СУ “Екзарх Антим I – ПО ПЪТЯ КЪМ ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ

   

СУ “Екзарх Антим I“, град Казанлък направи следващата крачка в посока Иновативно училище. През месец февруари 2016 година екипът от учители прие предизвикателството, училището да стане едно от бързо развиващите се иновативни училища в България, прилагайки съвременни методи на обучение. Основното предизвикателство, което стои пред колектива, е да се подобри качеството на преподаване чрез разработване и внедряване на иновативни елементи в обучението, както и да се представи по нов интерактивен начин учебното съдържание по всички дисциплини. За да реализира поставените си цели в училището стартираха два проекта.

Първият проект е внедряване на Web базирана интерактивна система за разработване на електронни уроци от нов тип, отговарящи изцяло на интереса и потребностите на съвременното поколение. Чрез този подход се цели ангажиране на учениците и техните преподаватели в използването на най-новите IT технологии. По този начин се дава възможност всички електронни устройства (компютри, таблети, лаптопи, дори и смартфони) да бъдат използвани не само за сърфиране в социалните мрежи и слушане на музика, но и за тяхното активно използване в учебния процес. В много училища учителите забраняват използването на смартфони по време на час. В СУ “Екзарх Антим I“, телефоните, както и всички електронни устройства ще бъдат използвани за придобиване на нови знания чрез образователни игри.

Внедряването на системата започна с обучение, организирано в рамките на вътрешно-училищната квалификационна дейност на всички 89 учители за работа с платформата. На следващ етап бе реализирана доставка на 65“ интерактивен МultiBoard дисплей и 40 броя таблети, работещи през облачна технология и превръщайки понятието „умна класна стая“ в реалност. Над 160 ученици получиха лицензи за самостоятелно ползване, които им дават възможността за екипна работа с учителите по съответните предмети.

Конфигуриран бе облак (виртуално пространство – институция) на училището, където всеки един от учителите публикува свои интерактивни уроци. Тези уроци са достъпни от всякъде и по всяко време за членовете на институцията.  По време на технологичната конференция на Microsoft България в град Велико Търново през месец юни, учители демонстрираха свои индивидуални разработки върху интерактивните МultiBoard дисплеи, част от технологичното изложение.

Вторият проект включва поетапно конфигуриране на облачна структура с помощта на Microsoft Office 365. Предвижда се от новата учебна година, всички учители и ученици да ползват услугите на облачната технология предоставена от софтуерната компания, както и закупуването на Microsoft IT Academy. Системата ще бъде управлявана чрез AD (активна директория), която е част от услугата на Microsoft. До този момент на всички 160 ученици, работещи с MozaBook, са създадени профили в облака на Office 365, което позволява бързо и лесно пренастройване и конфигуриране на текущите им акаунти.

Използването на облачните технологии ще позволи бързо и лесно на учители и ученици да достъпват информация свързана с оперативната дейност и учебното съдържание.

Партньор по реализацията и на двата от проекта е фирма КЕЙСИЕМ ЕООД София, специализирана в предлагане на образователни технологии, официален представител на MozaBook за България и AEP (Authorized Education Partner) на Microsoft. Фирмата притежава сертификат за “mozalearn ICT Training Center”, а специалисти от фирмата имат статут на SILVER “mozalearn ICT Exper”.

Това е един добър пример за ефективно използване на ИКТ в училище.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com