Приходите от нощувки през август 2018 г. в областта достигат 1 192 326 лв.

   

През август 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е            1 954, а на леглата – 3 650. В сравнение с август 2017 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 1.9%, докато броят на леглата в тях нараства с 5.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г. в област Стара Загора, е 32 750, или с 9.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (със 72.2%) и в местата за настаняване с 4 и 5 звезди (с 1.9%), докато в местата за настаняване с 3 звезди нощувките се увеличават със 173.6%(фиг.1).

 

През август 2018 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 47.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 10.3% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 41.2% от общия брой нощувките на чужденци и 68.7% – български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.3 и 21.0%.

 

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през август 2018 г. са       11 439, или със 7.5% повече в сравнение със същия месец на 2017 година. От всички пренощували лица 79.8% са българи, като по-голямата част от тях (52.2%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 4.1 нощувки. 59.1% от пренощувалите чужденци са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2018 г. е 30.2%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (48.4%). Заетостта в местата за настаняване с 4 и 5 звезди е 18.4%, а тази в местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 17.3%. Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 5.2 процентни пункта. При местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалението е с 28.3 процентни пункта, а при местата за настаняване с 4 и 5 звезди – с 2.9 процентни пункта. При местата за настаняване с 3 звезди заетостта на леглата се увеличава с 19.6 процентни пункта.

Приходите от нощувки през август 2018 г. достигат 1 192 326 лв., или с 5.8% по-малко в сравнение с август 2017 година, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 18.0%, а тези от нощувки на български граждани – с 0.9%.

 

Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Териториално статистическо бюро – Югоизток – Стара Загора

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com