Свържете се с нас

Казанлък

Р. Стефанова: Бюджет 2016 продължава 4-годишната политика на ГЕРБ в Казанлък

Published

on

Р. Стефанова: Бюджет 2016 продължава 4-годишната политика на ГЕРБ в Казанлък – равнопоставено развитие на града и населените места; подобряване на градската среда и уличната инфраструктура и приоритетна социална политика

Днес, на сесия на Общинския съвет групата на ГЕРБ подкрепи единодушно Бюджет 2016, като в свое изказване председателят на групата Радиана Стефанова, заяви че съветниците са удовлетворени от политиките, които ще изпълнява Община Казанлък с изпълнението на Бюджет 2016 „Бюджетът е добре балансиран, разумен и изпълним. Той е продължението на 4-годишните политики характерни за управлението на ГЕРБ в Община Казанлък –  равнопоставено развитие на града и населените места; подобряване на градската среда и уличната инфраструктура; приоритетна социална политика, която не натоварва гражданите, а отговаря на техните потребности. „ – бе категорична Стефанова.

Председателят на групата съветници от ГЕРБ  подчерта, че бюджетът на общината е  най-важният  документ, чрез който се залагат и реализират политики, но и че не трябва да се забравя и огромната финансова възможност, която дават еврофондовет. „Благодарение на еврофондовете, с доброто управление, през последните  четири години на Община Казанлък и с подкрепата на групата на ГЕРБ,  възможностите на общинския бюджет се увеличиха с над 110 милиона лева. Особено разумни, трябва да бъдем в оценката си за бюджета и политиките, които той реализира, когато отчитаме целевите средства от държавния бюджет, с които двете правителства на ГЕРБ допринесоха за строителството на  реални и приоритетно важни за образованието и туризма проекти в Казанлък. За разлика от правителствата, които забравиха за Казанлък,  по време на своето управление и сведоха до нула подкрепата си за града ни.“

Председателят на групата на ГЕРБ обясни, че на всички ни се иска още повече улици да бъдат асфалтирани, още повече междублокови пространства да бъдат облагородени, но за съжаление грешните управленски решения от предходни мандати продължават да тежат на общинския бюджет, като визира 780 000 лв, които ще отидат за погасяване на заема за “дупката” на инфекциозното отделение, вместо примерно за инфраструктура.

Наложително е увеличаването на сумите за чистота и сметосъбиране, поради по-големия размер на отчисленията, които общината ще прави през 2016 година. Допълнителните необходими средства, около половин милион лева, бюджетът предвижда да се набавят от свиване на разходната част на администрацията. Целта е една – такса битови отпадъци, както и местните данъци да  останат непроменени, гражданите да не бъдат натоварени с допълнителни задължения, въпреки че за всички е ясно, че има реални предпоставки за такова увеличение.“ – обясни  Радиана Стефанова.

Според групата съветници от ГЕРБ, Бюджет 2016 г.  очертава приоритетите – образование, здравеопазване и социални дейности. Това са финансово обезпечени приоритети с иновативен подход при осъществяването им.  Също така,  приоритети с добре балансирана социална политика и с грижа към всички общности, която включва:

– увеличение на заплатите с 10%  в Детските ясли, Обединените детски заведение и на служителите в културните институти;

– 50% намаление за пътуващите пенсионери;

– с близо 50% са икономиите от храненето на децата чрез „кухня-майка“;

– цялостна грижа за детските  и учебните заведения – от проектиране до прилагане на мерки за енергийна ефективност в:  3 училища – ОУ „Д-р Петър Берон“ – Шейново, ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ – Казанлък и ОУ „Кулата“ – Казанлък; 2 Детски градини и 1 Детска ясла ще бъдат обект на цялостна реконструкция; 3 Детски градини ще бъдат газифицирани. Окончателно ще бъде довършена сградата на ПМГ „Никола Обрешков“;

– предвидени са средства за дофинансиране на маломерни и слети паралелки в населените места, които гарантират запазването им. Въпреки малкия брой ученици в училищата, в някой от населените места на общината, до момента не се допусна закриване на нито едно училище;

– Фонд Ин витро се предвижда да се завиши и ще осигури 10 000 лв (с 3 000 лв. повече от 2015 г.) за подпомагане на ин витро процедурите за младите семейства;

– ще продължи подмомагането на хора с тежки здравословни проблеми;

– създаването на Фонд за подпомагане на млади лекари специализанти в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”, по предложение на групата съветници  на ГЕРБ, продължава политиката на ръководството на  общината да финансира обновяването, не само на материалната база на  болницата, но и да подпомага специалистите в нея. Това е политика, която не е прилагана в нито една друга община.

В изказването си  Радиана Стефанова подчерта, че Община Казанлък има конкретен отговор на въпроса „Какво правят управляващите за стимулиране на младите хора  в България?“ и той идва  с бюджета на Община Казанлък за 2016 г. –  чрез програмата за талантливите деца, Фонда за финансиране на младежките неправителствени организации и  разкриване на филиал на ТУ – София в Казанлък.

„Имаме увереността, че с общите усилия на Общинския съвет и ръководството на Община Казанлък, отговаряме на потребностите на нашите съграждани. За разлика от колегите общински съветници от БСП, които обявиха, че няма да подкрепят Бюджет 2016 г., ние общинските съветници от ПП ГЕРБ ще го направим с убеждението и отговорността, които ни дават целите на този бюджет. Вярвам, че разумното решение на всеки един съветник е да направи точно това – да подпомага реалните политики на общината, а не популизма. „ –  завърши изказването си председателят на групата съветници от ГЕРБ.

Пресцентър ГЕРБ – Казанлък

Продължете с четенето

Казанлък

Родителите ще имат право да извиняват отсъствията на децата си след писмено уведомяване

Published

on

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев издаде заповед, според която до 31 март родителите имат право да извиняват отсъствията на децата си, записани в предучилищни групи, в детски градини и в училищата на територията на община Плевен след писмено уведомяване на директора на детската градина или училището. Отсъствията ще са по уважителни причини.

       Заповедта е във връзка с препоръка на Регионалната здравна инспекция в Плевен и предложение от кмета на Общината Георг Спартански.

       Пълният текст на заповедта на Министъра на образованието може да видите в прикачения файл.

Файлове:заповед отсъствия.pdfзаповед отсъствия.pdf

Продължете с четенето

Казанлък

Община Казанлък продължава предоставянето на услугата „Патронажна грижа” и през 2021 г.

Published

on

От началото на месец март 2021 г. започва работа по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“. Срокът за реализиране на дейностите е 14 месеца, като същинското предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги е с продължителност от 12 месеца и ще започне от началото на месец май 2021 г.

Така и през тази година на територията на община Казанлък ще продължи да се предоставя патронажната грижа, с помощта на която възрастни хора, лица с увреждания и хора под карантина получават здравно-социални услуги и доставки на храна и лекарства в домовете си.

Целта на проекта е да осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на covid-19.

Екипите на патронажната грижа ще продължат да извършват доставки до домовете на хората, като храната и лекарствата се закупуват със средства на нуждаещите се. За предоставянето на здравно-социалната услуга ще продължават да се грижат специалисти – медицински сестри и домашни санитари.

Ще бъдат подпомогнат социалните услуги, делегирани от държавата дейности, като се обезпечи сигурността и здравословната среда за потребителите и социалните работници. Ще бъдат финансирани дейности като осигуряване на лични предпазни средства, дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, преустройство на помещения за разделяне или изолиране на заразени потребители, осигуряване на компютри, таблети, телефони и др.

Допустими потребители, които да ползват патронажни грижи по настоящия проект са:

·         Хора с увреждания;

·         Възрастни хора в невъзможност от самообслужване;

·         Лица над 54 г.;

·         Други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Информация по отношение на кандидатстване, изисквания и срокове за прием на заявления от кандидат – потребителите и персонал, както и всичко свързано с изпълнението на проекта ще бъде официално обявена на страницата на Община Казанлък в специално създадена за целите на проекта рубрика на следния интернет адрес https://www.kazanlak.bg/cat-676.html

Социалната услуга ще бъде предлагана на базата на сключен Административен договор за безвъзмездна финансова помощ  №BG05M9OP001-6.002-0025 между Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Община Казанлък, считано Общата стойност на проекта е 824 365,40 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ.

Продължете с четенето

Казанлък

Задържаха у жена 2100 къса саморъчно свити цигари без акцизен бандерол

Published

on

На 06.03.2021 г. в гр. Казанлък, на бул. “Ал. Батенберг”, от служители на РУ – Казанлък е извършена проверка на 52-годишна жена от с. Тулово, общ. Мъглиж, при която е установено, че същата държи две найлонови торби, в които се намират общо 2100 къса саморъчно свити цигари без акцизен бандерол.

Образувано е бързо производство за извършено престъпление по чл.234, ал.1 от НК. Жената е задържана за срок до 24 часа.

Продължете с четенето

Казанлък

Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 135 лица през февруари

Published

on

През февруари прокурорите от Районна прокуратура-Стара Загора и Териториалните отделения в Казанлък, Чирпан, Раднево и Гълъбово са решили по същество и са внесли за разглеждане в съда 134 прокурорски акта срещу 135 лица, съобщиха от обвинението.

От тях 43 обвинителни акта, 64 споразумения за решаване на делото, 27 предложения за налагане на административно наказание.

Най-висок относителен дял имат общоопасните престъпления – 78 акта срещу 78 лица /за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества, без притежание на свидетелство за управление на МПС, за пътнотранспортни произшествия, за държане/засаждане /отглеждане на високорискови наркотични вещества/, след които следват престъпленията против собствеността – 28 акта срещу 28 лица /кражби, грабежи, измами/, престъпления против личността – 7 акта срещу 8 лица /телесни повреди, закана с убийство, против половата неприкосновеност – блудства, изнасилвания/, престъпления против брака и семейството – 8 акта срещу 8 лица /незаконно съжителство с лице ненавършило 16-годишна възраст, наплащане на издръжка/ и други.

Влезлите в сила присъди през февруари са 124 броя.

Продължете с четенето

Казанлък

Хороскоп 8 март: Три зодии ще минат през много перипети днес

Published

on

ОВЕН

Липсата на достатъчно отмора през почивните дни ще ви създаде трудности в професионалния понеделник. Възникват пречки, с които мъчно ще се справите. Това ще накара мнозина да проявят агресия към колегите си. Притежавате възможности, за да превърнете деня в продуктивен.

ТЕЛЕЦ

Телците все още не са настроени за делови действия и за мнозина денят може би ще премине мъчително. Трудностите, с които ще се сблъскате, не са големи, но изискват отделяне на внимание за отстраняването им. За мнозина са характерни новините, свързани с любовния ви живот.


БЛИЗНАЦИ

Днес действията на Близнаците са прецизни, но повечето от вас го правят механично, а мисленето им е насочено към лични проблеми. Освободете съзнанието си от всичко, което не е пряко свързано с делата ви, едва ли ще намерите практическата си реализация. Притеснения в дома.

РАК

Онези от Рак, които старателно и настойчиво работят по проблемите си, ще бъдат доволни от постигнатото до момента. Денят се характеризира и с известно предимство за вас, което има отношение към контактите с влиятелни хора и високостоящи административни служители от женски пол.

ЛЪВ

В понеделник трябва да разчитате на личните си способности и чувството ви за справедливост, за да се ориентирате правилно в обстоятелствата около вас – независимо дали става дума за службата. Действате целенасочено по всички делови въпроси, които чакат разрешението си.


ДЕВА

Този ден не е много труден за Девите, ако сами не си пречите на деловата реализация. В случая пречките означават за вас недобра физическа кондиция, но ще намерите сили да превъзмогнете умората. Денят е много добър за контакти с приятели, които ще бъдат положителни за реализацията ви.

ВЕЗНИ

Най-голямата полза в понеделник, която Везните ще имат от своя професионален ден, е, че ще действат активно по възложените им задачи. Тази изява ще обърка противниците ви, които имат скрити намерения да ви навредят с клевети. Направете си извод за служебната си изява.

СКОРПИОН

Много от Скорпионите проявяват днес известна апатия към деловите си задължения, може би поради психическа изтощеност. По тази причина мнозина ще приемат нещата такива, каквито са. Ако намерите сили у себе си, може да се активизирате в контактите. Те са най-изразителни при бизнесмените.

СТРЕЛЕЦ

Позитивен понеделник за Стрелците. Мнозина от вас могат да изявят ярко качествата си в различни направления на професионалния живот, където ще оставяте след себе си добро впечатление. Не липсват и любовни емоции, но не уреждайте контактите си в последния момент. Не се преуморявайте в работата си, денят ще е натоварен откъм ангажименти.


КОЗИРОГ

Активността на Козирозите не е малка, но тази бързина, с която действате, пречи на мнозина да забележат някои важни подробности. При това положение се получава реална обстановка за по-строго отношение към колегите ви. Позитивно развитие на финансовите ангажименти. Ще спечелите днес от хазартна игра, сумата ще е повече от прилична.

ВОДОЛЕЙ

Мнозина от Водолеите ще действат активно в понеделник, дори дръзко по задачите на деня, но поведението ви не изключва и агресивност. Не давайте израз на лошото си настроение, продуктувано от семейни дрязги. Всички действия, свързани с любовното партньорство, ще бъдат позитивни. Действайте упорито в сферата на бизнеса, очаквайте постижения.

РИБИ

Рибите започват понеделник уморено. То ще се отрази неблагоприятно върху нервите ви и мнозина ще бъдат без причина сприхави. Внимавайте в семейните отношения. Необмислените думи и реакции от ваша страна могат да доведат до неочаквани и неприятни промени. Бъдете търпеливи и с повече тактичност ще съумеете да предотвратите по-голям конфликт.

Блиц

Продължете с четенето

Казанлък

Слънчево и ветровито начало на седмицата

Published

on

Предимно слънчево и ветровито е началото на новата седмица. Това съобщават от НИМХ. След обяд над Западна България се очаква разкъсана средна и висока облачност.

Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, за София – около 10 градуса.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде близко до средното за месеца.

През следващите дни се очакват захлаждане и нови валежи от дъжд и сняг. 

В сряда и четвъртък облачността ще обхване цялата страна. Очакват се валежи от дъжд, на места – мокър сняг. Минималните температури ще са между -8 и 3 градуса, а максималните между 2 и 9.

В петък и събота валежите ще спрат и над страната ще има променлива облачност. Температурите ще се повишат и максималната ще достигне 16 градуса. В неделя времето остава без промяна. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 11 и 17 градуса.

Продължете с четенето
Реклама
Реклама banner

Новини от Стара Загора

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com