Свържете се с нас

Казанлък

Първа копка даде начало на строителните работи по възстановяване и опазване на тракийските могили „Хелвеция“ и „Грифони“

Published

on

Официалната церемония в землището на град Шипка, близо до могилите даде старт на строителните дейности по проект “Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“.

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова пожела на екипа по проекта да бъдат сериозни пазители на традицията, а на туристите, след края на строителните работи, да се чувстват уютно и спокойно по тези уникални исторически места.

Галина Стоянова подчерта сериозната работа на Община Казанлък по вписване на повече културно-исторически обекти от Долината на тракийските владетели в листата на ЮНЕСКО за световно богатство: „Документите за кандидатстване вече са внесени в ЮНЕСКО. Процедурата зависи само от тях.„ – каза г-жа Стоянова и пожела “На Добър час!” на проекта.

В присъствието на представители от Националното координационно звено към Министерски съвет, Министерство на културата, Общински съветници, кметове и заместник-кметове на населени места в Община Казанлък, представители на екипите – изпълнители по проекта бе отслужен тържествен водосвет за успех на начинанието.

По време на началната пресконференция бяха представени отделни етапи и детайли от предстоящите строително-възстановителни дейности. „Целта на проект “Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ е възстановяване и опазване за бъдещото поколение и осигуряване на достъпността на богатото тракийско културно наследство на Община Казанлък.“ – обобщи Хабибе Богутлиева – Административен координатор по проекта и Началник – отдел „Стратегическо планиране и проекти“ в Община Казанлък.

Тя разясни, че проектът е на обща стойност 2 776 524,49 лв. с ДДС – 100 % безвъзмездна финансова помощ. Той е одобрен с Договор № 24-10М1-18/22.04.2015 г. Бенефициент е Община Казанлък, в партньорство с Исторически музей ,,Искра“, гр. Казанлък. Срокът за изпълнение е 30.04.2017 г.

Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“.

Инж.Кънчо Христов – Ръководител на проекта и Началник – отдел „Инвестиционни проекти с външно финансиране“ в Община Казанлък определи новия проект като „Най-големия в нашия регион по отношение на опазване на културното наследство“.  „Голямата ни специфична цел е създаването на интегрирана система от социализирани паметници на културата.“, посочи инж.Христов.

В рамките на проекта се предвижда изграждане на постоянни защитни покрития, хидроизолация, консервация и реставрация на двете тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“. Дейностите включват монтиране на дата-логери, изграждане на електрическа инсталация и осветление, климатизиране на пространството в и около гробница „Хелвеция“, поставяне на остъклени метални платформи, консервационно-реставрационни работи и други. Ще бъде изградена приемна сграда, която да служи за информационен център за посетителите на трите тракийски могили „Грифони“, „Хелвеция“ и „Шушманец“ (вече реализиран проект по ОПРР с бенефициент Министерство на културата ) . Районът около приемната и гробниците ще бъде облагороден, ще се изгради зона за рекреация и малък паркинг. Изпълнителите на отделните дейности са вече избрани. Това са фирмите: „ПиЕсПи“ЕООД – за строително-монтажни работи, „Архитектура и наследство“ООД – дейности по авторски надзор  и „Рубикон“ЕнАр1 –  строителен надзор. Строителната площадка бе открита на 8-ми април, т.г.

Открити преди 20 години, „Хелвеция“ и „Грифони“ са подложени на разрушителното въздействие на климата – множество следи от влага, плесен, кристализация и др. Липсата на реставрационна и консервационна дейност води до рискове за тяхното пълно унищожение. Щадящият метод, по който ще бъдат възстановявани цели максимално естественото сливане на възстановените културно-исторически обекти със съществуващата околна среда. Строителните и възстановителни дейности по проекта ще бъдат наблюдавани през цялото време от екип археолози от Историческия музей – гр.Казанлък, съвместно с учени от БАН, които да могат да реагират в случай на разкрита находка.

Тракийските могилни гробници  „Хелвеция“ , „Грифони“ и „Шушманец“ се датират в IV век пр.Хр. Те са разположени на разстояние 100 – 150 метра една от друга и образуват уникален комплекс, част от културното наследство на България и света.
Mogili-proekt-2016-min

Пресцентър Община Казанлък

Казанлък

Трима кандидати за народни представители от Казанлък са в листата на ГЕРБ

Published

on

Кратки визитки на кандидатите за народни представители в листата на ГЕРБ Стара Загора

 1. Красимир Георгиев Вълчев е магистър по „Публични финанси“. Завършил е Икономическия университет – Варна. Преминал е обучение по „Бюджет и финансово управление“ в университета „Дюк“ – САЩ.Министър на образованието по време на 44-тото Народно събрание. В периода 2002-2009 г. работи на различни длъжности в Министерството на финансите.От септември 2009 г. до февруари 2017 г. е главен секретар на Министерството на образованието и науката. В периода април-май 2017 г. е началник отдел в дирекция „Финансиране на общините“ в Министерството на финансите.
 • Маноил Минчев Манев е докторант по „Национална сигурност“ в Академия на МВР, Магистър по история Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, бакалавър по национална сигурност от Академия на МВР. 13 години е бил служител на КП в МВР, създател и директор на Частен професионален колеж по охрана и сигурност „Св.Георги Победоносец“ –  Стара Загора. Бил е и заместник областен управител на област Стара Загора, народен представител в 43-то и 44-то НС на Република България.
 • Илиана Петкова Жекова е магистър по „Социални дейности” и по „Психология” от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Общински съветник от ПП ГЕРБ, мандат 2019 – 2023 г. в ОбС – Казанлък. Ръководител на групата на общинските съветници на ПП ГЕРБ в ОбС Казанлък. Председател на Постоянна комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост и член на Постоянна комисия по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт. Социален работник в Дирекция „Социално подпомагане” – Казанлък и директор на дирекция „Бюро по труда” – Казанлък към Агенция по заетостта.
 • Лъчезар Димитров Борисов  е доктор по икономика. Магистър е по “Макроикономика” от Университета за национално и световно стопанство. Получава втора специалност по “Счетоводство и Финанси” от Института за следдипломна квалификация към УНСС. В периода февруари 2017 – юли 2020г. е заместник-министър на икономиката. Избран е за министър на икономиката на 24 юли 2020 г. от 44-ото Народно събрание.
 • Радостин Радославов Танев е магистър по „Финансов мениджмънт” от Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов. Народен представител в 44-тото НС. Бил е общински съветник в Стара Загора. С опит в търговската сфера и областта на земеделието. Бил е областен координатор на МГЕРБ – Стара Загора. През годините е бил и председател на Младежкия общински съвет, както и заместник-кмет на Млада Загора.
 • Тодор Петков Иванов е завършил специалност „История и българска филология“ във  ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Към момента е главен експерт „Култура“ в Община Чирпан. Бил е директор на Къща-музей „Пейо К. Яворов“ – Чирпан, изпълнителен директор, а след това и председател на Фондация „Яворов“. Председател на Общински съвет Чирпан от 1999 до 2003г.
 • арх. Мартин Паскалев Паскалев е завършил „Архитектура“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София.Работи катоархитект-проектант. Общински съветник от ПП ГЕРБ, мандат 2019-2023г. в ОбС – Стара Загора. Председател на Постоянна комисия по териториално и селищно развитие и транспорт.
 • Динко Танев Михайлов е инженер. Завършил е специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ във  ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София. От 2010 г. до момента работи като строителен инженер. Общински съветник от ПП ГЕРБ мандат 2015-2019 г. и мандат 2019-2023 г., член е на ПК по териториално и селищно развитие и транспорт и на ПК по спорт и младежки дейности.
 • Живко Бончев Желев емагистър по „Технология и управление в транспорта“ и бакалавър „Инженер в транспорта“ от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – град София.29 години е всферата на енергетиката в „Мини Марица -изток“ ЕАД. Управител на рудник „Трояново-север“. Председател на секция „Енергетика“ към ПП ГЕРБ Стара Загора. Общински съветник от ПП ГЕРБ, мандат 2015-2019 г. в ОбС – Стара Загора. Член е на Управителния съвет на Аматьорската футболна лига към Българския футболен съюз.
 1. Роман Алексеев Желев е магистър по право от Югозападен университет „Неофит Рилски“ , гр. Благоевград. Има магистърска степен „Техника и технология“ от Тулски държавен университет, гр. Тула, Русия. Работи като адвокат на свободна практика от Адвокатска колегия Стара Загора, общински съветник от ПП ГЕРБ, мандат 2019-2023 в Общински съвет – Казанлък. Трудовият му опит включва още и позициите началник цех в завод „Арсенал“ АД, заместник началник и конструктор от отдел „Конструктивен“ в същия завод. 
 1. Бояна Тихомирова Танева – бакалавър по „Европейско право“ от университета „Абъристуйт“, Англия и магистър по „Европейско и международно бизнес право“ от Виенски университет, Австрия. Доскоро бе зам.-председател на най-голямата младежка организация към ЕНП – “Европейските студенти демократи”. Настоящ общински съветник от групата на ПП ГЕРБ в Стара Загора,  заместник-председател на ПК “Оперативни програми и международно сътрудничество”. Областен организационен секретар на МГЕРБ-Стара Загора. Мениджър е в търговска фирма.
 2. Никола Илиев Николов е завършил средното си образование в ТМАОР „ Иван Бънзаров“  гр. Раднево, със специалност „Миньор-механизатор“. След  това придобива  професионална квалификация „Минен техник“. Работил е като механизатор във фуражен завод, механик аварийна група „Водоснабдяване и канализация“ гр. Раднево. Механик-шлосер Рудник „Трояново -3“, ВрИД Организатор поддръжка и ремонт Рудник „Трояново – 3“. Общински съветник от ПП ГЕРБ, мандат 2015-2019 г. и мандат 2019-2023 г. в ОбС – Раднево
 1. Петко Христов Минчев е бакалавър по „Социални дейности“ от Тракийски университет – Стара Загора. Магистър е по „Публична администрация“, с профил „Управление на човешките ресурси“, от  Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. От 2007 година е в сферата на социалните дейности като старши експерт. От 2019 година е секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви към Община Чирпан.
 1. Мария Павлова Гинева е завършила СУ „Св.Климент Охридски“ със специалност „Специален педагог“. Има над 20 години опит в работата с деца с увреждания, в момента управлява две социални услуги за деца и семейства в гр. Казанлък. Общински съветник от ПП – ГЕРБ, Председател на Комисия „Социални дейности и заетост“ в Общински съвет – Казанлък, мандат 2011 – 2015г.
 2. Милен Динков Димитров е магистър със специалност „Финансов мениджмънт“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов. Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор. В момента е главен експерт към отдел „Административно-стопански дейности“ в Общинска администрация Стара Загора. Областен координатор на МГЕРБ – Стара Загора.
 1. Петя Кръстева Чакърова е магистър по „Икономика и финанси“, СУ „Св. Климент Охридски“; „Социална работа и медиация“, Тракийски университет, гр. Стара Загора и по „Растителна защита“ от  Висш селскостопански институт ”Васил Коларов”, гр. Пловдив. Заместник областен управител, мандат 2017-2021 г. Била е директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, както и на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Петрово. Член на МКБППМН.
 2. Анелия Асенова Асенова е завършила специалност „Мениджмънт“ в Икономически университет, гр. Варна, Национална спортна академия и Педагогически факултет към Тракийски университет. В момента е заместник директор „Административна стопанска дейност“ на Спортно училище „Тодор Каблешков“. Европейски шампион по карате, шампион на САЩ, участник в две световни първенства, спортист на годината за Стара Загора през 2010 г. Инструктор в спортен клуб, притежава черен колан по карате. Общински съветник мандат 2015-2019г от ПП ГЕРБ.
 3. Димо Колев Димитров е юрист. Магистър по „Право“ от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Работи като адвокат.  Председател е на Адвокатска колегия Стара Загора. Общински съветник от ПП ГЕРБ, мандат 2015 – 2019 г. в ОбС – Стара Загора. 
 1. Катерина Иванова Йотова езавършила Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, специалност „Прогнозиране и планиране“. Работи като началник отдел „Управление на общинската собственост и разрешителен режим“ в Община Стара Загора. Има опит в областта на човешките ресурси и счетоводството. Била е областен организационен секретар на МГЕРБ – Стара Загора.
 • Димитър Маринов Стаматов е инженер от Технически университет –Варна и магистър по „Международни икономически отношения“ от Университет по национално и световно стопанство, гр. София. Трудовият му опит включва позициите ръководител на ТП „Мерки и измервателни уреди“, управител на дружество с ограничена отговорност. Председател е на Общинското ръководство на СДС – Стара Загора
 • Александър Красимиров Кьосев е студент IV-ти курс Политически науки с международни отношения в Университет за национално и световно стопанство, гр. София. Бивш зам.-председател на САИМО (Студентска асоциация за изследване на международните отношения) зам.-председател в EDS (European Democrat Students) в комисията по енергетика и устойчивост, част от ЕНП
 • Тодор Димитров Тодоров е минен инженер. Бакалавърската си степен завършва в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София. Работи в енергийния комплекс „Мини Марица – Изток“.
Продължете с четенето

Казанлък

ЦИК определи поредните номера на партиите и коалициите за предстоящия вот на 4 април

Published

on

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи поредните номера на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи, в бюлетината за гласуване в парламентарните избори на 4 април.

Първата партия, която бе изтеглена от избирателната кутия по време на жребия бе “Възраждане на отечеството” с бюлетина номер 12 за предстоящия парламентарен вот.

Патриотична коалиция “Воля-НФСБ” получи номер 24 в бюлетината за гласуване, ПП “Благоденствие” – обединение и градивност получи номер 23, “Граждани от протеста” – 17, ПП “Глас народен” – 19, Движение на непартийните кандидати – 20, Партия на зелените – 25, Пряка демокрация – 30, “Атака” – 7, ПП “Правото” – 22, Републиканци за България – 21, ПП “Общество за нова България” – 26, ДПС – 9, ПП “Нация” – 15, Коалиция “Изправи се! Мутри вън!”- 18, Български съюз за директна демокрация – 27, ПП ВМРО – 1, ГЕРБ-СДС – 28, Български национален съюз – 3, “Възраждане” – 5, Движение заедно за промяната – 13, БНО – 14, Българска прогресивна линия – 10, Ние, гражданите – 2, БСП за България – 4, ПП “Има такъв народ” – 29, Демократична България – 11, ПП АБВ – 6КОД – 8 и ПП МИР – 16.

Припомняме, че при предишните парламентарни избори през 2017 г. БСП и ГЕРБ имаха последователни номера, съответно 10 и 11. 

Тогава в парламентарния вот участваха 13 партии и 9 коалиции. 

Продължете с четенето

Казанлък

Представиха листата на ГЕРБ в Стара Загора

Published

on

„Чест е да бъда кандидат за народен представител от Старозагорски регион, с който съм емоционално свързан и тук съм израснал. Независимо от професионалното ми развитие в София, никога не съм губил връзка с него“. Това заяви на пресконференция в офиса на ГЕРБ – Стара Загора министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който е водач на листата с кандидати за народни представители на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ в 27-и МИР – Стара Загора.

Листата е съставена от 22-ма претенденти за 45-ото Народно събрание и беше определена от областния координатор на управляващата партия Пламен Йорданов като една от най-силните в страната.

„В листата имаме двама доказали се със своята работа министри. На четвърто място в нея е министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Успяхме да съберем доказани  специалисти в различни сфери и млади хора. С всички тях ще постигнем много добър резултат“ – уверен е Пламен Йорданов.

„Радвам се, че мога да бъда народен представител точно от партия ГЕРБ, защото това са хората, с които през цялото време съм работил и съм научил най-много и знам, че точно те най-много са дали за развитието на страната. Най-добрата им визитка е работата, която са свършили“ – каза Красимир Вълчев.

„За да се запази своята силна позиция в страната по размер на брутния вътрешен продукт, Стара Загора и регионът трябва да бъдат център на технологично развитие и това е един от нашите основни приоритети. Само когато имаме индустрии с висока добавена стойност, доходите ще са високи“, коментира Красимир Вълчев. Той е убеден, че това ще се постигне с обединяване на усилията на образователните институции и Тракийския университет, който трябва да бъде в центъра на развитието на всички инициативи. Затова министърът на образованието и науката е работил много интензивно последната година Техническият университет в София и Минно-геоложкият университет да бъдат партньори на висшето учебно заведение в Стара Загора и да подпомогнат технологичното развитие на региона, с оглед на трансформациите, които предстои да се случат в комплекса „Марица изток“.

„Тази тема в контекста на Зелената сделка ще бъде водеща за нашите опоненти, но разликата между нас и тях е, че каквото обещаем, го изпълняваме и не можем да си позволим да говорим лековато. Част от работните места в енергийния комплекс ще бъдат трансформирани, част от хората ще излязат от праха и калта, както те самите ми подсказаха при срещите ми с тях. Това може да стане само с координирана политика, с обединените усилия на държавата, общините, синдикатите и работодателите“ – категоричен е водачът на листата на ГЕРБ в Стара Загора. Като пример в тази посока Красимир Вълчев посочи създадения преди две седмици Институт за устойчиво развитие към Тракийския университет. „Добрата новина е, че има много средства, ангажирани са експерти, включително и утвърдени на международно ниво и ще го постигнем заедно“ – добави Красимир Вълчев. Министърът сподели, че е емоционално свързан с комплекса „Марица изток“, в който са работили, работят и в момента негови близки, и се прави всичко възможно той да продължи да функционира максимално дълго.

„Зелената сделка поставя някои предизвикателства, но амбицията е да няма загубено нито едно работно място. Това, което сме коментирали с колегите от Министерството на енергетиката е в по-дългосрочен план ще мислим и за преминаването към производство на електроенергия от водород“ – добави по темата министърът на икономиката Лъчезар Борисов.

„Стара Загора има потенциал и ще се превърне в център за развитие на информационните технологии. Затова създадохме Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи, привлякохме Техническият университет да подпомага обучението по IT в Тракийския университет. Стара Загора и Казанлък имат традиции в образованието в областта на математиката, физиката и компютърните науки, но трябва да се запази и като регион на обучението по медицина и аграрно развитие“ – добави Красимир Вълчев. Той увери, че това е постижимо, защото ГЕРБ е доказал, че знае как да обвърже инструментите на политиката с целите. Водачът на листата посочи още, че основният приоритет остава образованието, в това число и висшето, както и здравеопазването.

Лъчезар Борисов заяви, че ще работи активно за развитието на икономиката на региона и изрази убеденост, че през следващите години област Стара Загора ще се превърне в индустриалното сърце на България.

„Амбицирани сме да създадем поне 5000 работни места и да не загубим нито едно съществуващо. Водим успешна политика по изграждане на индустриални зони в страната. Пример за това в Стара Загора е Индустриална зона „Загоре“. Първите  инвеститори са вече тук. Сега водим преговори с българска компания, която иска да инвестира около 40 млн. лева в зоната“ – съобщи министърът на икономиката. Той добави, че тази стратегия ще бъде реализирана и на територията на бившето летище, като се запази пистата. „Целта ни там е да привлечем стратегически инвеститори, които да създават високи нива на добавена стойност. Амбицията ни е да увеличим заплатите с още 40%, това което направихме през настоящия управленски мандат“ – коментира кандидатът за народен представител от Старозагорския избирателен район.

Лъчезар Борисов подчерта, че в условията на пандемията българската държава е успяла да запази бизнеса и това се отнася и за Старозагорска област. „Пакетът от мерки, възлизащ на 2 млрд. лева, даде своя ефект. В област Стара Загора са подпомогнати 539 микрофирми, а в рамките на месец и половина 83 средни предприятия ще получат 8,7 млн. лева. Това е само част от мерките, с които правителството подпомага бизнеса“ – информира Лъчезар Борисов.

В пресконференцията участваха още народният представител Маноил Манев, който е на второ място в листата с кандидати за народни представители, колегата му Радостин Танев, който е 5-и, Илиана Жекова, на 3-то място и Емил Христов – заместник-председател на Народното събрание и общински ръководител на ПП ГЕРБ – Стара Загора.

Продължете с четенето

Казанлък

Презентират „Вестители на Свободата – Руско-турската освободителна война в изобразителното изкуство” пред ученици

Published

on

Днес от 16:00 часа в отдел „Изкуства” на Общинска библиотека „Искра”в Казанлък, пред ученици от ППМГ” Никола Обрешков” ще бъде представена презентацията „Вестители на Свободата – Руско-турската освободителна война в изобразителното изкуство” . 

Учениците ще видят едни художници, които са били част от бойните действия по време на Руско-турската освободителна война, каза за Радио Стара Загора Екатерина Трендафилова, библиотекар от библиотека „Искра“ .

“Те са били там по покана на Александър II, за да отразяват войната и нейното развитие. Тези художници са били и преки участници, за това и картините им са много човешки. Това са хора, които са малко популярни, но техните произведения са станали изключително известни.  “ БНР

Продължете с четенето

Казанлък

ИМ „Искра“ – Казанлък с вход свободен за 3 март

Published

on

В деня на Националния празник на Република България – Трети март, Исторически музей „Искра“ – Казанлък обявява вход свободен за постоянната си експозиция в централната сграда на музея от 09:00 до 17:00 часа.

Можете да разгледате и изложбата: „Огледало на времето: женската красота през вековете”Художествена галерия – Казанлък ви предлага да посетите и фотодокументалната изложба “Ний летиме от Балкана мощни Шипченски орли …”Бъдете здрави и спазвайте всички противоепидемични мерки!

Продължете с четенето

Казанлък

Задържаха шофьори, употребили наркотици

Published

on

На 01.03.2021 г. в РУ – Казанлък е започнато бързо производство по чл.343б, ал.1 от НК срещу 24-годишен мъж от гр. Казанлък, затова че на същата дата, около 13:15 ч., в гр. Казанлък, по ул. “Константин Иречек”, е управлявал л.а. “Сеат” след употреба на наркотично вещество, установено с техническо средство.

Водачът е задържан за срок до 24 часа.

На 01.03.2021 г. в РУ – Казанлък е започнато бързо производство по чл.343б, ал.1 от НК срещу 22-годишен мъж от с. Камен, общ. Стражица, затова че на същата дата, около 11:30 ч., в гр. Казанлък, по бул. “Александър Батенберг”, е управлявал л.а. “Пежо”, след употреба на наркотично вещество, установено с техническо средство. Водачът е задържан за срок до 24 часа.

Продължете с четенето

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com