Почистени са каналите и речните корита на територията на община Казанлък

   

Върху изграждането на три парка на територията на Казанлък е съсредоточена дейността на Общинско предприятие комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата, каза директорът на предприятието Николай Чалъков. Той поясни, че дейностите по изграждането и на трите парка трябва да приключат до края на месеца. Една част от работещите в предприятието почистват улиците от листата, паднали от дърветата, тъй като в случаи на валежи тези листа запушват отводнителните шахти, което от своя страна е предпоставка за струпване на голямо количество вода. Работи се също и по подадени сигнали от граждани за опасни дървета. Предвид настоящия дъждовен сезон са почистени каналите и речните корита в по-голямата част от селата в община Казанлък, в момента се почистват и в останалите населени места. Почистено е коритото на Стара река в града, където през пролетта придошлите води на реката натрупаха наноси, клони и дървета.
Микроязовирите на територията на община Казанлък са отдадени под аренда, като всеки от арендаторите има задължението да поддържа язовирните съоръжения.
Славяна ГАЙДАРОВА

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com