От 0.81 лв. до 1.44лв. е средната цена за храна на децата от 10 месеца до 7 години в Община Казанлък

   

През 2015г. в Община Казанлък бе създадено единственото в България Общинско предприятие „Кухня-майка, в т. ч., дейност Детска млечна кухня“, което осъществява хранене на децата на възраст от 10 месеца до 7-годишна възраст. Целта на създаването му бе да се въведе нов начин на хранене на децата в детските ясли и градини на територията на общината. За последната една година, в която действа обновената Кухня-майка, Община Казанлък е спестила финансов ресурс от местна дейност в размер приблизително 929 000 лв. или близо 55 % от средствата, които са били необходими за доставка на храна чрез кетъринг и за предоставяне на услугата Детска млечна кухня /ДМК/. Това каза кметът Галина Стоянова в отговор на питането на Теодора Иванов – общински съветник от групата на „БСП Лява България“ по време на 15-то заседание на Общински съвет Казанлък.

Предвид приетия начин на работа няма определена точна стойност на оклад за един храноден на дете. Съгласно направен анализ на икономическия ефект от дейността на Общинското предприятие дневният оклад, осреднен за една година (от октомври 2015 г. до септември 2016 г.), е: за ДМК – 0,81 лв., за детски ясли и яслени групи в детски градини – 1,49 лв. и за детски градини – 1,44 лв. Стоянова поясни, че в оклада се включва единствено стойността на вложените хранителни продукти.

Общият разход за хранене на децата в детските ясли, детските градини и ДМК за едногодишния период на функциониране на Общинското предприятие е в размер на 1 054 074,82 лв., от които 272 819,33 лв. държавна дейност и 781 255,49 лв. местна дейност.  За периода от м. октомври 2014 г. до м. септември 2015 г. вкл.)

общият годишен разход за доставка на храна чрез кетъринг от външен изпълнител за едногодишен период е в размер на 573 610, 94 лв., за хранене на децата от ДМК за същия период е 136 648,38 лв. или общо 1 710 259,32 лв. – разходи, които са изцяло местна дейност!

Освен видимия икономически ефект, другите предимства на този вид хранене на децата от 10-месечна възраст до 7-годишна възраст са: по-разнообразното меню, спазвайки всички нормативни изисквания, засилен контрол, освен от страна на здравните институции и от страна на Община Казанлък, подобрена обратна връзка (чрез анкети и лични срещи на ръководството на Кухнята с ръководителите на детски заведения и родители) и не на последно място по-високо качество на предоставяната услуга, допълни още кметът Галина Стоянова.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com