Реализация на проект „Работилница за бисквитки” започва Сдружение „Бъдеще за децата” в Казанлък

   

По нов проект насочен към обучение на младите хора с увреждания и осигуряване на трудовата им реализация „ Работилница за бисквитки” започва работа Сдружение „ Бъдеще за децата”, каза за Радио „ Фокус” Мария Гинева, директор на сдрwжението. Тя поясни, че проектът е разработен към Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси, по приоритетна ос „ Намаляване бедността и насърчаване на социалното включване”. Целта му е да бъде осигурена подкрепяща среда на младежи с увреждания, за формиране на трудови умения и да се създаде предпоставка за тяхната реализацията на един по – късен етап.

В рамките на проекта ще бъдат създадени три работилници, където младежите ще имат възможност да формират различни умения с помощта на специалисти и след преминаване на това обучение ще могат да търсят възможности за трудова реализация. „ Това е труден проект, трудна е целевата група. Не можем да преценим доколко младежите с увреждания могат да се включат в такива дейности. Другата трудна целева група са работодателите”, подчерта Мария Гинева. Сдружение „ Бъдеще за децата” е създадено като организация за децата с увреждания и в началото работи само и единствено с такива деца. „ Тези деца пораснаха, станаха големи и възникна проблемът, че младите хора с увреждания след като приключат училище нямат възможност за никаква реализация, никакви възможности за формиране на някакви умения, за занимания, които да поддържат нивото и да бъде осмислен животът им. През последните години често идват родители, с които сме работили преди и търсят помощ”, така Гинева обясни идеята за разработването на подобен проект. От това произтича и работата в една от насоките, в които работи организацията – да бъдат намерени възможности тези младежи да могат да осмислят ежедневието си.

Проектът ще стартира на 1 септември. Той е един от проектите, който печели наградата на Българския център за нестопанско право по програмата за Социално предприемачество.

Славяна ГАЙДАРОВ

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com