Парк 2.5 дка се изгражда в кв. „Васил Левски“

   

Над 4 дка междублоково пространство се облагородява в кв. „Васил Левски“ между блоковете с номера 1, 4 и 5. От построяването на жилищните блокове в квартала преди 40 години до днес не са извършвани дейности по поддръжка и облагородяване на това пространство в жилищния комплекс. Предложението за промяна на градската среда в района дойде от самите живущи, като бяха проведени и поредица от срещи на кмета на община Казанлък и общинското ръководство с жителите на тази част от града.

В момента Общинското предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“ изгражда парк от 2.5 дка с места за отдих, алеи, зелени и цветни градини и детска площадка. Ще бъдат засадени нови дървета, подходящи за градската среда. Заедно с това се подменят старите тротоари, поставят се нови бордюри, изграждат се предблокови градинки и паркинги. Ревизират се дъждоприемните шахти и се подменят с нови, тъй като години наред е имало проблеми с отводняването, особено пред бл. 4. След извършването на тези дейности, съгласно Строителната програма на Община Казанлък за 2015 г., ще бъдат асфалтирани улиците до блокове 1, 4 и 5, за което след проведена обществена поръчка е избрана за изпълнител Пътно-строителна компания „SBS“.

През настоящата  година Община Казанлък е заложила общо над 13 125 кв. м улици и алеи за преасфалтиране  в  кв. „Васил Левски“. Освен алеите на това междублоково пространство,  предстои преасфалтиране на улица „Стара планина“  в участъка от улица „Александър Стамболийски“ до ул. „Пушкин“, където в момента се извършва подготовката за полагане на новото асфалтово покритие. Ще бъде асфалтиран участъкът от „Стефан Караджа“ от бул. „23 Пехотен Шипченски полк“ до ул. „Ген. Столетов“ и цялостно ще се преасфалтира улица „Тимок“.

Община Казанлък осигури държавни средства за реконструкция на водопровода в кв. „Васил Левски“. Водопроводът в жилищния комплекс, който ще бъде подменен с нов, е от първостепенно значение за осигуряване на питейна вода за населението. Средствата за реконструкцията на водопровода са в размер на 685 хил. лв. и са целева субсидия, предоставена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Община Казанлък. Те трябва да бъдат усвоени до декември 2015 г. Водопроводните трасета, където ще бъде извършена реконструкцията, са три. В момента тече процедура по ЗОП за избор на изпълнител.

Пресцентър на Община Казанлък

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com