Оценяват подкрепата за младежката заетост

   

До 16 август се провежда публична консултация сред всички граждани и заинтересовани организации за тяхното мнение за дейностите, извършвани от Европейския съюз от 2014 година за насърчаване и подобряване на заетостта на младите хора.

Събраната информация ще бъде използвана за оценка на постигнатото през периода 2014-2018г., ще помогне да бъдат направени изводи за начина, по който тази подкрепа би могла да се засили в бъдеще и да се направи по-ефективна и целенасочена.

При оценяването ще се разгледа дали към най-нуждаещите се млади хора е бил упражнен адекватен подход (също и в географски аспект), какво е било качеството на предложенията за работа и за обучения и какъв вид подкрепа е била най-ефективна.

Въпросникът (на български език) за попълване може да бъде намерен на:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690/public-consultation_bg

Инициативата е в рамките на извършваната от Европейската комисия оценка на подкрепата на младежката заетост по линия на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com