По повод на т. нар. мъртви души в училищата „продължавам да държа на криминализирането или на по-специалното вписване в Наказателния кодекс на тези случаи“, обяви министър Танев. Според него една от мерките срещу фиктивното записване на ученици е чрез намаляване на броя на учениците, необходими за запълване на паралелките.

В повечето училища са необходими минимум 18 ученици, за да се запълни една училищна паралелка. Ще се опитаме да сведем малко този брой на учениците, за да бъде той легитимен, но въпросът е финансов и е необходимо съгласуване с Министерството на финансите, обясни министър Танев.

След голямата учителска стачка през есента на 2007 г. училищата се финансират чрез делегирани бюджети, като получават средства по единните разходни стандарти за издръжка на учениците. Средният стандарт за ученик е около 1400 лева годишно.