Строежът на жилищни сгради в областта нарастват с 50.9%

   

През второто тримесечие на 2016 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 83 жилищни сгради с 318 жилища в тях и 36 594 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 85 други сгради с 25 171 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 50.9%, жилищата в тях – със 71.9%, а общата им застроена площ – с 69.3%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, също се увеличава с 34.9%, докато общата им застроена площ е по-малко с 26.9%, съобщават от статистиката в Стара Загора.

В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 56.6%, броят на жилищата в тях – със186.5%, а разгънатата им застроена площ – със 159.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 21.3%, а разгънатата им застроена площ спада с 60.9%.

През второто тримесечие на 2016 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 66 жилищни сгради с 342 жилища в тях и с 39 284 кв. м обща застроена площ, и на 56 други сгради с 31 810 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 43.5%, броят на жилищата в тях – с 44.3%, а общата им застроена площ е повече с 37.4%. Нарастване със 166.7% се наблюдава и при броя на започнатите други сгради, както и на разгънатата им застроена площ – със 114.8%.

В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 46.7%, жилищата в тях – със117.8%, а разгънатата им застроена площ – със116.8%. Започнатите други видове сгради намаляват с 18.8%, а разгънатата им обща застроена площ – с 30.0%

 

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com