Община Казанлък сформира Общински координационен механизъм по деинституционализация

   

Първото заседание на Общинския координационен механизъм по деинституционализация се проведе на 03.06.2015 година в зала № 6 на Общинска администрация. Присъства и заместник – областният управител на област Стара Загора Мариана Кръстева. Работата на Общинския координационен механизъм по деинституционализация е в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“. Срещата бе открита от Лилия Цонкова, заместник-кмет на община Казанлък, която сподели, че включването на община Казанлък като пилотна община в проекта е висока оценка за работата, която е свършена през последните четири години по отношение предоставянето на социални услуги за деца. Това е още една възможност да се надгради постигнатото по отношение взаимодействието между всички заинтересовани страни. На срещата Боряна Климентова, национален координатор по проекта, представи ползите от работата на ОКМД, целите и ефективността му. В рамките на следващите 5 месеца механизмът ще бъде приложен, като гъвкавостта му ще даде по-големи възможности за разрешаване проблемите на всеки представен пред комисията случай.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com