ПОДМЕНЯТ ВОДОПРЕНОСНАТА МРЕЖА В ЧЕТИРИ СЕЛА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

   

Днес в село Асен кметът на община Павел баня Станимир Радевски в присъствието на кметовете на с. Скобелево, с. Асен, с. Горно Сахране и с. Долно Сахране, както и на управителя на ВИК ЕООД Стара Загора инж. Румен Райков, откри строителна площадка на дългоочаквания „воден“ проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Скобелево, Асен, Горно Сахране и Долно Сахране в общ. Павел баня, обл. Стара Загора“.

Инвестицията е съгласно Договор № 24/07/2/0/00008 от 19.10.2018 г. , сключен между Община Павел баня и Държавен фонд “Земеделие”, за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Проектът е на стойност 5 535 618,13 лева без ДДС.

Инвестиционният проект е изготвен през 2016 г., проектното предложение е подадено в ДФ “Земеделие” още на 02.09.2016 г., договорът с ДФ “Земеделие” е сключен на 19.10.2019 г.

Общо ще бъде подменен водопровод с дължина 28 271,12л.м.

В с. Скобелево ще се подменя 441,57л.м. водопровод, в с. Асен – 1206,51л.м., в с.Горно Сахране – 11 822,29л.м. и в с. Долно Сахране – 14 800,74л.м.

Подмененият водопровод ще бъде в помощ на жителите на 4 села в община Павел баня – 23% от населението на общината или 4055 жители.

Информацията е на Община Павел баня

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com