Теодора Иванова, БСП: Създава ли Община Казанлък необходимите условия за приобщаващо образование?

   

Готова ли е Община Казанлък да отговори на нарастващия брой на деца със СОП и такива, нуждаещи се от допълнителна подкрепа, подкрепя ли  детските градини и училищата да имат среда, професионална експертиза и отношение към личностното развитие на децата. Тези въпроси възникнаха по време на среща  на  млади хора с общинския съветник Теодора Иванова. Тя обобщи въпросите на родителите и на педагогически специалисти, на които представи внесен отчет за изпълнение на Стратегията за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците  на Община Казанлък. Документът на местната власт се оказа  непознат за родители, а учители се притесниха да го коментират.

След представен Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък, Иванова пита кметът на община Казанлък:

1.Проведена ли е оценка на децата в предучилищните групи за откриване на риск от обучителни затруднения? В кои образователни институции?

2.В колко образователни институции са създадени кабинети, терапевтично оборудвани, в които да работят логопеди, ресурсни учители и психолози?

3.Какъв е общият брой на децата, насочени към допълнителна подкрепа след проведен скрининг при постъпване в детска градина и след оценка в предучилищните институции?

4.Изготвен ли е анализ за нужното финансиране, за назначаване на специалисти (психолози, логопеди, помощни учители и др.), за да бъде по-пълноценна и ефективна  работата с децата със специални потребности?

5.По какъв начин се осъществява  допълнителната подкрепа и подкрепата на деца със СОП в образователните институции, в които няма назначени ресурсни специалисти?

„Задавам тези въпроси, защото съм убедена, че образователните институции искат да приложат наредбите. От изключителна важност е желанието и отговорността на  Община Казанлък, която трябва да създаде необходимите условия за приобщаващо образование, кметът трябва да подкрепя всички  образователните институции без изключение, така че да имат среда, професионална експертиза и отношение към личностното развитие на децата. Това е сериозната основа за развитието на казанлъшките деца и ученици. От това зависи бъдещето на децата и родителите. Понякога това касае и живота им.”, заключи общинският съветник Теодора Иванова.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com