Отново върнаха делото срещу кмета на Павел баня

   

Пловдивският апелативен съд отново върна делото срещу кмета на община Павел баня Станимир Радевски на Окръжна поркуратура Стара Загора за изясняване.

Апелативните съдии потвърдиха решението на колегите си от Старозагорски окръжен съд, който с разпореждане от 09.06.2015 г. е прекратил съдебното производство и върнал делото на Окръжна прокуратура Стара Загора за отстраняване на допуснати на досъдебното производство отстраними съществени процесуални нарушения.

Според апелативните съдии протестът на Окръжна прокуратура е неоснователен. Обвинителният акт не отговаря на изискванията на чл. 246 от Наказателно процесуалния кодекс (НПК) и не е съобразен с основните положения на Тълкувателно решение на  Върховния касационен съд (ВКС).

За трети пореден път срещу Станимир Радевски  е внесен обвинителен акт за извършени три отделни престъпления по чл. 282, ал. 2, предл. 1 и 2 вр. с ал. 1, предл. 2 от Наказателни кодекс (престъпления по служба). И в новия обвинителен акт не са отстранени указаните с предходните разпореждания неясноти в обвинителната теза за връзката между вменените във вина на обвиняемия нарушения на служебните задължения и  неговите фактически действия. Продължава да е неясна и датата на извършване на тези действия.

Според апелативните съдии в обстоятелствената част на обвинителния акт не става ясно и въз основа на кои факти и обстоятелства прокурорът е приел, че мястото на извършване на трите престъпления е в град Павел баня и в град Казанлък. Така изготвеният обвинителен акт не очертава фактическите и юридическите параметри на обвинението, по които съдът следва да се произнесе.

Затова Пловдивският апелативен съд потвърждава решението на Старозагорския окръжен съд за връщане на делото в Окръжна прокуратура Стара Загора за отстраняване на нарушенията.

Решението е окончателно./topnovini.bg

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com