Приходите от нощувки през юли 2016 г. в областта са 1 276 715 лв

   

През юли 2016 г. в област Стара Загора са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 959, а на леглата -3 630. В сравнение с юли2015 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода)намалява с 5.1%, а на леглата в тях -с 5.0%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли2016 г. в област Стара Загора, е 37 396, или с 5.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 9.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди. През юли2016 г. в местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди са реализирани 84.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 26.4% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 15.6 и 73.6%.Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през юли2016 г. са 11 340, или с 4.5% повече в сравнение със същия месец на 2015 година. От всички пренощували лица 76.6% са българи, като по-голямата част от тях (51.7%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 5.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 2 648 като 84.9% от тях  са нощували в местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.6 нощувки. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли2016 г. е 33.3% като тя е по-висока в местата за настаняване с 1 и 2звезди (39.1%), в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 3, 4 и 5звезди (26.5%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличавас 3.2 процентни пункта, като при местата за настаняване с 1 и 2 звезди увеличението е с 4.2 процентни пункта, а при местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди – с 2.6 процентни пункта. Приходите от нощувки през юли 2016 г. достигат 1 276 715 лв., или с 0.6% по-малко в сравнение с юли 2015 година. Регистрирано е намаление на приходите от български граждани с 3.4%,докато приходите от чужди граждани се увеличават с5.6%, сочат данните на  ОСИ Стара Загора.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com