Община Казанлък ще участва с проект за подмяна на отоплителната инсталация в детска градина ”Снежанка”

   

Общинският съвет  Казанлък на извънредна заседание днес реши  Община Казанлък да участва с проект  за подмяна на отоплителната инсталация  в детска градина  ”Снежанка” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство  ”Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Мярка 1 – ”Енергийна ефективност”. Вносител на предложението е кметът Галина Стоянова. Тя поясни, че Програмата за енергийна ефективност към Министерството на икономиката в момента прилага енергийни мерки в  три детски градини и две детски ясли в община Казанлък със стопроцентова финансова помощ на Европейския съюз за подмяна на отоплителните инсталации. „Към края на годината има останали средства в тази програма, поради което Общината е поканена да участва с още учебни заведения.  Освен детска градина „ Снежанка“  в общината има още две детски градини, които имат нужда от подмяна на отоплителната инсталация и с които може да се кандидатства”, разясни Стоянова.  Но само „Снежанка“ отговаря на условията, според които в сградата,  с която се кандидатства трябва да са приложени всички мерки за енергийна ефективност, а  подмяната на отоплителната инсталация е последният етап, който финансира тази програма. Мерките за енергийна ефективност са приложени в детска градина „ Снежанка“  със средства от общинския бюджет за 2016г. Със средства на Министерство на образованието предстои да бъде реконструиран и дворът на детското заведение. „ Затова именно кандидатстваме с тази детска градина. За да се кандидатства с другите две трябва до месец април 2017г. да бъде осигурено финансиране и да бъдат те санирани. Считаме, че в този срок няма да имаме осигурен бюджет и обществените процедури ще ни затруднят да извършим строителните работи“, каза в заключение Стоянова. Грантовата схема по програмата ”Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Мярка 1 ”Енергийна ефективност” дава възможност да се финансират проекти с обща  стойност от 20 000 евро до 200 000 евро, а  крайният срок за подаване на документи  е до 9 септември, а крайният срок за изпълнение на проектите е 30 април 2017г. Това е  и една от причините да бъде свикано извънредно заседание на  Общинския съвет днес.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com