Увеличава се капацитетът на Дневния център за възрастни хора с увреждания

   

С пет места да бъде увеличен капацитетът на Дневния център за възрастни хора с увреждания реши на днешното си заседание Общинският съвет в Казанлък. Центърът предоставя услуги на лица над 18 години с физически и ментални увреждания. Капацитетът му до момента бе 15 места. „Той е търсено място от хора не само от Казанлък. Освен това децата, навършили 18 години в Центъра за деца с увреждания, се преместват в Центъра за възрастни“, коментира общинският съветник от ГЕРБ д-р Мехмед Мехмедов. В този смисъл той обясни, че с увеличаване на капацитета на Дневния център за възрастни хора с увреждания ще бъде задоволена нуждата на повече хора в нужда от социална грижа и наблюдение, а в същото време ще се открият и допълнително работни места.
От откриването на Центъра до сега услугите му са ползвали 21 лица, като всичките му потребители са с дългосрочна потребност. Към момента капацитетът му е изцяло запълнен и по данни на Дирекция „Социално подпомагане“ има двама чакащи за услугата. В Дневния център за деца с увреждания в Казанлък има трима потребители, които идните две години ще навършат 18 години, те са с постоянна потребност от наблюдение и обгрижване, поради спецификата на здравословното им състояние. Запълненият капацитет не позволява услугата да бъде ползвана от повече младежи от Защитените жилища и Центрове за настаняване от семеен тип.
Д-р Мехмедов коментира също, че през последните пет години Община Казанлък е насочила усилията си към увеличаване на броя и вида на социалните услуги. От 7 през 2011г. към днешна дата те са вече 14. През този период са открити нови социални услуги като Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с и без увреждания, Защитено жилище за деца с умствена изостаналост, Дневен център за възрастни хора с увреждания. „По отношение на ефективността, качеството и достъпността на предоставяните социални услуги, то те покриват основно потребностите на техните потребители. Политиката на Община Казанлък е да бъдат обхващани всички нуждаещи се хора в неравностойно положение и обхващане на потребители от съседни общини, където такива услуги липсват“, поясни д-р Мехмедов.
Славяна ГАЙДАРОВА

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com