Приемат уведомления от работодатели по Закона за хората с увреждания до 2 юли

   

До2 юли Агенцията по заетостта ще приема годишните уведомления от работодатели, които не са изпълнили квотата по чл. 38, ал.1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ), и които желаят да използват посредничеството на АЗ или други регистрирани посреднически организации за наемането на хора с трайни увреждания.

Съгласно новите изисквания работодателите подават уведомление за незаетите до квотата работни места по образец, утвърден от изпълнителния директор на АЗ. Уведомлението се подава до съответното бюро по труда, на чиято територия е седалището на фирмата.

Съгласно Правилника за прилагане на ЗХУ, само през тази година приемът на годишните уведомления е в срок до 2 юли. От следващата 2020 г. това ежегодно задължение следва да се изпълнява в първите 3 месеца от годината.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com