Свържете се с нас

Казанлък

Фалшиви промоции и нереални намаления дебнат при празничното пазаруване

Published

on

Периодът около коледните празници е най-благодатният за търговия през годината. Потребителите разполагат със средства и масово купуват разнообразни стоки, а търговските обекти са пълни. Какви обаче са рисковете, пред които може да се изправи всеки от нас по това време? 

 

Г-н Маргаритов, какви са рисковете за потребителите при коледното пазаруване?

Коледното пазаруване е свързано с повече емоции – всеки иска да подготви дома си за посрещането на празниците, да изненада близките с интересни подаръци. Търговците разбира се отчитат това и излъчват атрактивни послания – за изключителни предложения, лимитирани серии, специални празнични цени.

Рисковете са от нелоялни практики, които могат да бъдат свързани както с неверни твърдения по отношение на качествата и характеристиките на продуктите, така и с техните цени при празнични намаления.

Понякога търговците заблуждават с фалшиви промоции, като рекламират стоки без да доставят достатъчно наличности в магазините. Разчитат, че когато човек отиде за нещо конкретно, а се окаже, че го няма, след като вече е в обекта, ще вземе друго. Има и нереални намаления, при които атрактивните цени се оказват не промоционални, а редовни, тъй като стоките никога не са продавани по-скъпо. Съществува и друг риск при пазаруването от намаления – да ни привлече анонс за отстъпка и тя да е действителна, но въпреки това покупката да не е изгодна, тъй като този търговец поначало поддържа по-високи цени в обекта си и същата стока може да бъде намерена другаде на редовна цена дори по-евтино.

Затова е добре да отделим малко време да сравним няколко оферти на различни търговци. Особено в интернет това става бързо и удобно. Вече има и търсачки, които правят това вместо нас и за секунди селектират по зададени параметри най-изгодните предложения за настаняване в туристически обекти, за сходни стоки. Те също биха могли да са от полза при извършване на проучването.

В този период на годината обикновено се появяват и празнични оферти за скъпи стоки като мебели, черна и бяла техника, които не анонсират намаления, но са брандирани със символите на Коледа и Нова година и изглеждат като специални предложения, които могат да ни подтикнат да освежим дома си, без да е належащо и без да сме го планирали.

Друг риск, за който също предупреждаваме, е пазаруването от Коледните базари, които в момента са един от основните акценти в нашата контролна дейност. Тези обекти функционират за относително кратък период от време. Често търговците са без постоянни стационарни обекти и трудно биха могли да бъдат открити след приключването на кампанията, поради което по-лесно се изкушават да не спазват стриктно законодателството. Понякога няма обявени цени, не се издават касови бележки. Нашият съвет е по-внимателно да се пазарува от тези базари, за да се избегнат нелоялни практики, както и различни опасни стоки. Важно е да се изисква платежен документ и да се пази, тъй като само въз основа на него потребителят може да предяви претенции във връзка с нарушени права.

 

В кои сектори са най-често срещаните злоупотреби, които ощетяват потребителите?

Най-много нарушения констатираме в сферата на телекомуникациите и при продажбата на хранителни продукти. Според мен, това е така по-скоро поради обстоятелството, че тези пазари са едни от най-големите, а не толкова защото масово не се спазват правилата.

При хранителните стоки констатираме нарушения основно в две посоки. От една страна, те са свързани с предоставянето на невярна информация на потребителите за съществените характеристики на продуктите. По този проблем работим в сътрудничество с Българската агенция по безопасност на храните. Когато колегите установят разминаване между посочената върху опаковката информация и реалното съдържание, ние се произнасяме за нелоялна търговска практика, която санкционираме и забраняваме, за да предпазим неограничен кръг потребители от заблудата.

Установихме, например, че търговец си е позволил да не посочи върху българския етикет дадената от производителя информация, че продуктът съдържа алергени, което в определени случаи може да се окаже доста рисково за потребителя. В един друг случай пък производител подвеждаше клиентите, че предлага предназначен за деца нискомаслен хранителен продукт, който всъщност не е такъв. При проверката ни на сирената с участието и на неправителствения сектор установихме, че търговци представят като сирене продукт, който попада в категорията „имитиращи продукти”.

Други нелоялни практики, които сме установявали при продажбата на хранителни стоки, са свързани с продажбата на предварително пакетирани млечни и месни продукти. Целта е потребителят да бъде заблуден, че ще плати по-малко. В тази хипотеза обикновено търговецът поставя върху опаковката по-ниска цена от тази, която се маркира на касата. Или пък посочва върху етикета продажна цена, която не съответства на реалната за количеството в опаковката съгласно цената за килограм.  И обратното – търговецът се опитва да внуши на клиентите, че срещу определена цена ще получат продукт с по-голямо от реалното количество.

Натъквали сме се и на нелоялни практики, свързани с неясни условия на търговските предложения. Такъв например е случаят, при който при промоция търговецът по никакъв начин не е информирал предварително клиентите си, че могат да закупят само до определен брой от промоционалния артикул. Друг казус, с който се сблъскваме, е свързан с ползването на т.нар. клиентски карти, които дават възможност за пазаруване с отстъпки. Оказва се, че невинаги търговецът предупреждава, че цената е валидна само за притежатели на такива карти, а в някои случаи пък на касата дори след представяне на клиентска карта се маркира някаква различна цена – между преференциалната и редовната.

В интернет пространството пък забранихме нелоялна практика, при която търговец рекламираше отстъпка от 35% при пазаруване над определена сума, но не посочваше, че тази сума се формирала от сбора на цените на поръчаните артикули след приспадне на отстъпката.

 

Телекомите често попадат в полезрението на КЗП. Какви са най-честите нарушения на тези компании?

Безспорно това е секторът, в който констатираме най-много нарушения. Тези услуги имат най-много потребители. Следим константно и много внимателно пазара на телекомуникациите. Стремим се своевременно да установяваме и забраняваме нелоялните практики, които се появяват. Имаме няколко съществени пробива.

Например, в резултат на постигнато от нас споразумение, при предсрочно прекратяване на срочен договор клиентите на два от телекомите  вече дължат до три месечни такси, а не всички до края на срока на договора, както беше преди време. Освен това, потребителите не са длъжни да заплащат сумата по оспорвана от тях фактура до произнасянето на търговеца по възражението им. Също така не може да бъдат спирани услугите по договори, по които клиентът е изряден платец, ако има задължения по друг.

Забранихме и няколко нелоялни практики, които бяха свързани с предоставяне преди сключването на договори на заблуждаваща информация за покритието на мрежата. Произнесохме се и по повод създаването на прекомерни пречки пред потребителите, когато пожелаят да прекратят договорите си – единият от телекомите изискваше от тях да подадат заявлението за прекратяване на договора точно в същия офис, в който са го сключили и на точно определена дата, а друг – заявлението да бъде по образец.

При продажбата на телекомуникационни устройства пък забранихме практики, в които търговците не информираха своевременно, че тези устройства не са нови, а рециклирани.

 

Компаниите за бързи кредити също често нарушават правилата. Какви са най-честите злоупотреби от тяхна страна?

Пазарът на финансовите услуги е по-специфичен и в известна степен по-рисков. До тегленето на „бързи кредити” обикновено прибягват хора, които са в затруднено финансово положение и имат неотложна необходимост от средства, поради което често са склонни да приемат и недотам изгодни условия. От друга страна, сложната терминология понякога затруднява потребителите да разберат правилно договорите с общи условия, които подписват за отпускането на заемите. Установявали сме нелоялни практики, с които дружества спестяват важна информация или представят заблуждаващи данни относно условията. Също и неравноправни клаузи, които ограничават правата на потребителите по закон.

Например, имаше случай, в който дружеството предвиждаше възможност да обяви кредита за предсрочно изискуем, когато кредитополучателят не се е издължил своевременно към други финансови институции или към държавата. Така търговецът недобросъвестно разширяваше възможностите си да се освободи от своите задължения по договора, като откаже предоставянето на финансовата услуга на основание обстоятелства, свързани с или произтичащи от правоотношения на потребителя с трети, външни за кредитното правоотношение лица. Същевременно подобна възможност за потребителя не се предвиждаше.

 

Законни ли са разнообразните допълнителни такси, които финансови (банкови или небанкови) институции налагат при различните услуги, които предоставят (най-вече при кредити)?

Незаконни са таксите и комисионните за действия, свързани с усвояване и управление на кредита. Също така кредиторът не може да събира повече от веднъж такса или комисиона за едно и също действие. Важно е да се знае и това, че видът, размерът и действието, за което се събират такси и комисиони, трябва да бъдат ясно и точно определени в договора за потребителския кредит.

При осъществяването на контрол върху дейността на финансовите институции сме установявали нарушения на някои от тези разпоредби и сме предприемали съответните мерки за преустановяването им.

Например, дружества си позволяваха при забавяне на вноската по договора за кредит да изискват заплащане на такси и комисиони за действия като изпращане на напомнително писмо, изготвяне на споразумение за разсрочено плащане и пр. Категорично нямат право на това. Друг случай е този, при който при основателно обявяване на кредита за предсрочно изискуем кредитори предвиждаха потребителят да върне всички начислени или подлежащи на начисляване до крайната дата на издължаване на заема лихви. Подобна постановка отново е противозаконна, тъй като потребителят следва да дължи само лихвите до момента на погасяване на задълженията си, но не и за бъдещ период.

 

Какви са констатираните от КЗП нарушения при „Черния петък“ в края на ноември?

При проверките в търговската мрежа най-често срещаното нарушение беше липсата на старата цена, от която е направено намалението. Когато е посочена само новата цена, потребителят не може да се ориентира има ли действително някаква отстъпка и ако да – каква е тя, за да прецени дали е изгодно за него да закупи стоката. Установихме и случаи, в които на витрината търговци поставяха големи надписи за определен процент намаление, а в единия от ъглите с малки букви правеха уточнението, че намалението не важи за определени видове стоки, които понякога се оказваха преобладаващи в обекта.

В онлайн пространството пък след като в продължение на около десет дни засичахме цените на определени стоки в различни електронни магазини, установихме търговци да вдигат цените непосредствено преди кампанията, като така създаваха представата за намаления, каквито реално не съществуваха. Нещо повече – дори се оказваше, че стоките са били по-евтини в  периода преди намалението. Имаше и случаи, в които търговци обявяваха отстъпки при продажбата на комплекти, а впоследствие ставаше ясно, че намалението важи само за един от продуктите в пакета.

 

Някои търговски вериги (основно за дрехи) поставят на етикетите си основна цена в евро, а цифрите в лева на етикета са много по-малки и незабележими. Това законно ли е и КЗП санкционирала ли е търговци за подобна практика?

Това е нелоялна търговска практика. Ние сме установявали подобни случаи, за които сме се произнасяли и сме налагали санкции, тъй като заповедите са влезли в сила.

Подобен подход определено заблуждава потребителя и не следва да се прилага, тъй като е в нарушение на едно от основните му права – правото да получи ясна и разбираема информация за цената на стоката, която му се предлага.

Продължете с четенето

Казанлък

Хороскоп за 17 май: Ден изпълнен с обрати очаква три зодии

Published

on

ОВЕН

Няма причина да се огорчавате и да смятате, че ще настъпи неприятен обрат в делата ви. Това усещане не отговаря на истината и вие го имате на базата на съмненията, които обикновено са лош съветник. Не се отпускайте и следвайте пътя на своите надежди, неочаквано известие за пътуване.ТЕЛЕЦ

Активността, от която мнозина се отказват днес, може да повлияе на едни Телци, а на други не. Отпускането ви е следствие на вътрешно напрежение и известна доза лентяйство. Близко сте до осъществяване на стремежите си и това трябва да ви мобилизира. Любовна авантюра.

БЛИЗНАЦИ

Много важен ден за вас, който се свързва със стремежите ви за близкото, както и за далечното бъдеще. Гаранция за осъществяването им ще имате, ако днес извършите нещо в тази насока, независимо дали е първостепенно, или второстепенно. Покана за вечерно парти от приятели.

РАК

Във вторник ще сте в добро настроение и с изразена симпатия към околните, както и в стремеж към хармоничен контакт. Днес деловите връзки ще имат главно значение, докато други ще пристъпят към нови запознанства, резултатът ще бъде положителен. Неочаквани пари.

ЛЪВ

Ще имате неприятности днес и за някои от вас ще се повиши нервният градус. Денят е успешен и можете да се справите със задачите, които ви предстоят. При повечето Лъвове срещите и разговорите по делови направления са на преден план. Голям успех в хазартни игри.

ДЕВА

Днес вие не намалявате ритъма на своето професионално темпо и мнозина от вас сега очакват, че ще успеят да осъществят работните си планове. Реални шансове за добри постижения има, надеждата ви също не е малка и ще работите с жар. Ще имате успех в професионалната сфера.

ВЕЗНИ

Настроението, което ви владее днес, граничи с агресивността. Най-добре ще бъде да не пренасяте личните си усещания върху другите и още по-малко да търсите конфронтация с тях. Отпуснете се и обърнете гръб на нервната си превъзбуда, търсете хармонията, разходете се вечерта.


СКОРПИОН

Вторник започва спокойно за вас, но през деня условията ще ви заставят да действате с бързина. Най-важната тенденция сега е при вашите делови контакти. Ще осъществите срещи, които имат отношение към най-скорошна реализация на делови планове. Възможност за любовна авантюра.

СТРЕЛЕЦ

Стрелците имат две линии на изява днес. Едната се свързва с наситени професионални ангажименти и мнозина от вас ще си позволят да се нагърбят с повече работа от това, което могат да вършат. Другата се свързва с нервно пренапрежение, което няма да овладеете.

КОЗИРОГ

Козирозите започват активно своя ден. Това включва както срещи с приятели и колеги от бранша, така и в обществото, честото им осъществяване ще донесе придобивки. Някои няма да се занимават с делови задачи, а ще предпочетат любовните контакти, неочаквани вести.ВОДОЛЕЙ

Понижено е настроението ви във вторник, но това съвсем не означава, че ви предстои неуспешен ден. Тъкмо обратното – много силна професионална изява, възможности за придобивки. Мнозина от вас при контактите си трябва да постъпят деликатно. Среща с приятели ще ви разведри. Сега обърнете по-голямо внимание на контактите.

РИБИ

Рибите имат успешен вторник. Днес са налице добри възможности за реализация на своя идея или постигане на еднократен финансов успех. Известни трудности ще имате на работното си място. Отнасяйте се с повече внимание към здравето си, за да сте силни и бодри при взимане на решения. Вашата работоспособност е пословична и е важно да сте в кондиция. Ще възникнат много проблеми, които не сте в състояние да отстраните. Не ви липсва чувство на такт, но спазвайте дистанция от началниците си.

Блиц

Продължете с четенето

Казанлък

Кои светци почитаме днес

Published

on

Днес Църквата почита св. Баташки мъченици, св. ап. Андроник, както и св. мчк Николай Софийски.

Свети Андроник бил един от 70-те апостоли Христови,

четем в житието му. Той бил и сродник на св. ап. Павел, който споменава за него в Посланието до Римляни:

Поздравете Андроника и Юния, мои сродници и съзатворници,

които се чутовни между апостолите и които още преди мене повярваха в Христа” (Рим. 16:7).

Андроник благовествувал в разни страни и бил епископ в Панония.

Той приел мъченическа смърт и неговите мощи били по-късно намерени в гр. Евгения (Византия).

Продължете с четенето

Казанлък

Облаци скриват слънцето

Published

on

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад облачността, средна и висока, ще се увеличава и вплътнява. В сутрешните часове на отделни места в низините и около водните басейни ще се образува краткотрайна мъгла.

Това съобщиха от НИМХ.

Ще духа слаб до умерен югозападен вятър, който привечер в западната половина от Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Топло с максимални температури между 27° и 32°, в София около 27°. През нощта срещу сряда от северозапад ще започне да нахлува хладен въздух. Ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки.

Над планините ще бъде предимно слънчево. След пладне над масивите от Западна България облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад, по билата от северозапад; привечер ще се усили. Максимална температура на височина 1200 метра около 20°, на 2000 метра около 12°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места с намалена видимост. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максимални температури на въздуха: 22°-27°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Продължете с четенето

Казанлък

6252 оздравели за ден от COVID-19

Published

on

362 са новите случаи на коронавирус за изминалото денонощие при направени 6777 теста, съобщи Единният информационен портал.

Положителните проби са 5,3%,

В болница са приети 100 души, с което общият им брой става 583, като 55 пациента са в интензивни отделения. Починали са 11 души, а оздравелите са 6252.

Поставените ваксини са 725.

Статистиката за денонощието по области: Благоевград – 12 нови случая, Бургас – 13, Варна – 11, Велико Търново – 4, Видин – 9, Враца – 13, Габрово – 11, Добрич – 0, Кърджали – 5, Кюстендил – 15, Ловеч – 5, Монтана – 7, Пазарджик – 15, Перник – 5, Плевен – 5, Пловдив – 35, Разград – 7, Русе – 9, Силистра – 5, Сливен – 0, Смолян – 2, София-град – 116, София-област – 12, Стара Загора – 18, Търговище – 5, Хасково – 10, Шумен – 4, Ямбол – 9.

news.bg

Продължете с четенето

Казанлък

Показват в София „Светлина за Шипка“

Published

on

Пътуващата изложба под името „Светлина за Шипка“ ще бъде открита в София на 17 май. Това е третата спирка на експозицията, създадена по проект на читалище „Светлина – 1861“ в град Шипка. Тя е благотворителна, а събраните от нея средства ще са за възстановяване на красивата му историческа сграда.

„Светлина за Шипка“ ще бъде подредена на площад „Независимост“ в помещения, предоставени безвъзмездно от РИМ “Стара София”. Официалното й представяне ще бъде от 19 часа, съобщи читалищният секретар Деница Стефанова.

В изложбата участват художници от цялата страна. Приобщени са към каузата, след спечелен проект на читалището пред мобилен оператор. Чрез него са поканени първо 8 художници на седем дневен пленер, но в последствие още 16 художници са дарили свои картини. В експозицията се включиха и млади творци от Шипка и Казанлък с над 30 детски рисунки.

Преди да отпътува изложбата включваше 54 картини – живопис, акварел, графика и колаж. За първи път през април организаторите я показаха в родната къща на Дечко Узунов в Казанлък, където три от картините бяха продадени, а събраните средства надхвърлиха 2000. В първата седмица на месец май изложбата беше показана на пловдивчани, а към даренията от Града на тепетата се прибавиха още 400 лв.

След София предстои „Светлина за Шипка“ да бъде показана пред ценителите в Стрелча и Стара Загора. БНР

Продължете с четенето

Казанлък

Продължава обедняването на населението в област Стара Загора

Published

on

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2021 г. линията на бедност общо за област Стара Загора е 513.92 лв. средно месечно на лице от домакинство (табл. 1), съобщиха от  отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ при Териториално статистическо бюро – Югоизток на Националния статистически институт. При този размер на линията под прага на бедност са били 28.3% от населението на областта.

54542


В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 10.6%,
а относителният дял на бедното население – с 1.4 процентни пункта.
Същевременно обаче системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2021 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 28.3 до 34.8%, или с 6.5 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 46.2%, или със 17.9 процентни пункта.
През 2021 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Монтана – съответно 343 и 355 лв., а най-високата – в област София (столица) (733 лв.), следвана от областите Перник (592 лв.), Кюстендил (539 лв.) и София (529 лева).

545422

Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за областта в областите Стара Загора – 28.3%, София – 25.8%, Сливен – 25.2%, и Бургас – 25.2%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Силистра – 10.2%, Габрово – 11.1%, Благоевград и Разград – по 15.1%.

Материални и социални лишения на домакинствата
В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги. От 2021 г. се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот. Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си позволят 7 от 13 показателя – 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство (табл. 2).

През 2021 г. 22.3% от населението на област Стара Загора живее в тежки материални и социални лишения (ограничения в 7 от 13 показателя).

545423

Домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност
За безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на възраст 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни.
До 2020 г. показателят се изчисляваше за лица на възраст от 18 до 59 години, а от 2021 г. той включва лица на възраст от 18 до 64 години.
Ниската икономическа активност за домакинството се изчислява като съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 – 64 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява към пълно работно време въз основа на отработените часове.
Лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 64 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 64-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтната година.
През 2021 г. в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 12.0 хил. лица на възраст 18 – 64 години, или 7.0% от населението на област Стара Загора, като спрямо 2020 г. относителният им дял намалява с 2.3 процентни пункта.
Комбиниран индикатор

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2030“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални и социални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.
Комбинирането на трите показателя показва, че през 2021 г. в област Стара Загора 36.7% от населението, или 114.2 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване (табл. 4).
Стойността на показателя нараства с 1.1 процентни пункта спрямо 2020 г., повече при мъжете – с 1.9 процентни пункта, в сравнение с жените – с 0.3 процентни пункта.

Материални лишения при децата
В изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2021 г. относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 27.0%, а за 6.9% от децата нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини.

Методологични бележки

С Регламент № 1700 от 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки. Наблюдението за доходите и условията на живот (SILC), е част от изследванията включени в регламента, и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние (cross-sectional data) и от повторени във времето (longitudinal data) изменения в доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация.
Целевата съвкупност в изследването са всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение. Лицата, живеещи в колективни домакинства и в институции, са изключени като цяло от целевата съвкупност.
До 2015 г. изследването се провежда върху 4-годишен ротационен панел от обикновени домакинства. Размерът на извадката за 2021 г. включва 9 112 домакинства от 6 ротационни групи от всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на възраст 16 и повече навършени години. Извадката се състои от шест ротационни групи, като всяка година една от ротационните групи отпада от наблюдението и се заменя с нова. Този ротационен модел на извадка осигурява два типа данни:
Моментни (данни от текущата година на наблюдение);
Лонгитудинални (данни за домакинствата, участвали в поне две последователни години).

Наблюдението се провежда с два типа анкетни карти:
Въпросник за домакинството;
Индивидуална анкетна карта за всяко лице от домакинството на възраст 16 и повече навършени години.

Основни понятия
Линия на бедност
За изследване на равнището на бедност в методологията на Евростат се използва общ разполагаем нетен доход. Линията на бедност представлява 60% от средния общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.
Еквивалентни скали
За пресмятане на индикаторите за бедност и социално включване се използва общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица. Поради различния състав и брой лица в домакинствата се прилагат еквивалентни скали. Използва се модифицираната ОЕСД скала, според която първият възрастен на 14 и повече навършени години получава тегло единица, вторият възрастен на 14 и повече навършени години – тегло 0.5, и всяко дете под 14 години – тегло 0.3. Теглата се присъждат на всеки член на домакинството и се сумират, за да се получи еквивалентен размер на домакинството. Общият разполагаем нетен доход за всяко домакинство се разделя на неговия еквивалентен размер и се формира общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.

Продължете с четенето

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com