437 ранени и 48 души убити в областта през 2015г.

   

През 2015 г. на територията на област Стара Загора са регистрирани 360 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, при които броят на ранените е 437, а на убитите – 48 души. В сравнение с 2014 г. се наблюдава увеличение на убитите лица с 65.5%, на произшествията – с 23.3% и на ранените лица – с 13.5%., съобщават от статистиката в Стара Загора.

Най-голям е броят на произшествията по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) – 347, или 96.4% от общия брой ПТП за областта.

През 2015 г. в област Стара Загора най-много произшествия са регистрирани през месец декември- 42, а най-малко – през месеците март и април по 16. Най-голям е броят на ранените през месец юни -52, а на загиналите – през месец ноември 9.

По дни от седмицата, най-голям брой ПТП са настъпили в петъчните дни- 57, съответно с 9 убити и 69 ранени лица.

Относителните дялове на ранените лица при ПТП са следните:

  • Деца и младежи под 15 години – 9.2%
  • От 15 до 24 навършени години – 22.0%
  • От 25 до 64 навършени госини – 53.8%
  • Над 65 навършени години -15.1%.

От общия брой на ранените участници в движението с най-висок дял са водачите на МПС – 42.6%, следвани от пътниците – 37.5% и пешеходците – 19.9%.

Загиналите водачи на МПС са 56.3% от всички загинали при ПТП, а убитите пешеходци и пътници – съответно 22.9 и 20.8%.

През 2015 година 55.3% от произшествията на територията на област Стара Загора са регистрирани в населените места – с 8 убити и 216 ранени,останалите 44.7% ПТП са регистрирани извън населените места, съответно с 40 убити и 221 ранени.

И през 2015 г. най-много тежки пътнотранспортни произшествия са регистрирани в община Стара Загора – 163 или 45.3% от общия брой ПТП за областта, съответно с 11 убити и 193 ранени. Най-малко произшествия са настъпили в община Николаево – 3 на брой, при които няма загинали и има 4 ранени.

 

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com