Подбор на персонал по проект „Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр. Казанлък“

   
Стартира конкурс за избор на социални терапевти-хигиенисти, социални асистенти и
 социални терапевти-детегледачи  в социалните услуги,  които се
предоставят по проект „Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр.
Казанлък“. Проектът на Община Казанлък е финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013. Изпълнението му е част от прилагането на
националната политика за извеждане на децата/младежите, в това число такива с
увреждания, настанени в специализирани институции за деца и младежи. Услугите,
които се разкриват в рамките на проекта са нови и целят замяна на институционалната
грижа с такава близка до семейната среда в общността. До момента в гр.Казанлък  са
разкрити два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и едно Защитено жилище.
Предстои разкриването на още един Центъра за настаняване от семеен тип. Настоящия
конкурс ще протече на два етапа – подбор по документи и събеседване.
Първият етап от подбора за Социални терапевти-хигиенисти,социални асистенти и
 социални терапевти-детегледачи стартира на 13.07.2015 г. с подаване на
документи за участие. Краен срок за подаване на документи е 27.07.15 г. включително.
Повече информация за длъжностите и документите за участие
може да намерите на http://www.kazanlak.bg/ в рубрика „Обяви и съобщения“.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com