Свържете се с нас

Казанлък

Служителите на „НИТИ” ЕАД на протест пред главния вход на „Арсенал” АД в момента

Published

on

В Казанлък се провежда протест срещу преустановения от страна на „Арсенал” АД достъп на работници и служители на „НИТИ” ЕАД до техните работни места, съобщиха организаторите. В отворено писмо до кмета на Община Казанлък Галина Стоянова организаторите от КТ “Подкрепа” при “НИТИ” ЕАД, СО на КНСБ на НСФ „Метал – Електро” при “НИТИ” ЕАД, СС на ВПК при “НИТИ” ЕАД, протестът се провежда днес, 10 юли пред главния вход на „Арсенал” АД на бул. Розова долина от 14,00 до 15,00 часа. Целта е изразяване несъгласието на работниците и служителите на „НИТИ” ЕАД с неправомерно преустановения достъп от страна на „Арсенал” АД до собствени на дружеството сгради, законно изградени върху чужд терен. В протестът ще участват около 50 души. Писмото е с изх.№ 475 – ОБ/ 09.07.2015 г. и се посочва:

“Уважаема г-жо Стоянова,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 10-07-2015 год., в гр. Казанлък ще бъде проведен мирен протест с участието на работници и служители на „НИТИ” ЕАД срещу неправомерно преустановения достъп на същите до собствени на „НИТИ” ЕАД сгради, за изпълнение на преките им трудови задължения. Предприетите от „Арсенал” АД действия са в противоречие и съставляват неизпълнение на Решение №153 от 07.04.2010 на Върховния касационен съд на Република България, с което съдът е отказал да върне на „Арсенал” АД владението на терените, върху които са изградени сградите на „НИТИ” ЕАД. Достъпът ни до работните места е преустановен след писмо изх.№2025/26-06-2015 от Николай Ибушев – изпълнителен директор на ”Арсенал” АД. За предприетите от страна на ”Арсенал” АД действия своевременно са уведомени Районна прокуратура, гр. Казанлък, Държавна агенция ”Национална сигурност”, Служба ”Контрол върху общоопасните средства” при ОД на МВР, гр. Стара Загора, Министерство на икономиката и областния управител на Област Стара Загора.
Средствата, които ще бъдат използвани за изразяване мненията, възгледите и становищата ще бъдат с постери, звукови сигнали, устни словесни изявления. Какви мерки са предприети от организатора за недопускане нарушения на обществения ред, престъпления, спазване безопасността на движението и законните права и интереси на гражданите съгласно ЗСММ – едновременно с настоящото уведомление, идентично е подадено и до РУ „Полиция” с цел осигуряване на полицейско присъствие непосредствено преди, по време и при приключване на протестното мероприятие. Не сме в състояние да спазим законоустановения 48 часов период за предварително уведомяване, поради обстоятелството, че спешното предприемане на действия срещу неправомерно преустановения достъп е в интерес на спазване правилата за здравословни и безопасни условия на труд и изпълнението на външни договори, което е предпоставка за заработване на нашето трудово възнаграждение.”

За протестните действия е информиран изпълнителния директор на „НИТИ” ЕАД –Делян Начев.

Агенция Фокус

Продължете с четенето

Казанлък

Какво ще работи от 1 март?

Published

on

От 1 март, между 6:00 ч. и 23:00 ч., се разрешават посещенията в заведения за хранене и развлечения.

Това става ясно от заповед на здравния министър проф. Костадин Ангелов. Изключение са дискотеки – бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, които ще отворят от 1 април.

Също от 1 март, в часовия диапазон между 6:00 ч. и 23:00 ч., работата си могат да възобновят и игралните зали и казината, при използване на не повече от 50% от капацитета си и носене на защитна маска за лице от персонала и посетителите.

От 1 март се разрешава и провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната, а от 1 април – и в чужбина.

От същата дата се разрешава провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

Изискването е за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., носене на защитна маска за лице, проветряване на всеки час и дезинфекция.

Отпада забраната да бъдат провеждани в присъствена среда групови и извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда занимания.

Занятията трябва да се провеждат в съответствие с изготвените от министерствата на образованието и науката и здравеопазването Насоки за работа на системата на училищното и предучилищното образование в условията на COVID-19.

Продължете с четенето

Казанлък

Банките вдигат „ударно“ таксите

Published

on

Maщабно поскъпване на таксите по разплащателните сметки показват данните, публикувани на сайта на Българската народна банка.

Съпоставката с размера отпреди година показва значително увеличение на таксите, събирани за всички операции.

Най-голямо увеличение има при тегленето на пари в брой от разплащателна сметка. Средната такса, която удържат банките на каса в офисите си до 1000 лева, е 2,81 лева. Преди година средната такса беше 2,26 лева.

При откриване на разплащателна сметка в офис на банката клиентите вече плащат средна такса 2,55 лева, докато преди година тази услуга струваше 1,94 лева. Откриването на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката поскъпва от 1,42 лева до 1,52 лева.

Средната такса при тегленето на пари в брой от разплащателна сметка с дебитна карта на банкомат, обслужван от банката, вече е 0,25 лв. при 0,19 лева преди година. Когато се ползва АТМ на друга банка, на клиента вече се удържат 1,15 лева средна такса при 0,98 лева по-рано.

При обслужване на разплащателна сметка в офис на банката средната такса е 2,97 лева на месец, докато преди година беше 2,39 лева месечно. При обслужване на разплащателна сметка в офис на банката, когато към нея има дебитна карта, средната такса се вдига от 2,23 лева на месец до 2,44 лева.

Продължете с четенето

Казанлък

Подмяната на водопроводната мрежа е сред приоритетите на кмета Бесоолу

Published

on

Подмяната на водопроводната мрежа във всички населени места в община Павел баня е сред приоритетите на кмета Иса Бесоолу. През 2020 г. приключи изпълнението на двата големи проекта в селата Горно Сахране и Долно Сахране, които бяха финансирани от Държавен фонд „Земеделие”.

С подмяната на водопроводната мрежа в двете населени места, където живеят общо над 2300 души, бе постигнато намаляване загубата на питейна вода с 20 пъти, както и повишаване на налягането на водата за ползването й от жителите. След реализиране на проектите не е имало и никакви аварии, като в рамките на ремонта бяха променени към новия водопровод етернитови тръби от 1960 година.

През 2020 година бяха изготвени още два инвестиционни проекта, а именно: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Осетеново” и „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Тъжа”. Ремонтните дейности, чиято обща стойност е 10 млн.лв., предвиждат цялостното подменяне на ВиК мрежата, за да се постигне ефект като в селата Горно Сахране и Долно Сахране.Реконструкцията на водопроводната мрежа на с. Осетеново ще засегне близо 1500 жители, като дължината на водопровода е 12 265 м. Подмяната на ВиК мрежата в село. Тъжа ще засегне 1407 жители, а водопроводът, който трябва да се подмени, е с дължина 22 155 м.

„И двата проекта са съгласувани с всички институции. Имат издадени и съответните разрешения за строеж и ще търсим финансиране за реализирането им”, заяви кметът на общината Иса Бесоолу.

Продължете с четенето

Казанлък

“Жените на Казанлък“ обсъждаха законодателни промени по отношение на дискриминацията на жените

Published

on

На първата приемна на Сдружение Жените на Казанлък“ в гр. Шипка, всички  присъствали жени се обединиха около идеята след Парламентарните избори през м. април, т.г. да се предприемат действия за срещи с народни представители, с МТСП и други институции, на които се обсъдят предложенията за  законодателни промени по отношение на дискриминацията на жените.

Един от основните акценти на срещата бе именно дискриминацията на жените на трудовия пазар. Бъдещи майки или жени, върнали се от майчинство са притеснени от неблагоприятно отношение на работодателите към тях. Те често са обект на неравнопоставеност във възможност за повишаване на квалификацията, трудово възнаграждение, или въобще наемане на работа.

Възрастовата граница на пазара на труда вече засяга жените от 40 – 45 годишна възраст, в съчетание и с други стереотипи, като например как изглежда, дали е подходяща за определен вид работа.

Дискриминацията, съчетана с изискването за стаж и възраст е друга тема, по която разискваха жените на срещата. Подчертано беше, че в много европейски страни съществува практика при попълване на формуляри за кандидатстване за определено работно място липсват графи като “пол“ и „възраст“. Защото всички имат право на равни възможности и справедливо отношение. И  е незаконно да се прилага дискриминация поради пол, възраст и увреждане.

Жените изразиха увереност, че може да се промени разпознаваемостта на проблемите, свързани с правата на жените като обществено значими, че ще се повиши информираността за възможности за избор и усещането за значимост на жените.

Продължете с четенето

Казанлък

Промяна: Имунизационният кабинет в ДКЦ “Поликлиника” в Казанлък няма да работи на 27 и 28 февруари

Published

on

Заради настъпила промяна в организацията, имунизационният кабинет в ДКЦ “Поликлиника”

в Казанлък няма да работи на 27 и 28 февруари

Продължете с четенето

Казанлък

Звездна седмица за Десислава Гудова от „Искрица“

Published

on

Втора престижна награда завоюва възпитаничката на вокалния педагог Стефка Денева в рамките на една седмица. Деси Гудова спечели първо място на Международния вокален конкурс „Песента“ в Италия. Международният онлайн конкурс се провежда за седемнадесети пореден път, участие в него тази година взеха певци от 60 държави.

Организатори на конкурса са Консерватория „Росини“ – Италия, „Фиесталония миленио“ – Испания и Асоциацията за подпомагане на талантливи деца „Оупън Италия“ – Италия.С изпълнението си на песента „Shallow’” Деси впечатли международното жури, съставено от продуценти , международни експерти-преподаватели в университети и консерватории, известни музиканти и диригенти.

Продължете с четенето

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com