Покана за участие в обществено обсъждане на проект «Светът на траките»

   

Община Казанлък кани всички заинтересовани граждани и юридически лица на обществено обсъждане на проект „Светът на траките“, разработен по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Заповядайте на 16.11.2018 г. (петък), от 17.00 ч. в залата на Културно-Информационен център на ул. „Искра” № 4 в гр.Казанлък на представянето на проекта!

Целта на общественото обсъждане е всички заинтересовани страни да се запознаят с проектната идея за „Светът на траките“, разработена в рамките на приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ по процедура „Развитие на туристическите атракции“, да изразят мнение и да направят предложения по разглеждания проект.

Резултатите от общественото обсъждане ще бъдат взети под внимание при подготовката на проекта.

Заповядайте!

 

Пресцентър на Община Казанлък

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com