СТЪПКА НАПРЕД с „Бъдеще за децата”!

   

Екипът на СНЦ „Бъдеще за децата” и родители на деца със специални потребности отправят апел към вас: „Помогнете ни да създадем ЗАЛА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ за нашите деца“. Организацията постоянно работи за подобряване на материалната база в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца със специални потребности. Стараем се да повишим качеството на услугата и да предложим подкрепящи дейности за децата и родителите. От няколко месеца, разполагаме със зала за Сензорна интеграция, в която се провежда подходяща терапия за деца с нарушена сензорна функционалност. Тя е в резултат на обединените усилия и подкрепа на десетки хора от бизнеса, дарители, приятели, родители и екипа на организацията. Следващата ни цел е разкриването на Зала за физическа активност и рехабилитация. Сдружение „Бъдеще за децата” стартира кампания за набиране на средства, дарения и доброволен труд, под надслов „Подкрепи Бъдеще за децата в следващата му стъпка”, с цел да изгради пространство, в което чрез методите на кинезитерапията (лечение чрез движение) да помага на деца с Детска церебрална парализа и други двигателни нарушения. Този вид рехабилитация стимулира невромоторното и психическото развитие на децата, повишава тяхната самостоятелност, осигурява по-високо качество на живот и възможност за максимално социализиране на децата със специфични потребности. Заниманията могат да бъдат индивидуални и групови, съобразени с особеностите и способностите на всяко дете, чрез тях подпомагаме тяхната двигателна активност, развитието на грубата и фина моторика, координацията на движенията и ловкостта, тяхното обучение в дейности от ежедневния живот. Ние, Сдружение „Бъдеще за децата”-град Казанлък, призоваваме граждани, организации и представители на бизнеса да ни подкрепят в усилията за създаване и надграждане на специфична терапевтична среда и условия за децата с различни по вид и степен дефицити. Нашето желание е на първо време, чрез кампанията „Стъпка напред” да направим ремонт на помещението и да закупим необходимото оборудване: кушетка за масажи, модулна стълба, паралели, вертикализатор, проходилка, топки за рехабилитация, шведска стена, дюшеци, „сух басейн” с топки, велоаргометър и други необходими пособия. Социалната услуга Цeнтър за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък е почасова, с капацитет 25 деца. Към момента екипът работи с 38 деца със специални потребности и техните семейства. Сдружение „Бъдеще за децата” предоставя услугата като държавно делегирана дейност от 2014 година в партньорство с Община Казанлък. Мария Гинева, изпълнителният директор на организацията, споделя: „Малчуганите, които идват при нас ползват невероятни зали, които подпомагат умственото им развитие, личностното израстване, преодоляването на говорни и психо-емоционални затруднения. Центърът разполага с голяма зала за групова работа, където децата преминават през арт- и трудотерапия. Отделно – сензорна зала, която е пригодена специално за нуждите на нашите потребители и създадена благодарение на много хора в рамките на благотворителна кампания. Библиотеката на играчките, която все повече се ползва от децата и техните родители. Центърът има обособени кабинети за работа за провеждането на сесии с психолог, кабинети за работа с логопед и педагог.Залата за физическа активност и рехабилитация ще допълни услугите, които предоставяме за нашите деца и ще повиши ефективността на работата на специалистите.”

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com