Проект „Приятелство в кутия 2”

   

Стартира проект „Приятелство в кутия 2” по програма „Еразъм+” на МЦР-Взаимопомощ, който е продължение на проектите „Приятелство в кутия” и „Изкуството да даваш” по програма „Младежта в действие” за работа на доброволци в Дневния център за деца с увраждания и домовете за стари хора в гр. Казанлък.

В града ни от 15.07. 2015 г. до 15.04.2016 г. ще работят Ана и Асмае от Испания.
Шестима доброволци от Испания, Германия и Македония в продължение на два етапа от по девет месеца (15.07.2015-15.04.2016 и 15.04.2016-15.01.2016), ще бъдат активни участници в работни младежки групи, организирани по проекта на МЦР-Взаимопомощ в Дневен център за деца с увреждания и Домове за стари хора номер едно и три в гр. Казанлък. Проектът ще даде възможност на участващите доброволци да бъдат включени в ежедневната дейност на организацията ни и партньорите, насочена към формиране на толерантност и емпатия към различните сред децата и промяна на нагласите в общността към хората с увреждания, възрастните хора и повишаване имиджа на местните институции и организации. Целта е, чрез различни дейности и арттерапевтични занимания на доброволците в организациите партьори да се работи системно за възпитаване у децата на способност да приемат разликите и отправяне на послание за приятелство към останалите деца. Доброволците ще имат възможност да научат повече за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда и съпътстващите ги проблеми. Ще работят с възрасните хора за да развият идеята на посрещащата организация МЦР-Взаимопомощ и Юнайтед Авангард Артист, в кампанията за толерантност между поколенията в работата с ръководствата на Домове за стари хора номер едно и три в гр. Казанлък за осъзнаване на идеята, че възрастните хора не са били по различни от нас и ние един ден ще станем като тях.
В проекта ще се разгледат младежките инициативи на ЕС като средство за подпомагане на инициативността и мотивацията на гражданите и повишаване умението на младия човек за адаптивност и работа с деца в неравностойно положение, за толерантност към възрастните. Организиране на срещи с различни специалисти в области, които вълнуват ЕДС доброволците и могат да подпомогнат работата им и популяризирането на проекта чрез издаване на електронен бюлетин «ДоброволциТЕ».
Същността и съдържанието на проекта, като цяло са в основата на междукултурно образование между поколенията и учене през целия живот. Разпространение на ЕДС философията в местната общност и насърчаване на младите в участие по програмите на ЕС чрез трорчество и разпространение на различните култури. Особено акцентиране на хората със специални нужди.

Първите ни впечатления от България.

Изминаха 6 дни, откакто сме в България и вече можем да кажем, че я обичаме. Първото нещо, което привлече вниманието ни бяха обичаите, които българите имат и начинът, по който се представят. В България никой не се целува по бузите два пъти, както в Испания, но затова пък хората се здрависват, за да покажат уважение. Начинът, по който казвате „да” и „не” на обратно от нас с поклащане на главата от ляво на дясно за „да” и долу на горе за „не”.

От друга страна това, което най-много ни харесва от града, в който живеем-Казанлък е богатата природа, която виждаме, навсякъде, където погледнем. Хората, които живеят в нашия град са много приятелски настроени, всички се опитват да ни помагат във всичко, от което имаме нужда, понеже знаят, че сме чужденци. Повечето хора не говорят английски език, само младежите, но всички се опитват да говорят с нас, за да ги разберем.

Едно от най-големите предимства на България, сравнена с Испания, че всичко е много евтино. Например за 10 евро човек може да се наяде с типични български ястия. Относно сградите, отвън изглеждат стари, а вътре са доста добре и изглеждат като тези в Испания.

Улиците ви са доста старинни, но нещото, което ни изненадва са многото уличните животни-кучета и котки.

            Имаме много време 9 месеца, за да открием всички красоти на държавата ви-културата на древността, но до този момент усетихме, че сме много различни като култури, но като цяло всичко, което чувстваме в позитивно и нямаме никакви оплаквания или негативни от България.

Ана Морено и Асмае Хамири, Испания

Екип МЦР-Взаимопомощ

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com