Правителството предостави на Община Казанлък управлението на „Голямата Косматка”

   

Правителството прехвърли безвъзмездно на община Казанлък за срок от 10 години управлението върху шест имота – публична държавна собственост. Това са тракийски гробници, сред които и „Голямата Косматка”, предоставени за управление към момента на Министерството на културата. Решението на кабинета, инициирано от кмета на Казанлък, ще позволи на Историческия музей в общината да осъществява дейностите, свързани с опазването и представянето на недвижимите културни ценности, и ще спомогне за развитието на културно-историческия туризъм в района.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com