Откриват „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“ в град Казанлък

   

На 14 май 2019г. е официалното откриване на обект „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“ в град Казанлък. Ще бъдат представени напълно оборудваната стая за психо-сензорна терапия и зала за рехабилитация.

            Изграденият социален център е един от обектите по проект № BG16RFOP001-5.001-0037-C01 „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”.

Дата: 14 май 2019 г.

Час: 10.00 ч.

Място: кв. „Васил Левски“, ДЯ № 6 „ Надежда“

(южно от блок № 8)

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com