Сметната палата завери без резерви Годишния финансов отчет на Община Казанлък за 2014 година

   

На 4 август 2015 г. Община Казанлък получи от Сметната палата на Р България Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на общината за 2014 г.

На основание чл. 54, ал. 13 от Закона за Сметната палата, Община Казанлък получи Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2014 г. на Община Казанлък и Одитно становище към него. Резултатите от извършения от Сметната палата одит  предоставят достатъчна и подходяща база за изразеното одитно становище, се казва в доклада.

Независимото одитно становище гласи, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Казанлък към 31 декември 2014 г., в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.

Констатацията на Сметната палата е: Финансовият отчет на Община Казанлък за 2014 г. се заверява без резерви.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com