Свържете се с нас

Казанлък

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ИМА БЮДЖЕТ- Това реши адм. Съд Стара Загора

Published

on

На 29.02.2016г.  е проведено  редовно заседание на общински съвет Павел баня и на това заседание е ПРИЕТ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ЗА 2016Г.

По жалби на Кмет на община против решения  на общински съвет Павел баня № 109;115;117;119;121;123;129;135;137;140;148;150;155;160 от 29.02.2016г.  са образувани административни дела : 123;124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;135;135;136.  По описа на административен съд Стара Загора.

Със Заповед  на областен управител на област стара Загора  са оспорени същите тези решения/ без решение № 148 и 150 от 29.02.2016г./. В Заповедна за оспорване са включени и Решения № 132 и 157 от 29.02.2016г.Образувани са адм.д. № 142 и 145 от 2016г.

Със Заповед  на областен управител са върнати за повторно обсъждане на общински съвет по реда на чл. 45, ал.4 ЗМСМА  решение № 148 и 150 от 29.02.2016г.

С решения от 30.03.2016; 31.03.2016г.  и 01.04.2016г. Административният съд в гр.Стара Загора прекрати  13-тринадесет  от  общо 16-шестнадесет административни дела.

Оспорването на рамката на бюджета на община Павел баня от областния управител  спираше изпълнението на бюджета на общината  и блокираше дейността на общината, инвестициите  в публичния сектор, изплащането на трудовите възнаграждения в работещите в общинската администрация и  звена.

По искане на  Председателят на общински съвет Павел баня , и с цел защита на обществения интерес   в Община Павел баня,  с определение  на административен съд Стара Загора от 05.04.2016г. е допуснато предварително изпълнение на бюджета на общината.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№92                                          гр. Стара Загора                       05.04.2015 год.

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на пети април през две хиляди и шестнадесетагодина, седми състав:

Административен съдия: МИХАИЛ РУСЕВ

при участието на секретаря…………………………………….., като разгледа адм. дело №136 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на 145 и следващите от АПК.

Производството е по реда на чл.45 от ЗМСМА, вр. с чл.128 и  чл.166 от АПК, образувано жалбите на Кмета на Община Павел баня и оспорването от страна на Областния управител на Област Стара Загора, обективирано в Заповед №АК-01-ЗД-100/24.03.2016 год. на Решение №160/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, с което е приет Общинския бюджет за 2016 год., като е приета и бюджетната рамка.

С молба на ответника по делото Общинския съвет Павел баня, е направено искане за допускане предварително изпълнение на Решение №160/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня. Молителят поддържа, че предвиденото от закона спиране изпълнението на решението, би довело до блокиране дейноста Община Павел баня – невъзможност да се започне процедурата по разходване на предвидените капиталови разходи, неизплащане на трудовите възнаграждения на работещите в администрацията, невъзможност за кандидатстване по извънбюджетни фондове и по проекти. В резултата на решението е издадена и заповед №РД-56/15.03.2016 год за утвърждаване на бюджетите на училищата и детските градини. Като допълнителен аргумент е посочено, че с решението е определен бюджета здравеопазване, като е предвидено дофинансиране от бюджета на Общината, която не може да бъде реализирано без да се изпълни решението за приемането на бюджета.

Административен съд Стара Загора, като съобрази, че производството по оспорването на Решението е висящо, пред настоящия съд, намира, че молбата е процесуално допустима, като подадена от страна по висящо дело. Разгледана по същество, е основателна по следните съображения:

Съгласно  чл. 167, ал. 1 от АПК при всяко положение на делото по искане на страна съдът може да допусне предварително изпълнение на административния акт при условията, при които то може да бъде допуснато от административния орган, т.е при условията на чл.60, ал. 1 от АПК. Съгласно цитираната разпоредба в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес. В случая твърденията в молбата са, че е налице необходимост да се защитят особено важни обществени интереси и опасност от късното изпълнение на акта да последва значителна и трудно поправима вреда и би се блокирала дейността на обществения живот в Община Павел баня. Съдът намира, че тези твърдения са основателни и като такива следва да бъдат уважени. Имайки в предвид, предмета на решението, характера на приетият административен акт, както и защитата на животът и здравето на гражданите /функционирането на здравеопазването в общината/, защита на особено важни държавни и обществени интереси /изпълнение на приходната и разходната часта на общинския бюджет/, както и предвид факта, че могат да бъдат безвъзвратно загубени отпуснатите целеви капиталови субсидии, съдът намира молбата за основателна.  

Водим от горното и на основание чл.167, ал.1 от АПК, съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

ДОПУСКА предварителното изпълнение на Решение №160 от 29.02.2016 год. на Общински съвет – Павел баня.

Препис от определението да се изпрати на страните по делото.

Определението подлежи на обжалване в тридневен срок от получаване му от страните пред ВАС.

Казанлък

Катастрофа затруднява движението на главния път Казанлък-Габрово

Published

on

Катастрофа в района на казанлъшкото село Крън затруднява движението по главния път Казанлък-Габрово.

Движението се осъществява двупосочно в една лента.

Трафикът се регулира от униформени, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Очакват се подробности от полицията.

Продължете с четенето

Казанлък

Военни формирования ще проведат дни на отворени врати по повод 20 г. България в НАТО

Published

on

Военни формирования от Българската армия и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия (ВВВУ) ще проведат поредица инициативи тази седмица по повод 20-ата годишнина от членството на България в НАТО и Международния ден на авиацията и космонавтиката 12 април.

На 10 април, сряда, в Ловеч, в рамките на проявите за отбелязване на 45 години от полета на първия българин в Космоса, ще бъдат представени възможностите за обучение на курсанти и студенти във ВВВУ. Информационният щанд на авиационната Алма Матер ще бъде разположен пред сградата на Община Ловеч. Представително формирование от висшето военно училище ще се включи в тържествената церемония по отбелязване на 45-ата годишнина в родния град на първия български космонавт. Около 17.30 ч. над Ловеч ще прелетят самолети L-39ZA и Pilatus PC-9M с екипажи от 12-а авиационна база, за да отправят въздушен поздрав към граждани и гости. Самолетите ще преминат във формация клин в сгъстен боен ред, пилотирани от опитни пилоти, без въоръжение.

На 11 април, четвъртък, Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ – Долна Митрополия обявява Ден на отворените врати от 10.00 до 15.30 ч. в изнесения комплекс за авиационно образование в Плевен. Целта е да се популяризират и представят възможностите за авиационно образование и обучение. Приветствие към гостите ще поднесе началникът на училището бригаден генерал Юлиян Радойски. Презентация на тема „ВВВУ „Г. Бенковски“ – лидер в авиационното образование в България“ ще представи полк. проф. д-р инж. Марин Маринов, а на тема „Международно сътрудничество на ВВВУ „Г. Бенковски“ и възможности за развитие“ – полк. Андриян Колев. Ще бъдат проведени демонстрации и срещи с преподаватели по катедри.

Същия ден, 11 април, в Казанлък и Карлово, по повод отбелязването на 20-ата годишнина от присъединяването на Република България към НАТО, 61-ва Стрямска механизирана бригада организира Ден на отворените врати. Във военните формирования в Казанлък и Карлово ще има статичен показ на въоръжение, бойна техника и войсково оборудване и възможности за посещение на Стаята на бойната слава. Гражданите могат да се запознаят с дейността на бригадата от 10.00 до 15.00 часа.

На 12 април, петък, Авиобаза „Безмер“ отваря вратите си в Международния ден на авиацията и космонавтиката. Малки и големи ще могат да разгледат авиобазата от 09.30 до 12.30 часа. Посетителите ще имат възможност да се запознаят отблизо със самолетите Су-25, стрелково въоръжение, летателна екипировка, специална и самолетообслужваща техника. Музеят на авиобазата също ще бъде отворен за приятелите на авиацията.

Продължете с четенето

Казанлък

Мъж обгори с горелка пътен знак в Казанлък

Published

on

Мъж обгори с горелка пътен знак „B-1“ в Казанлък, съобщиха от полицията. Знакът означава „Забранено е влизането на пътни превозни средства“.

На 9 април вечерта полицаи са задържали мъж за извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред – обгоряване на пътния знак с газова горелка на улица „19 февруари“ в града.

Образувано е бързо производство.

Продължете с четенето

Казанлък

„Възраждане“ обжалват строителното разрешение за реставрацията на Паметника на свободата

Published

on

Партия „Възраждане“ внася сигнал до Административния съд в Стара Загора с искане да бъде обявено за нищожно даденото от Община Казанлък строително разрешение за ремонт и реконструкция на Паметника на свободата на Шипка. Това обявиха на пресконференция старозагорският народен представител и областен координатор на партията Даниел Проданов и  общинските съветници от Казанлък и Стара Загора Димитър Пашев и Галин Динев.

Сигналът до Административния съд ще бъде внесен чрез главния архитект на община Казанлък и ще бъде придружен с документация от 45 страници, която според представителите на „Възраждане“ показва, че при реставрацията ще бъдат извършени дейности, които не са предварително планирани, заяви Даниел Проданов.

Строителното разрешение, което е издадено от главния архитект на община Казанлък на 7 септември м.г. носи наименование „за реставрация и консервация на фасадите на паметник на връх Шипка“, допълни Димитър Пашев, който е и председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания в Общинския съвет на Казанлък. По думите му обаче, според техническия проект ремонтните дейности не обхващат само запълване на фугите на паметника, а цялостен ремонт, който видоизменя и подменя своеобразната идея на паметника да бъде музей на героизма на българските опълченци и руските войни, загинали в борбата за освобождение на България. По думите на Димитър Пашев не са изпълнени редица нормативни изисквания като например, че строителното разрешение е само за ремонта на фасадите, но не включва интериора и подмяната на автентичните плочки около паметника.

От „Възраждане“ се заканиха да използват всякакви юридически възможности за обжалване на обществената поръчка за реставрацията на паметника. БНР

Продължете с четенето

Казанлък

За 9-та поредна година в Казанлък ще се проведе едно от най-известните велосъстезания “Спици и бодли”

Published

on

От 17-19 май 2024 г., в парк “Тюлбето”, гр. Казанлък, ще се проведе за 9-та поредна година едно от най-известните велосъстезания “Спици и бодли”. Организатор на събитието е “Софийски планински клуб”, в партньорство с община Казанлък.

“Спици и бодли” е едно от най-популярните събития в региона на Казанлък и Стара Загора, защото съчетава в себе си състезание с благотворителна кауза и фестивал, без аналог в България. 100% от печалбата на “Спици и бодли” отива за каузите и инициативите на Софийски планински клуб, сред които подкрепата на Фондация “Ела и ти” и стипендия “Софийски планински клуб”. Състезанието се организира изцяло с доброволчески труд и финансира от спонсори и бюджета на клуба.

През 2023 година в състезанието се включиха рекорден брой състезателите – над 600, а тази година организаторите са подготвили още нови предизвикателства. Освен четирите дисциплини от миналата година (Хоби – 37 км, Трудно – 47 км, PRO – 64 км, както и Дуатлон – колоездене + бягане), тази година ще има нова категория Дуатлон Щафета – отново 37 км колоездене и 22 км бягане, но този път поделени между двама

Събитието започва още на 17 май (петък) с прожекции на филми под нощното небе. В съботния ден от сутринта ще започнат йога практики, обучения по колоездене, ще има хамачена градина и ще се проведе детската вело надпревара “Малки спици”. На разположение на гостите ще има различни видове щандове с храна, напитки и натурални продукти на производители от цяла България. А вечерта ще има концерт с участието на музикалните групи “Lazy Dynamics” и “Cool Den”.

Неделя от 09:00: старт на всички дисциплини.

Ако пък не сте състезател, но искате да бъдете част от преживяването “Спици и бодли”, можете да го направите като се включите в групата на доброволците , където ще се запознаете с нови хора и ще научите повече за организацията на събитието.

Ако желаете да станете партньор на “Спици и бодли”, може да се свържете с тях на spici@spk.bg.

 

 

 

да се провери дали е така, че май ги отсвирихме.

Продължете с четенето

Казанлък

10-годишно дете е в болница след удар между кола и мотоциклет

Published

on

Дете пострада при катастрофа в Старозагорско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 6 април по пътя от Крън за Казанлък.

Произшествието е между автомобил, управляван от 60-годишен мъж и мотоциклет, управляван от 44-годишен мъж.

Пострадали са водачът на мотоциклета и возещото се отзад 10-годишно момче.

Детето е настанено в болница – без опасност за живота.

Двамата шофьори са тествани за алкохол и наркотици, като са отчетени отрицателни резултати.

Продължете с четенето

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com