“Светът на траките” – 3D клип

   

Проектът „Светът на траките“ е разработен като цялостен интегриран туристически продукт. Предвижда се да бъдат изпълнени реставрационни и консервационни дейности по тракийския култов комплекс „Оструша“,  както и изграждане на  велосипедна инфраструктура между град Крън и град Шипка. „Светът на траките” е добра възможност за задържане на туристите в нашия район и дори привличането на нови. Разработеният вече проект напълно отговаря на потребностите и на съвременния турист, чийто профил е да бъде част от атракцията, а не само да е неин зрител.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=” https://www.youtube.com/embed/nfPRSpCgiIM” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com