Стартира дейността на Общинското предприятие „Кухня-майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“

   

От днес, 07.09.2015 г., се приемат заявки за приготвяне на храна за децата, ползващи услугите на Детска млечна кухня, в централния офис на ул. „Христо Ботев“ № 30 в гр. Казанлък и във филиалите по населените места: гр. Крън, с. Енина, с. Шейново, с. Копринка, с. Бузовград,  с. Черганово и с. Овощник.

Съгласно Решение № 1307/13.05.2015 г. на Общински съвет – Казанлък Детска млечна кухня, гр. Казанлък бе преобразувана в Общинско предприятие „Кухня-майка в т.ч. дейност Детска млечна кухня”, считано от 01.07.2015 г., с цел приготвяне и предоставяне на готова храна за децата, ползващи услугите на Детска млечна кухня и дейност „кетъринг” за децата, посещаващи детски ясли, ОДЗ и ЦДГ на територията на общината. От 1 юни до настоящия момент бяха извършени редица ремонтни дейности по основната сграда на гр. Казанлък като: топлоизолиране на стени и покрив; подмяна на дограмата; подмяна на източник на топлина и вътрешно отоплителна инсталация (по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня, гр. Казанлък” на стойност 263 349,64 лв.; строително-ремонтни дейности на подготвителни, кухненски блок, помещения за разпределение на готовата храна, помещение за измиване и дезинфекция на съдовете за разнасяне на храната, складови и други помещения, както и доставката на ново кухненско оборудване (на обща стойност 343 000 лв. от бюджета на Община Казанлък за 2015 г.).

ГРАФИК

ЗА ЗАЯВКИ ЗА ХРАНА ОТ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КУХНЯ-МАЙКА, В Т. Ч. ДЕЙНОСТ ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ“ (считано от 14 септември 2015 г.)

 

СРЯДА (09.09.2015 г.)

09,30 ч. – с. Бузовград

10,00 ч. – с. Копринка

10,20 ч. – с. Шейново

10,45 ч. – гр. Крън

11,00 ч. – с. Енина

11,30 ч. – с. Овощник

11,45 ч. – с. Черганово

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com