Община Казанлък ще преасфалтира над 13 000 кв.м улици в ж.к. „Изток“

   

„За 2015 година ние подкрепихме бюджет, който ръководството на Община Казанлък проектира, така че да бъде изцяло в полза на жителите на цялата община.  В Инвестиционната програма, тази година се предвижда ремонт и преасфалтиране на над 13 000 кв. м улици и междублокови пространства в ж.к. „Изток“. Това са едни мащабни ремонти, които ще подобрят средата за живот на много хора“ – с тези думи общинските съветници Иво Лозанов и Валентин Кралев се обърнаха към  гражданите, живущи в източната част на Казанлък. По повод Инвестиционната програма съветниците проведоха срещи по местата, където са предвидени ремонтни дейности, за да запознаят гражданите с конкретните проекти.

През настоящата година в ж.к. „Изток“ предстоят  ремонти и преасфалтиране на следните обекти  – алея до блок № 30 – 1625 кв. м; две алеи  – 1600 кв.м  северно от блок № 72 и западно от блок № 74;  алея – 700 кв.м източно от блокове № 8, 9 и 10; 2960 кв. м от ул. „Кремона“ северно от блок № 43;  алея до блок № 18 и улиците  „Петрова нива“, „Банянска“ и „Илинден“ – общо  6120кв.м

Общинските съветници подчертаха, че такива мащабни ремонти не са извършани в ж.к. „Изток“ и припомниха, че от 3 години настоящото ръководство на Община Казанлък се опитва да реши много от проблемите в комплекса, но освен желание, те изискват и финансиране. А от предходния мандат са наследени задължения, надхвърлящи 6 млн. лв., които сега можеха да се вложат в инфраструктура. Затова Общината полага големи усилия за привличане на външно финансиране. Като пример за това бяха посочени новите паркове, детски площадки в комплекса, които са финансирани точно по проекти с външно финансиране, също така  и наскоро привлечените близо 2,5 милиона от ПУДООС за изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кварталите „Кулата“ и „Крайречен“.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com