюджетни фондове и по проекти. В резултата на решението е издадена и заповед №РД-56/15.03.2016 год за утвърждаване на бюджетите на училищата и детските градини. Като допълнителен аргумент е посочено, че с решението е определен бюджета здравеопазване, като е предвидено дофинансиране от бюджета на Общината, която не може да бъде реализирано без да се изпълни решението за приемането на бюджета.

Административен съд Стара Загора, като съобрази, че производството по оспорването на Решението е висящо, пред настоящия съд, намира, че молбата е процесуално допустима, като подадена от страна по висящо дело. Разгледана по същество, е основателна по следните съображения:

Съгласно  чл. 167, ал. 1 от АПК при всяко положение на делото по искане на страна съдът може да допусне предварително изпълнение на административния акт при условията, при които то може да бъде допуснато от административния орган, т.е при условията на чл.60, ал. 1 от АПК. Съгласно цитираната разпоредба в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес. В случая твърденията в молбата са, че е налице необходимост да се защитят особено важни обществени интереси и опасност от късното изпълнение на акта да последва значителна и трудно поправима вреда и би се блокирала дейността на обществения живот в Община Павел баня. Съдът намира, че тези твърдения са основателни и като такива следва да бъдат уважени. Имайки в предвид, предмета на решението, характера на приетият административен акт, както и защитата на животът и здравето на гражданите /функционирането на здравеопазването в общината/, защита на особено важни държавни и обществени интереси /изпълнение на приходната и разходната часта на общинския бюджет/, както и предвид факта, че могат да бъдат безвъзвратно загубени отпуснатите целеви капиталови субсидии, съдът намира молбата за основателна.  

Водим от горното и на основание чл.167, ал.1 от АПК, съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

ДОПУСКА предварителното изпълнение на Решение №160 от 29.02.2016 год. на Общински съвет – Павел баня.

Препис от определението да се изпрати на страните по делото.

Определението подлежи на обжалване в тридневен срок от получаване му от страните пред ВАС.

Казанлък

С още 2 млн. лв. европейско финансиране ще се направи велоалея от град Крън до град Шипка

Published

on

650 000 лв. сме отпуснали през последните години за изграждане на велоалеи на територията на община Казанлък. С още 2 млн. лв. европейско финансиране ще се направи велоалея от гр. Крън до гр. Шипка, която се явява продължение на съществуващото трасе между Казанлък и Крън, съобщи във премиерът Бойко Борисов във Фейсбук. Дължината на велосипедната алея е близо 7 км. Тук е едно от най-красивите места на страната и трябваше да осигурим безопасни условия на всички колоездачи, коментира Борисов и допълни, че освен за велоалеи, продължават и инвестициите в антикризисни мерки в района. 

Само през последните 4 години 1066 микро-, малки и средни компании в района са подкрепени със 73 млн. лева, заяви премиерът. По програмата за безлихвено кредитиране на физически лица 6,2 млн. лв. са достигнали до 1423 души. По оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” продължава и подкрепата по отворената вече за разплащане процедура за средни предприятия. По нея 80 компании от област Стара Загора ще получат 11 млн. лв.

С осигурените от правителството над 100 000 лв. се ремонтира НЧ “Светлина 1861” в град Шипка, посочи още премиерът. Дейностите включват укрепване на сградата, както и ремонт на покрива.

Продължете с четенето

Казанлък

Новоизбраният кмет на Мъглиж д-р Душо Гавазов встъпи официално в длъжност

Published

on

Новоизбраният кмет на Мъглиж д-р Душо Гавазов встъпи официално в длъжност. Той бе избран на проведените на 28 февруари извънредни местни избори в общината. До този момент в продължение на 9 години и половина д-р Гавазов бе на поста зам-кмет.

Областният управител Гергана Микова поздрави кмета с успеха на изборите и с рождения му ден, който е днес. Тя му пожела да управлява мъдро и да работи за просперитета на общината. Г-жа Микова връчи символичния ключ на Мъглиж на новия кмет, който положи клетва.

„Преди 25 години положих първата си клетва – Хипократовата. Това беше след завършване на медицинското ми образование. Днес се кълна за втори път и съм изключително развълнуван. Благодаря на всички хора, които ми гласуваха доверие, за да спечеля толкова убедително. Благодаря на екипа си, който въпреки трудностите и епидемичната обстановка организира перфектно подготовката и провеждането на изборите. Обещавам да бъда кмет на всички мъглижани, независимо от тяхната политическа ориентация, възраст и пол. Ще направя всичко по силите си, за да продължим започнатото и да спазя всички обещания, които съм дал“, каза новоизбраният кмет на община Мъглиж.

Както се полага за рожден ден, Душо Гавазов получи огромна торта от административния екип на Общината.

Свещеници отслужиха водосвет за здраве и благополучие на Мъглиж и неговите граждани.  За рождения си ден и за своя нов пост кметът получи подарък от Негово Високопреосвещенство митрополит Киприан икона на Света Богородица с Младенеца.  

Продължете с четенето

Казанлък

Кметът на Община Казанлък отправи поздрав за юбилейните 50 години на ППМГ „Никола Обрешков“

Published

on

Кметът на Община Казанлък отправи поздрав за юбилейните 50 години на ППМГ „Никола Обрешков“. От името на Галина Стоянова Почетен плакет поднесе заместник-кметът Лилия Цонкова, която също е възпитаник на Математическата гимназия. Директорът Красимир Дамянов изрази благодарности за вниманието и грижите към учебното заведение от страна на Кмета и нейния екип.

В Поздравителния адрес Кметът Галина Стоянова се обръща към преподаватели и ученици като към пионери: „Всички Вие сте част от един невероятен отбор, част от историята на Казанлъшката математическа гимназия, от живота на Казанлък. Така, както патронът на гимназията допринася неимоверно за българската наука, всеки от Вас върви със свои стъпки към научни успехи, които Ви превръщат в победители.“.

Към пожеланията за здраве и успехи Кметът на Казанлък добавя: „Нека и в следващите 50 години се радваме на ППМГ „Никола Обрешков“ като средище за изграждане на умове, но преди всичко на смели сърца, които и занапред ще дръзват да надзъртат в Неизвестното, ще надхвърлят прегради и ще продължават смело да питат и да откриват нови отговори за Казанлък, за България, за Света!“.Математическата гимназия в Казанлък е открита на 29 септември 1970 година, когато със заповед на тогавашния министър на народната просвета се откриват първите в страната две математически гимназии. Казанлък е предпочетен заради големия брой изтъкнати математици и отличните представяния на учениците при участието им в национални и международни олимпиади.

Може да бъде изображение с един или повече хора, стоящи хора, обувни артикули и на открито
Може да бъде изображение с 7 people, including Vlado Chuchumishev, стоящи хора и на открито

ППМГ е едно от водещите училища в страната. Неговите възпитаници постигат уникални успехи на национално и международно ниво в областта на математиката и физиката, в областта на биологията и химията…Но не само. Учениците постигат успехи и в областта на хуманитарните науки история, философия, гражданско образование, в сферата на изкуството – музика, изобразително изкуство и дори спорта. 46 випуска продължават традицията да бъдат достойни и успешни Обрешковци. Всяка година наследниците на Никола Обрешков участват и печелят медали на международните олимпиади по физика, биология, химия.

Продължете с четенето

Казанлък

Три коли осъмнаха в Казанлък с разбити стъкла и обрани

Published

on

На 03.03.2021 г., около 01:10 ч., при извършване на обход на ул. “Славянска” и ул. “Трапезица” в гр. Казанлък, служители на РУ – Казанлък са установили три автомобила с взломени стъкла.

При последвалите процесуално-следствени действия е установено, че за времето от 18:30ч. на 03.03.2021 г. до 01:10 ч. на 04.03.2021г., след като са взломени предните леви стъклата на автомобилите, е извършена кражба на неустановена към момента парична сума на монети, чантичка с лични документи и две дебитни карти. Образувано е досъдебно производство по чл.195 от НК.

Продължете с четенето

Казанлък

Задържаха мъж, обрал кола в Казанлък

Published

on

На 04.03.2021 г. в РУ  -Казанлък се е явила 35-годишна жена, която заявила, че за времето от 18:00 ч. на 29.01.2021 г. до 12:30 ч. на 30.01.2021 г., след като през незаключена врата е проникнато в л.а. “Пежо”, паркиран в гр. Казанлък, ЖК „Изток“, е извършена  кражба на CD плейър, сак с дрехи, FM трансмитер и акумулатор. Образувано е досъдебно производство по чл.194, ал.1 от НК.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че извършител на деянието е 33-годишен мъж от гр. Ловеч. Същият е установен и като извършител на кражба на акумулаторна батерия и сумата от 50 лв. на монети от л.а. „Шевролет“, отразена в бюлетин 57/26.02.2021 г. на ОДМВР – Стара Загора. С постановление на РП – Стара Загора на лицето е наложена мярка за неотклонение “Задържане под стража” за срок до 72 часа

Продължете с четенето

Казанлък

Борисов от Шипка: Средната заплата – 2000 лв. и нагоре

Published

on

Още 1-2 месеца трябва да се справим с пандемията. До следващите 4 години, вчера правихме разчети, ще вдигнем брутния вътрешен продукт до 100 млрд. евро. 196 млрд. лв. мога да им ги обещая. Това заяви премиерът Бойко Борисов, който провери ремонта на храм-паметника „Рождество Христово“ в Шипка. 

„Когато преди 4 години взехме управлението, никой не вярваше, че ще стигнем 120-130 млрд. Ковида ни спря за една година.

Убеден съм, че сега, по начина, по който лекуват лекарите, по който ваксинираме, ще постигнем поне 2000 лв. средната работна заплата и нагоре, ще продължим санирането, но на първо място са църквите, манастирите и джамиите, защото искам всички да са спокойни и да се отдадат на вярата.

Има ли вяра, има народ, има морал, има всичко останало, има бъдеще“, посочи в заключение той.

Премиерът се срещна и с кмета на Шипка и инспектираха ремонтирано читалище.

Борисов коментира отношенията ни с Турция: „От война до най-добри приятелски и съседски отношения“ и припомни, че кулата Атакуле в Анкара е светнала в цветовете на трибагреника ни.

Борисов каза още, че опозицията освен с провокации с друго не може да си служи.

Продължете с четенето

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com