Тръгна обществена поръчка за 16-сете блока, който ще се санират в Казанлък

   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 27, ал.2 от Закона за обществените поръчки Ви съобщаваме, че на 28.08.2015 г., Община Казанлък публикува обществена поръчка за сключване на рамково споразумение на основание чл. 16, ал. 8, чл. 93а, във връзка с Глава пета и Глава седма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително монтажни работи във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на община Казанлък, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
Поръчката е публикувана на профила на Агенцията по обществени поръчки към министъра на икономиката.
Пълна информация за обществената поръчка може да бъде намерена на интернет страниците на АОП www.aop.bg и на профила на купувача на Община Казанлък www. kazanlak.bg.

С Уважение,

ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на Община Казанлък

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com