25 години Търговско-промишлена палата – Казанлък

   

Днес ТПП Казанлък чества своя 25 годишен юбилей. За празника в града на розите се събират всички председатели на палатите от страната. Вече 25 години  Казанлъшката палата успешно прилага принципите на на доброволно членство, автономия и самофинансиране. Услугите за фирмите, които Палатата извършва, дават възможност за това. За своите 25 години дейност, Палатата в Казанлък има над 800 регистрирани членове – фирми за външно-търговска дейност, със съпроводена регистрация и в Търговския регистър на БТПП. Само за последните 15 години са заверени 7357 сертификата за произход, 1852 покани за бизнес – визи, заверени са над 1100 подписа върху фирмени документи. Работи се според уставния принцип за осигуряване на достатъчно пълен обхват от специфични услуги и защита интересите на членовете и правилата на обществения характер на тази недържавна организация, обединяваща представители на икономическата общност от Казанлъшкия регион, от бизнес сферата на производството, търговията, услугите и туризма. „Организирайки дейността си съгласно приетите принципи, в синхрон с БТПП, София, която по силата на международни конвенции, споразумения и търговски обичаи е оторизирана да издава и заверява редица важни документи, свързани с международния стокообмен, както и децентрализацията на тази дейност към Регионалните ТПП, в това число и в Казанлъшката палата, донесе несъмнени удобства за бизнеса в Казанлък и доближи услугите до неговите представители“, категоричен е сегашният главен секретар на КТПП, Йордан Игнатов.Казанлъшката Палата е обществена организация, която за 25 години налага авторитет от общинско и регионално значение. Публичността на нейната дейност произтича от политиката на качествено обслужване на интересите на нейните членове в големия контекст на обществения интерес. Общественият характер на организацията се потвърждава и от участието на ТПП – Казанлък като страна в Общинския съвет за тристранно сътрудничество, където Палатата е представител на своите членове в качеството им на работодатели. Приоритетните за общината инвестиционни намерения, програмите за трудова заетост, курсовете за преквалификация и мерките за насърчаване на заетостта на регионално ниво, са теми, в чието обсъждане, Палатата неизменно участва като партньор на държавните и местни институции, но и като активен обществен фактор в публичното пространство.Ръководството на ТПП в Казанлък отчита като успешно партньорството си с местната власт, в лицето на Община Казанлък. Резултат от него е и базирането на офиса на Палатата на нов адрес, осъществено с решение на Общински съвет – Казанлък, по предложение на кмета Галина Стоянова. Преди по-малко от година, лично председателят на Българската Търговско-промишлена палата, Цветан Симеонов, връчи на кмета Галина Стоянова, Юбилеен медал по повод 120 години от създаването на търговско-промишлените палати / камари в България. Отличието бе дадено за сериозния принос на кмета за подобряването на бизнес климата в общината и за доброто взаимодействие на местната власт с Казанлъшката търговско-промишлена палата. „Искаме да покажем, че доброто сътрудничество между местните власти и търговските палати е важно за всички“, каза тогава Симеонов в Казанлък, по време на среща в кабинета на кмета, в която участваха още Анри Малос, експредседател на Европейския икономически и социален комитет, председателят и главният секретар на КТПП – Ангел Скендеров и Йордан Игнатов. „Намеренията са хубаво нещо, но ще трябва да ги реализираме заедно и с подкрепата на нашите членове, защото търговската палата работи в интерес на бизнеса“, категоричен е в навечерието на юбилея главният секретар на Търговско промишлената палата в Казанлък, Йордан Игнатов.

По материали от ТПП Казанлък

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com