РИОСВ: Мерките на общините подобриха качеството на въздуха

   

Тенденция за устойчиво подобряване на качеството на атмосферния въздух през летния сезон в градовете Стара Загора, Сливен, Казанлък и Гълъбово отчитат от РИОСВ в Стара Загора. Според летния доклад на Инспекцията, изготвен върху данните от четирите измервателни пункта, са регистрирани само три превишения на концентрацията на фини прахови частици в Гълъбово.

„Тенденцията е устойчива, тъй като за цялата календарна 2017 г. в Стара Загора са регистрирани само 21 превишения на средноденонощната норма за фини прахови, а в Сливен 34, при нормативно разрешен брой годишно 35“, съобщи в интервю за радио Стара Загора инж. Динка Тодорова от РИОСВ . Качеството на въздуха по думите й се подобрява с всяка изминала година благодарение на мерките и дейностите, които са предприели в съответствие с плановете за действие общините, както на Стара Загора, така и на другите общини. Подобрената улична инфраструктура, реновираните междублокови пространства, подменените с по-екологични автомобили от градския транспорт са част от дейностите, довели до подобряване на качеството на атмосферния въздух.

През отоплителния сезон обаче се очаква да се завиши концентрацията на фини прахови частици в Стара Загора, тъй като 67% от замърсяването през този сезон в града се дължи на битовото отопление на твърдо гориво. 30% е приносът на автомобилите, а едва 3% на промишлеността, сочи статистиката на РИОСВ. bnr

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com