Подбор на персонал по проект „Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр. Казанлък“

   

Стартира конкурс за избор на социални терапевти-хигиенисти в социалните услуги, които се предоставят по проект „Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр. Казанлък“. Проектът на Община Казанлък е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013. Изпълнението му е част от прилагането на националната политика за извеждане на децата/младежите, в това число такива с увреждания, настанени в специализирани институции за деца и младежи. Услугите, които се разкриват в рамките на проекта са нови и целят замяна на институционалната грижа с такава близка до семейната среда в общността. До момента в гр.Казанлък  са разкрити два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и едно Защитено жилище. Предстои разкриването на още един Центъра за настаняване от семеен тип. Настоящия конкурс ще протече на два етапа – подбор по документи и събеседване.

Първият етап от подбора за Социални терапевти-хигиенисти стартира на 28.04.2015 г. с подаване на документи за участие. Краен срок за подаване на документи е 13.05.15 г. включително. Повече информация за длъжността и документите за участие може да намерите на http://www.kazanlak.bg/ в рубрика „Обяви и съобщения“.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com