46 деца с са засегнати от хепатитната инфекция в Казанлък

   

От средата на месец март 2015 година в квартал „Кармен” на гр. Казанлък се наблюдава увеличена заболяемост от вирусен хепатит тип А сред ромското население.
До момента от хепатитната инфекция са засегнати 46 деца от ромски произход до 9 годишна възраст.
Пика на заболяването се наблюдава през месеците юли и август (над 60 % от заболелите). През месец август заболяването е регистрирано и в други райони на град Казанлък ( 13 случая ).
24 % (11) от децата посещават организирани детски колективи в гр. Казанлък.
За недопускане разпространението на хепатитната инфекция РЗИ Стара Загора предприе следните мерки:
1. Връчи 2 предписания / месец май и август / на кмета на Община Казанлък за предприемане на мерки за хигиенизиране на квартала.
2. Връчени бяха предписания на директорите на засегнатите детски заведения с конкретни противоепидемични мерки за налагане на карантина, дезинфекция и наблюдение на контактните.
3. Извършени са проверки по предписанията, при които се констатира изпълнението им от отговорните лица.
4. РЗИ Стара Загора осигури на ОПЛ достатъчни количества гама глобулин за профилактика на контактните лица (до момента са обхванати над 60 деца).
5. На 10.08.2015 г. по предложение на РЗИ Стара Загора се проведе среща в Община Казанлък с НПО „Свят без граници”, здравните медиатори и представители на Община Казанлък за предприемане на допълнителни мерки за ограничаването на хепатитната инфекция в града.
6. На 11.08.2015 г. в 19.00 ч. в кв. „Кармен” се проведе среща с ромското население със здравно – образователна насоченост.
7. С цел откриване на скритите форми на вирусния хепатит, на 18.08.2015 г. бяха организирани изследвания и безплатни прегледи на контактните на хепатит от РЗИ Стара Загора и НПО „Свят без граници”. От извършените 95 изследвания бяха открити активно 5 деца с активна форма на вирусен хепатит. Същите незабавно са хоспитализирани в Клиника по инфекциозни болести към УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” Стара Загора. Базплатните прегледи бяха извършени със съдействието на лекари от горецитираната клиника.
Във връзка с констатираните хигиенни проблеми в квартал „Кармен” на гр. Казанлък, РЗИ Стара Загора информира ОДБХ, РИОСВ и ВиК Стара Загора.
РЗИ Стара Загора продължава да следи ситуацията и напомня, че
Вирусният хепатит тип А е широко разпространено заболяване, което засяга предимно млади хора. По- често заболяването се среща през есенно-зимният сезон.
Източник на заразата е болният от хепатит човек, независимо от тежестта на болестните прояви – от тежко изразени до т.нар. “здраво заразоносителство”
Причинител на заболяването е вирус, които се отделя с изпражненията на заразения и се предава подобно на другите чревни инфекции чрез замърсена храна, вода, замърсени ръце , прибори за хранене и др.
Заболяването протича с разнообразна клинична картина.
При типичните случаи се разграничават три стадия:
 начален/ най-заразителен/
 иктеричен
 възстановителен
Първите болестни прояви са нехарактерни. Най- често заболяването започва със смущения в храносмилателната система – тежест или болезненост “под лъжичката” и дясното подребрие, обща отпадналост, липса на апетит, гадене и повръщане, диария или запек.
По- рядко заболяването започва с грипоподнобни оплаквания – мускулни и ставни болки, умерена температура, обща отпадналост. Понякога по-изявени са някои алергични признаци, като упорити болки в ставите или кожни обриви, подобни на уртикария.
Посочените оплаквания продължават няколко дни и към тях се добавят пожълтяването на очните лигавици и кожата, потъмняване на урината и избледняване на изпражненията.
Заболяването може да протече и без поява на жълтеница.

При всяко неразположение сред контактните следва незабавно да се търси лекарски съвет за уточняване на причината.
 Когато в семейството се открие болен от вирусен хепатит, той трябва дя постъпи в болница за лечение и изолация.
 Членовете на семейството, които са били в контакт с болния, подлежат на медицинско наблюдение за 45 дни / личните лекари извършват необходимите изследвания през този период/.
 В дома на заболелия се извършва дезинфекция.
Трябва да се знае, че вирусите в околната среда, остават жизнеспособни със седмици и месеци.
Измиването на ръцете преди хранене и след ползване на тоалетната е от първостепенно значение за предпазване от заболяване
Съдовете за храна, приборите за хранене, личните вещи и бельото на болния се обеззаразяват по следните начини:
 Изваряване на съдовете и приборите за хранене в продължение на 30 мин.
 Избърсването на пода да се извършва с дезинфекционен препарат
За предпазване от заболяване е необходимо:
 Ранно откриване и изолиране на заразения
 Спазване на изрядна хигиена при ползване на тоалетната и приготвяне на храната.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com