Работилница за трудотерапия се изгражда в Дневния център за младежи с увреждания в Казанлък

   

Два паралелни ремонта са на дневен ред в Дневния център за деца и младежи с увреждания в Казанлък, съобщи директорът Веска Мараджиева. Тя поясни, че дейностите сe извършват със средства на Дневния център. Ремонтират се помещението, където се разлива храната на децата и санитарни възли. Вторият ремонт е свързан с началото на проекта „Изграждане на работилница за трудотерапия“. „Това беше една наша дългогодишна мечта“, коментира Мараджиева. Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила“ и е на стойност 22 272,72 лв. , като средствата от Фонда са 19037,11 лв., а собственото участие на Община Казанлък е 3690,61 лв. Проектът предвижда извършване на цялостен ремонт на пристройка в двора на Дневен център за деца с увреждания, Казанлък. В резултат ще бъде създадена работилница за трудотерапевтични занимания. В работилницата за трудотерапия, децата и младежите на ДЦ „Работилница за мечти“, Казанлък ще имат възможността да се запознаят и експериментират с различни видове занаяти и трудови дейности. Това ще им позволи да изпитат нови усещания и емоции при изпълнението на трудови манипулации. Да придобиват трудови умения и да създават изкуство. За част от младежите, това би било шанс за успешно социално включване. Работилницата за трудотерапия ще повиши качеството на предоставяните услуги в ДЦ “Работилница за мечти“, чрез създаването на ново терапевтично помещение, обезпечаване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд, повишаване на възможностите за социално включване на децата и младежите с с увреждания, чрез придобиване на трудови умения.
Rаботилницaта за трудотерапия, ще бъдe ползванa от потребителите на двата центъра – за деца и за младежи. Мараджиева уточни, че тя ще бъдe отворенa и за потребителите на Центровете за настаняване от семеен тип и Защитените жилища в Казанлък. За оборудване на работилницaтa ще бъде използвано налично обзавеждане, както и такова от дарения, като то ще бъде съобразено със състоянието и спецификата на потребителите на двата центъра и тяхната безопасност. 15 са към момента потребителите на Дневния център за младежи с увреждания. „Капацитетът му е запълнен, има и чакащи, а и няколко от потребителите на Дневния център за деца ще навършат в близките години 18-годишна възраст и те ще трябва да продължат в този за младежи“, поясни Мараджиева. Тя сподели, че намеренията на Община Казанлък са да кандидатства за увеличаване на капацитета на Дневния център за възрастни с още 5 потребители. Съвсем наскоро Дневния център за деца и младежи с увреждания в Казанлък отбеляза 8-та годишнина от своето основаване.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com