ОБЩИНСКИ ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС „ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В МОЯ ГРАД – 2019 г.“

   

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

ОБЯВЯВАТ

ОБЩИНСКИ ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС

„ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В МОЯ ГРАД – 2019 г.“

I.                   Цел

Да се развият талантите на младежите в областта на фотографията и опознаването на историческото наследство в община Казанлък. Целта на конкурса е да бъдат показани различните гледни точки на любители фотографи по зададената тема, да оставят вдъхновението да ги води и да уловят красотата и магията на населените места с богато историческо минало. Всички казанлъчани, любители фотографи имат възможността да  популяризират красивите места за отдих в Долината на розите.

II.                Регламент

– Право на участие имат всички младежи до 29-годишна възраст, живущи в  община Казанлък.

– Срок за изпращане на снимките за конкурса: до 12:00 часа на 30 септември 2019 г.

– Награждаване на победителите – 11 октомври 2019 г. в Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства, гр.Казанлък

III.             Възрастови групи

I.                   Възрастова група – до 18 г.

II.                Възрастова група – от 18 г. до 29 г.

IV.             Оценяване и награждаване

–          Всяка снимка ще бъде качена на Фейсбук страницата на МКБППМН Казанлък,  като гласуването ще се извършва чрез харесвания.

–          За да се публикуват снимките, следва кандидатът да се „сприятели“ с профила на МКБППМН Казанлък във Фейсбук;

–          Може да се гласува за повече от една снимка;

–          Снимките с най-много харесвания ще заемат първите места в съответната възрастова група.

–          Допълнително компетентно жури ще разгледа фотографиите и ще отличи най-добрите.

–          Гласуването ще продължи от 12,00 ч. на 01.09. 2019 г. до 12.00 часа на 30.09.2019 година;

–          Резултатите ще бъдат обявени на специална церемония на 11 октомври 2019 година в Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства, където ще се извърши и награждаването.

V.                Условия за участие в конкурса

– Снимките се изпращат като съобщение на фейсбук профила на МКБППМН Казанлък;

– Изпратените снимки следва да са авторски;

– Не се допуска монтаж;

– Не се допускат снимки с ксенофобско, расистко, политическо, религиозно и порнографско послание;

– Максималният брой на снимките, които може да се изпращат, е до 3 /три/;

– В кадрите задължително трябва да се виждат популярни и разпознаваеми места от сгради с историческа стойност, храмове и паметници на културата и други забележителности, намиращи се на територията на община Казанлък;

– Всяка снимка трябва да бъде придружена със следната информация: две имена на автора, години и телефон за връзка. Фотографиите трябва да имат заглавие и кратко описание с историята на въпросния обект.

Важно!!!

Авторско право:

Ø    С изпращането на снимките за участие в конкурса, участниците декларират, че са техни автори и/или са носители на авторското право над тях (чл. 5 от ЗАПСП). Организаторите приемат, че участникът, изпратил фотографията/те, е носител на авторското право и съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП, разрешава разгласяването на произведението. Организаторите не носят  отговорност при евентуално възникване на спорове, относно авторското право на участващите фотографии /изясняването на авторството на фотографиите е изцяло отговорност на участниците в конкурса/. Съгласно изискванията на чл. 13 от ЗАПСП, авторът на произведението е длъжен да осигури съгласието на изобразеното лице върху портрета.

Ø    С изпращането на фотографиите участниците разрешават правото на публично показване в съответствие с чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП. Организаторите гарантират спазването на авторските права, съгласно изискванията на чл. 15 от ЗАПСП.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com