Община Казанлък спечели енергийна ефективност и за ЦДГ №2

   

Проектното предложение за ЦДГ №2 „Снежанка“ на община Казанлък е класирано на първо място от общо 18 проектни предложения и е оценено с най-голям брой точки от всички кандидати – 94, при максимално възможен брой 100.

 Проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в детска градина № 2 „Снежанка“, град Казанлък“ е финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по Програма БГ 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема БГ 04-02-03-1 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“.

 Проектът е на обща стойност 170 101,53 лв. и ще се изпълнява до 30.04.2017 г.

 На Димитровден, тази година, ЦДГ №2 „Снежанка“ официално отвори врати след ремонт. Като предварителни енергоспестяващи мерки в детското заведение бяха извършени подмяна на дограма, изолация на външни стени и покрив със средства от Общинския бюджет. Изпълнението на тези мерки бе и задължително условие за финансиране по Програма БГ 04 и ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и подобряването на условията в образователната инфраструктура на територията на община Казанлък.

 Основната цел на проекта е с подмяната на отоплителната инсталация, горивната база и газификацията да се подобри допълнително енергийната ефективност на сградата на Втора детска градина.

От реализацията на посочените дейности пряко ще се възползват 204 деца на възраст от 3 до 7 години, посещаващи детските заведения, 37 души персонал, работещ в тях, както и техните семейства.

Предстои подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ и стартиране на дейностите по проекта.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com