Свържете се с нас

Казанлък

ОДМВР отчитат ръст в разкриваемостта на престъпленията в областта

Published

on

На 14-и март в ОДМВР – Стара Загора се проведе отчет-анализ на дейността на дирекцията през 2016 г.. Гости на събитието бяха Заместник директорът на ГДНП, старши комисар Константин Димитров, административните ръководители на Окръжна прокуратура – Стара Загора, г-н Дичо Атанасов и на Районна  прокуратура – Стара Загора, г-н Гриша Мавров, директорът на РДПБЗН – Стара Загора, комисар Стоян Колев. Присъстваха всички ръководни служители на дирекцията и РУ в региона.

В подробен анализа на дейността на ОДМВР – Стара Загора през 2016 г., представен от старши комисар Николай Кирков, бяха отчетени следните резултати:

В ОДМВР – Стара Загора през изминалата година са регистрирани общо 4688 престъпления, което е с 69 броя повече от регистрираните в предходната година престъпления (4619). В процентно изражение увеличението е с 1,47%. Коефициентът на престъпност на 100 000 жители се е увеличил от 1295,00 през 2015 г. на 1314 през 2016 г.

Делът на регистрираните в Старозагорска област престъпления от общо регистрираните на територията на страната е 4,46% (4,11% през 2015г.).
През 2016 г. в ОДМВР – Стара Загора от регистрираните общо по криминална и икономическа линия 4688 престъпления, са разкрити 2569, което формира 54,80% обща разкриваемост. През 2015 г. са били регистрирани 4619 престъпления, от които са разкрити 1864, или в процентно изражение – 40,36 %.

Разкриваемостта на престъпленията през 2016 г., спрямо 2015 г. се е повишила общо с 14,48% и към 31.12.2016 г. е по-висока от средната за страната (46,02%) с 8,78%.

През изминалата година всички РУ на ОДМВР – Стара Загора са повишили значително разкриваемостта на престъпленията, като най-добър е резултатът постигнат от РУ – Гълъбово – 75,85%, спрямо 57,39% през 2015 г. (+18,48%).

Първо РУ – Стара Загора – 44,35%, спрямо 28,35% през 2015 г. (+16,00%),

Второ РУ – Стара Загора – 51,32%, спрямо 33,59% през 2015 г. (+17,73%),

РУ – Казанлък – 52,27%, спрямо 35,92% през 2015 г. (+16,35%),

РУ – Чирпан – 71.25%, спрямо 52,97% през 2015 г. (+18,28%) и

РУ – Раднево – 67,38%, спрямо 53,46% през 2015 г. (+13,92%).

В значителна степен е подобрена бързината на разследването, чрез образуване на бързи и незабавни производства, което води и до бързо правораздаване. Качеството на разследване е подобрено в значителна степен спрямо 2015 г., като броят на ДП, изпратени с мнение за съд е един от най-големите в страната;

През 2016 г. особено добър резултат е постигнат по икономическа линия на дейност. Значително е увеличена активността на състава по противодействие на тези престъпления, като това доведе до увеличаване на образуваните ДП за икономически престъпления с 29,14% спрямо 2015 г. (709 спрямо 549), едновременно със значително повишена разкриваемост.

Спрямо 2015 г. е намалял броят на регистрираните престъпления против собствеността и по-конкретно на кражбите, при увеличени нива на разкриваемост на тези престъпления. Броят на регистрираните кражби е с 20,26% по-нисък при увеличена разкриваемост с 4,92%. Особено значимо е намалението на взломните кражби – с 215 бр. (с 43,08%) и на домовите кражби – с 208 бр. (с 35,61%).

Много добър резултат е постигнат при противодействието на грабежите, които са с 10 по-малко спрямо 2015 г., а разкриваемостта е увеличена с над 24,88% и през 2016 г. е 59,26% при средна разкриваемост за страната 46,46%.

През 2016 г. значително е подобрена дейността по противодействие на престъпните посегателства спрямо МПС, като разкриваемостта на ПЗО на МПС е 50,00%, а на кражбите на МПС – 25,00%. Общата разкриваемост на посегателствата спрямо МПС е 44,87% при 11,27% средна за страната.

Много добър резултат е постигнат при разследването на извършените тежки престъпления срещу личността. Разкрити са всичките 7 умишлени убийства, регистрирани през периода, 6 от 7 опити за убийства, 2 от 2 опита за изнасилване и 84,62% от извършените блудства (11 от 13). През 2016 г. благодарение на професионално проведени голям обем оперативно-издирателни мероприятия бяха разкрити и 3 случая на непредумишлени убийства, настъпили в следствие на ПТП, при които водачите бяха напуснали местопроизшествията и се бяха укрили.

Наложената практика за системно провеждане на СПО и увеличено полицейско присъствие в малките и отдалечени населени места доведе до намален брой регистрирани криминални престъпления в селата. Регистрираните през 2016 г. криминални престъпления в селата са 773, спрямо 872 за 2015 г. (намаление с 11,35%), като разкритите са 424, спрямо 362 през 2015 г. (увеличение с 14,62%).

Въпреки леко увеличеният коефициент на престъпност – от 1295 престъпления на 100 000 души през 2015 г. на 1313 през 2016 г. (+18,78), като цяло средата за сигурност на територията, обслужвана от ОДМВР – Стара Загора се е подобрила. Увеличеният брой регистрирани престъпления се дължи на подобрената дейност за противодействие на латентната престъпност, а е намалял броят на основни видове престъпления – кражби, грабежи, посегателства спрямо МПС, при повишена разкриваемост.

Показател за подобрената ефективността на дейността на охранителна полиция през 2016 г. е увеличеният брой на регистрираните престъпления на обществени места по криминална линия през 2016 г. – 1235, спрямо 914 през 2015 г. (увеличение с 35,01%), от тях – 150 престъпления по транспорта повече (639, спрямо 489) и 38 престъпления с наркотици повече (113, спрямо 75).

Своята удовлетвореност от дейността на ОДМВР – Стара Загора през 2016 г. изрази главен комисар Константин Димитров, който отбеляза, че постигнатите резултата са много добри, както сравнено с предишния отчетен период, така и за изминалата година като цяло. Зам.-Директорът на ГДНП благодари за положените усилия и постигнатите резултати на целия състав на дирекцията.

Отлично взаимодействие между Окръжна прокуратура – Стара Загора и ОДМВР –Стара Загора беше отчетено от Административния ръководител на ОП – Стара Загора, г-н Дичо Атанасов, като това е довело до значително подобряване на срочността на разследването и много добри резултати в дейността по противодействието на престъпността на територията на областта.

Г-н Гриша Мавров , административен ръководител на РП – Стара Загора изказа своята благодарност към служителите на ОДМВР – Стара Загора, като отбеляза, че в резултат на подобрената съвместната работа, през 2016 г. РП – Стара Загора е постигнала най-добър резултат в дейността си от 2012 година до сега.
Доброто взаимодействие и сътрудничеството между РД ПБЗН и ОДМВР – Стара Загора през 2016 г. беше отчетено и от комисар Стоян Колев, който отбеляза, че това е дало възможност за преодоляване на няколко кризисни събития, при които е съществувала реална опасност за населението.

През 2017 г. дейността на ОДМВР – Стара Загора ще бъде подчинена в изпълнението на следните основни цели:

– Запазване и подобряване на постигнатите резултати по противодействие на битовата престъпност.
– Повишаване на професионалната подготовка на служителите и ефективността на оперативно-издирвателната дейност.
– Противодействие на нелегалната миграция и на престъпленията, извършвани в тази връзка.
– Повишаване на възможностите на ОДМВР – Стара Загора за противодействие на тероризма и радикализацията.
– Утвърждаване на превенцията като постоянна политика за противодействие на престъпността.
– Ограничаване на щетите за държавния бюджет от контрабанда с акцизни стоки, измами с ДДС, злоупотреби с еврофондове. Пресичане на опити за корупция и злоупотреба с власт.
– Превенция на детската престъпност и престъпленията извършвани спрямо деца.
– Повишаване на ефективността в борбата с  производството, разпространението и трафика на наркотични вещества, трафика на хора, културни ценности, огнестрелни оръжия и други общоопасни средства. Противодействие на киберпрестъпността.
– Превенция на пътнотранспортните произшествия с акцент върху разширяване обхвата на автоматизирания технически контрол по спазване на правилата за движение по пътищата.
– Осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации.
– Гарантиране на сигурността и обществения ред при произвеждането на избори за Народно събрание на Република България.

Продължете с четенето

Казанлък

На Шипка вали сняг. Видимостта е ограничена до 50 метра

Published

on

Движението в област Стара Загора се извършва без ограничения. На Шипка вали сняг.  На прохода видимостта е намалена до 50 метра заради обилния снеговалеж.

Пътните настилки са частично заледени и обработени. На проход „Република“ настилките също са заледени и обработени. На Автомагистралите „Тракия“ и „Марица“ температурите са положително, но настилките са мокри. Видимостта е добра. Това съобщи за Радио Стара Загора дежурният в Областно пътно управление Денчо Денев. БНР

Продължете с четенето

Казанлък

Близнаците да не прекаляват с амбицията си, а познанство с влиятелни личности ще се окаже важно за Раците

Published

on

Астроложката Светлана Тилкова-Алена направи много интересен хороскоп за днешния ден. Според нея Близнаците да не прекаляват с амбицията си, а познанство с влиятелни личности ще се окаже важно за Раците.

Ето какво още предрече Алена:

ОВЕН

За пореден път сте напрегнати и заядливи и спорите с вашите близки. Ако работите през целия ден и след работно време, рискувате да усложните добрите си отношения с вашите колеги. Създайте нормална обстановка на работното си място, за да завършите по-бързо задачите си.

Не се лишавайте от помощ. Вечерта си дайте почивка и отидете на ресторант или на гости във ваши приятели или роднини, но само ако тяхната компания ви е приятна. Ако сте съхранили любовта си и сте избегнали дистанцията, се отдайте на сексуални удоволствия. 

ТЕЛЕЦ
Не се изкушавайте да започвате нови служебни задачи, дори и да ви ги налагат, изчакайте един ден, или да работите по ваши нови проекти в този ден. Може да сте надценили силите си и да си навредите. Избегнете стреса и преумората.

На работното си място се заемете със задълженията, защото това е добра основа за бъдещи финансови успехи. Близките ви може да не ви успокоят, ако сте агресивни и с тях вечерта, докато споделяте разочарованието си от деня. Не се надявайте на сексуални удоволствия, при положение, че сте изнервили любимите си. 

БЛИЗНАЦИ
Въпреки, че сте заредени със сили и желание да се докажете, не прекалявайте с амбицията си и се вслушвайте в съветите на вашите колеги. Не рискувайте. Съветвайте се при възможност с ваши приятели адвокати, дали да се включите в инвестиционни проекти с държавно участие, но помнете, че неочакваностите са реалност.

Не си създавайте проблеми в личните отношения, само заради слухове, без да знаете дали се отнасят за вас. Ако не си създавате несъществуващи лични драми, ще изживеете невероятни интимни мигове. 

РАК
Общувате с огромно удоволствие, но имате и делови срещи и задачи. Неочаквано ще осъществите познанство и разговор с влиятелни личности, които биха ви помогнали да достигнете нов професионален връх.

Въпреки полезните срещи с хора от властта, не ви съветвам да планирате и провеждате разговори с вашите колеги, които са агресивно заядливи. Вечерта бъдете внимателни и предпазливи с близките си. Не пътувайте, ако не сте ги предупредили. Сексуалните удоволствия ще ви заредят с нови сили и ще превърнат нощта ви в незабравима. 

ЛЪВ
Приемете без колебание допълнителна работа, но само ако ви е предложат, за да не се окаже, че нарочно искате да сте дейни и натрапчиво упорити. Бъдете внимателни с разходите, за да не изпаднете във финансови затруднения.

Не се съмнявайте във възможностите си. Вашите планове свързани със служебните ви задължения, ще се осъществят без особени трудности. Изпитвате желание да прекарате вечерта извън домът си, с колеги или приятели, но ви съветвам да се приберете у дома. Бъдете мили с любимите си хора и не пропускайте интимните мигове. 

ДЕВА
Изненадващи промени, които не сте предвидили, ви изнервят. Не спорете и ги приемете, защото дори и досадни са във ваша полза. Налага се да работите задълбочено. Бъдете предпазливи със запознанствата. Може  да обещаете финансиране на  проекти на ваши колеги, но рискувате да сте губещата страна.

Посветете част от времето на семейството си. Не пропускайте да дадете израз на чувствата си пред любимите хора. Несемейните може точно днес да срещнат подходящата половинка. Вечерта се отдайте на романтика и сексуални наслади. 

ВЕЗНИ
Днес е във ваша полза да си наложите търпение, да сте отговори, а не лъкатушни в различни мнения и невъзможност да вземете решение за важен избор. Важно е и да не си внушавате проблеми, каквито нямате, но сте дочули нещо за някого и сте го приели като ваше очакване.

Ще ви поднесат идеи, разкриващи пред вас възможност да превърнете в реалност своя стара мечта. Възползвайте се и се изявете на вашето работно място. Заради разходи, които не сте споделили с вашите близки, ви очакват разправиите с половинката заради липса на достатъчно стабилен семеен бюджет. 

СКОРПИОН
Не бъдете наивни и прекалено доверчиви, не е типично за вас, а се вслушайте в гласът на интуиция си и ако прецените, че е във ваша полза да не се обвързвате в нови отношения, откажете на мига делово запознанството, за което настояват ваши колеги и приятели.

На работното си място жънете успех и признание, заради умението бързо да се справяте и с допълнителните задачи. В личен план не е изключена нова романтична връзка, която може да ви създаде проблеми и да не успеете да се освободите от нея, ако сте семейни. 

СТРЕЛЕЦ
Промените са нежелателни. На вашето работно място бъдете умерени и отговорни към задълженията си. Обмислете целите си и направете финансовия си план за месеца. Въпреки възможността да планирате и да подготвите добрия старт на начинания, не се впускайте в делови разговори с крайни решения.

Любовта ви заобикаля, но сте си виновни сами. Бъдете отговорни към интимната си половинка. Интимните ви отношения може да се окажат в криза, ако не надмогнете прекалените си претенции, които изнервят половинката ви.

КОЗИРОГ
Ще се сблъскате с неочаквани обрати от сутринта в този ден. Бъдете самокритични, не винете околните, без значение дали сте си у дома или сте на вашето работно място. Не обсебвайте хората от вашето обкръжение с омайни думи, за да ви следващ. Рискувате в един момент да се окажете самотни.

Начинанията ви обещават бъдещи успехи. Търговците също успяват, ако се предпазват от загуби и кражба на пари от касата. Неизпълнени обещания са причината за конфликти във вашето семейството. Разходи, свързани с ремонти, ще ви натоварят допълнително. 

ВОДОЛЕЙ
Искате да ви възприемат като страдалци за доброто на човешкия род, но всъщност целите да получите чрез проява на всеобщо съчувствие незаслужената подкрепата на вашите близки, колеги и приятели. Няма как да се сближите с хора, които искате да привлечете като делови партньори, защото сте прекалено самовлюбени и не виждате добрите качества в другите хора.

У дома от сутринта сте склонни да разпореждате, да се карате с близките си, и да критикувате, но няма да срещнете разбиране. Ако това се случи, ще мъстите с мълчание, вместо да коригирате поведението си. 

РИБИ
Бъдете добронамерени към околните, за да ви отговорят със същото. Добрите отношения с тях ви гарантират успехи на работното място и подкрепата им, дори и ако идеите и целите ви са странни и трудни за възприемане. Изобщо не се изкушавайте да се срещате с ваши приятели, за да обсъждате нови възможности за професионална изява.

Близките ви и любимите ви хора не са съгласни да ви подкрепят в рискованите начинания, които са ви обсебили до степен да не разсъждавате с разума си. Отдалечили сте се и заради ината си не сте готови да простите и да се отдадете на сексуални наслади. 

Блиц

Продължете с четенето

Казанлък

Студентите празнуват днес!

Published

on

Българските студенти отбелязват днес своя празник. През 1897 г. министърът на просвещението проф. Иван Шишманов поставя въпроса, свързан с това първото Висше училище в България да има “по-особен, свой празник”. На заседанието си от 2 ноември 1902 г. Академичният съвет на Висшето училище определя деня на просветителя Св. Климент Охридски – 25 ноември (8 декември по нов стил), за свой празник.

За първи път студентите го отбелязват през 1903 г. в салона на читалище “Славянска беседа”, в София. През 1905 г. в Правилника на Висшето училище, което тогава вече се нарича Софийски университет “Св. Климент Охридски”, за първи път е записан текстът, че 25 ноември е патронен празник на университета.

От 1916 г., в резултат на официалното въвеждане на Григорианския календар в България, годишният празник на университета се измества с 13 дни напред и започва да се чества на 8 декември.

Така с годините най-старото и престижно висше училище в България – Софийският университет “Св. Климент Охридски”, създава и утвърждава 8 декември като символна дата на университетската празничност.

Празнуването на 8 декември е отменено след 1944 г. и е заменено с датата 17 ноември, когато е Международният ден на студентската солидарност. През 1962 г. празникът на висшето училище на 8 декември отново е възстановен. След 1968 г., когато Българската православна църква връща стария стил на Юлианския календар, денят на Св. Климент Охридски отново става 25 ноември.

Академичният съвет на Софийския университет решава да отдели патронния празник на висшето училище от общия на 8 декември и определя за свой официален празник 25 ноември. Това е денят на патрона на университета – Св. Климент, който е архиепископ Охридски.

През годините 8 декември остава светска дата и продължава да обединява българските студенти с изключително популярния им празник. Официално 8 декември е обявен за неучебен ден и за празник на всички български студенти на заседание на Съвета на ректорите от 28 октомври 1994 г.

Продължете с четенето

Казанлък

Валежите спират, ще има слънце, но застудява

Published

on

Валежите спират и небето се прояснява, но температурите се понижават – дори по Черноморието те няма да надхвърлят 7-8 градуса.

През първата половина на деня на отделни места в източната част на страната все още има превалявания от дъжд или сняг, но те бързо ще спрат.

От югозапад облачната покривка ще се разкъсва и намалява, постепенно над повечето места ще се установи предимно слънчево време.

През деня вятърът все така ще бъде умерен, ориентиран от запад и северозапад, но с наближаването на вечерта ще отслабне.

Максималните температури са предимно в интервала 2-7 градуса, за София – 1.

Минималните над по-голямата част от страната са от -1 до 4 градуса, малко по-високи по Черноморието. В София минималната температура е -3 градуса.

Продължете с четенето

Казанлък

2299 нови случая на коронавирусна инфекция в страната, 94 в областта

Published

on

През изминалото денонощие в страната са установени 2299 нови случая на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал.

Направени са 27 694 диагностични теста – 4984 PCR и 22 710 антигенни.

Към днешна дата активните случаи са 99 663.

В болниците в страната се лекуват 5702 души с диагноза COVID-19, от тях 650 са постъпили през изминалите 24 часа. На интензивна терапия са поставени 627 пациенти.

През денонощието болестта отне живота на 103-ма души – 97.09% от тях не са ваксинирани. Излекуваните са 2016.

От началото на пандемията жертвите у нас са 29 163, оздравели са 579 059 души.

Общият брой на потвърдените случаи на коронавирусна инфекция е 707 885, сред тях има 17 588 медици.

На 7 декември у нас са поставени 17 802 ваксини, а от началото на имунизационната кампания техният брой е 3 430 419. Със завършена ваксинация са 1 815 336 души, като 139 457 от тях са си поставили и бустерна доза.

Статистиката за денонощието по области: Благоевград – 85 нови случая, Бургас – 224, Варна – 159, Велико Търново – 74, Видин – 16, Враца – 57, Габрово – 37, Добрич – 43, Кърджали – 23, Кюстендил – 35, Ловеч – 35, Монтана – 28, Пазарджик – 56, Перник – 39, Плевен – 90, Пловдив – 198, Разград – 27, Русе – 101, Силистра – 30, Сливен – 47, Смолян – 31, София-град – 477, София-област – 109, Стара Загора – 94, Търговище – 33, Хасково – 74, Шумен – 35, Ямбол – 42.

Продължете с четенето

Казанлък

Нови 200 заглавия попълниха каталога на библиотека “Искра”

Published

on

Нови 200 заглавия или 324 тома постъпиха във фондовете на общинска библиотека „Искра“ в Казанлък. Те са закупени със средства от  спечелен проект на Министерство на културата по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2021 г.

По проекта се подпомагат  финансово обществени библиотеки за обновяване на фондовете с книги и други информационни източници. Стойността на проекта е 4 700 лв., осигурени от министерство.

Включени са заглавия от областите- художествена литература; художествена литература за деца; хуманитаристика, справочна и друга научна литература, съобразно профила на библиотеката и информационните потребности на читателите на библиотеката, съобщи за радио Стара Загора Екатерина Трендафилова, директор на библиотеката.БНР

Продължете с четенето

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com