Язовири в областта са в добро техническо състояние

   

Язовирите на територията на област Стара Загора са в добро техническо състояние. Те имат достатъчно свободен обем, който да поеме възможни дъждовни води през настоящия летен сезон.

Това стана ясно на работна среща между областния управител Гергана Микова, председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски, заместник-председателя на агенцията ген. Кирил Войнов, главния секретар на агенцията Николай Николов, и главния инспектор към Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ Весела Василева.

От началото на 2018 г. инспекторите на ДАМТН са извършили 117 проверки на язовири  на територията на старозагорска област като 47 са били самостоятелни, а 72 са били съвместни с експертите от Комисията за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях (КОТЕСЯС) към Областна администрация.

Направените предписания са 106, голям брой от които са по техническата документация на водните обекти. Относно безопасната техническа експлоатация на язовирите, най-много са предписанията за почистване на водните и въздушните откоси на язовирните стени от храстовидна и дървесна растителност.

От Държавната агенция представиха приетите промени в Закона за водите, касаещи категоризацията на язовирите по степен на потенциална опасност. Тя ще се извършва от комисиите, назначени със заповед на областните управители.

Акцентирано беше и върху възможността за прехвърлянето на общинските язовири към новосъздаденото държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.

Създаването на това предприятие ще облекчи в голяма степен местните власти при поддържане на язовирите или грижата на държавата по отношение на тези водни обекти, за които има затруднения по поддръжката на техническото им състояние и безопасната експлоатация.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com