Общинските съветници в Казанлък гласуваха увеличение на възнагражденията си

   

По предложение на Станчо Леков общински съветник от групата на „БДЦ-ДПС“ в т.5 от дневния ред на редовното заседание на ОбС Казанлък, провело се днес, местните старейшини решиха да увеличат месечните си възнаграждения. Досега те получаваха по 160 лева за участие в заседание на ОбС и по 100 лева за работа в комисия.  Предложението на Леков бе за участие  в заседание на Общински съвет всеки общински съветник  да получава 220 лв., а  за участие в работата в комисии 170 лева.

С 24 гласа „За“, 0 „Против“ и 3 гласували „Въздържал се“, общинските съветници решиха да увеличат възнагражденията си. По Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Казанлък всеки един съветник участва най-малко в 2 комисии. Това предложение беше гласувано по време на пета точка от дневния ред, касаеща промени и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Казанлък с докладчик Николай Златанов – председател на ОбС Казанлък.

Повечето от промените са технически и целят да се отстранят стари текстове, които са заменени от нови законодателни актове, да се регламентират редовните и извънредни заседания на Общинския съвет, с цел улесняване на работата на съвета.

 

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com