Седем са потенциалните кандидати за НИТИ – Казанлък

   

Общо седем кандидата са купили документи за приватизацията на военнопромишленото дружество НИТИ, съобщиха от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК). Предприятието е разположено в Казанлък и произвежда военна техника, оръжие, средства за самозащита и продукция с гражданско и специално предназначение, включително ловно и спортно оръжие. Четири от кандидатите са от Казанлък – “Арсенал”, “Вертекс”, “Арсенал 2000” и “Ексим-М”, три са от София – “Сейдж консултантс”, “Металика-АБ” и “Емко”. Всички те са производители или търговци на военна и оръжейна продукция.

Очакване на офертите

АПСК прави пореден опит да продаде НИТИ – този път с начална цена от 3.6 млн. лв. за целия капитал. Дружеството е лицензирано за износ и внос на специална продукция, като кандидатите също трябва да са от този сектор и да имат сертификат за достъп до информация на ниво “Секретно”. Срокът за покупка на конкурсната документация беше 4 май, но закупените документи не означават, че кандидатите ще подадат обвързващи оферти. Досега е имало много случаи, в които на първоначален етап са закупувани документи, но на финала не е имало сериозни купувачи.

НИТИ е предлагано за продажба три пъти досега, но без успех. Интересно е, че в един от предишните опити оръжейният комплекс “Арсенал” също купи документи за участие, но не подаде оферта. Това стана през 2008 г., когато целият капитал на компанията се предлагаше срещу 6.1 млн. лв.

Търговци или производители

Сегашните изисквания за участниците не са тежки – производствени предприятия или търговци на военна и отбранителна продукция и юридическото лице, през което се кандидатства, да има печалба за всяка от последните две финансови години. Допълнително е и достъп до класифицирана информация или удостоверение за сигурност по Закона за защита на класифицираната информация.

В активите на предприятието има производствени сгради, лаборатории, електрическа централа, полигон с оборудване и машини. Терените, които ползва, са били отредени от съда през 2010 г. за собственост на “Арсенал”. Последният отчет на НИТИ е от 2013 г. и показва 1.36 млн. лв. приходи от продажби, с 27% ръст за година. Печалбата е била 1.13 млн. лв. при 1.56 млн. лв. за 2012 г. Активите се оценяват на 4 млн. лв. Макар и с висока печалба, тя не е резултат само от основна дейност – и през двете години, като една от причините за добрия резултат са извънредни и други приходи. За 2011 г. НИТИ е имало едва 851 хил. лв. приходи от продажби и 10 хил. лв. печалба.

Кой купи документи за НИТИ

“Арсенал” – собственик на едноименния военен комплекс в Казанлък. Акционер с 99.63% е “Арсенал 2000”. В последното основният пакет акции се държи от Николай Ибушев и Христо Ибушев.

“Арсенал 2000” – основният собственик на завод “Арсенал”. Акционери са Николай Ибушев (40%), Христо Ибушев (27.4%), Станил Станилов и Янко Костадинов (по 10.5%).

“Вертекс” – дружество от Казанлък, производител на патрони и търговец на оръжие с предприятие в гр. Мъглиж. Едноличен собственик е Ганчо Ганев.

“Ексим-М” – базирано в Казанлък, еднолична собственост на Иван Чаков, според наличната информация се занимава с търговия с оръжие.

“Сейдж консултантс” – компания от София, търговец на оръжие. Беше спрягана като един от кандидатите за ВМЗ – Сопот, при едно от многото прекратени намерения за продажба на държавния завод. Компанията е собственост на Христо Христов (80%) и Генчо Христов (20%).

“Металика-АБ” – търговец на оръжие. Преди няколко години купи стари хеликоптери Ми-24 от Министерството на отбраната. Еднолична собственост на Здравко Димитров.

“Емко” – производител и търговец на оръжие. Еднолична собственост на Емилиян Гебрев, който също беше спряган за купувач на ВМЗ.

Capital.bg

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com