ОБ “Искра” в изпълнение на проект в партньорство с общински библиотеки в страната

   

Фондация „Глобални библиотеки – България“ започна изпълнението на проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”, финансиран по Програма Еразъм +. Проектът е с продължителност една година и ще се изпълнява в партньорство със 7 общински библиотеки в страната, участници в консорциум „Модерна библиотека“ – библиотеките в Асеновград, Димитровград, Исперих, Карлово, Казанлък, Котел и Самоков. “Посетих Кралство Испания в дните 15 – 23 октомври 2016 година по този проект. Обучителната програма стартира на 17-ти октомври и включваше обучение на директорите на шест общински библиотеки, обединени в консорциум „Модерни библиотеки”/създаден в началото на 2016 година под егидата на ФГББ/, в който членува и Общинска библиотека „Искра”. В хода й бяхме обучени на съвременни методи при управлението на една библиотека”, каза Анна Кожухарова – директор на ОБ “Искра”. Обучението беше съпроводено с посещение на обществени библиотеки в Барселона и на Националната библиотека на Каталуня, където се осъществиха срещи с директори на библиотеки и с главните библиотекари. Гостите се запознаха с проблемите и успехите на тези библиотеки, с администрирането им, с визията на съвременната испанска библиотека като културен, образователен и социален център. “Мрежата на обществените библиотеки в Барселона е добре изградена и функционираща. Има своето стройно администриране и финансиране. Библиотеките успешно изпълняват функцията на местни важни центрове за гражданите. Посещаемостта им е висока, поради припознаването им като трето място, място важно след работното място и дома. Имат своята автономия при определяне на приоритетите за развитие и подсигурено финансиране за преустройство на сградите, поместването в реновирани сгради, оборудване, политики на комплектуване/което е централизирано и отделено в самостоятелен централен бюджет/. Знанията получени от обучението и посещението на сродните институции ще даде основание за внедряване на нови практики в Общинска библиотека „Искра”. Ще бъде мултиплицирано и в практиките на останалите общински библиотеки в страната, които ще бъдат обучени като екипи и мениджърски състав от участниците-директори в проекта” обясни още Анна Кожухарова.
Предстоят презентации на посещението пред колектива на Общинска библиотека „Искра”, както и пред библиотекари от община Казанлък.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com