Община Казанлък отчита 54 процента изпълнение на плана за първото полугодие на 2015 година на Годишната програмата за стопанисване на общински имоти

   

Община Казанлък отчита  54 процента изпълнение на плана за първото полугодие  на 2015 година на  Годишната програмата за стопанисване на общински имоти , каза зам.-кметът на община Казанлък Петър Косев. При план  3 млн. 319 хил. 484 лв. към 30 юни са събрани 1 млн. 768 хил.761 лв.  От сделки с разпореждане с имоти по Закона за приватизацията и следприватизационния контрол при план  558 хил.лв. ,  Община Казанлък има постъпления от 423 хил. 270 лв., или  76 процентно изпълнение. Занижена е събираемостта при продажбата на дълготрайни материални активи ,  сграден фонд и земя , поясни Косев.  От плануваните  2 млн. 176 хил. 605 лв. в Общината са влезли  1 млн. 10 хил. лв.. „ Занижението е по повод на това, че във второто полугодие ще излязат повечето от продажбите на  дълготрайни материални активи. Приходите  от нематериални дълготрайни активи за първото полугодие на 2015 г. са  38 хил. 400 лв. при план 63 хил.лв. Общо в тази си част при план 2 млн.797хил. 605 лв. са отчетени 1 млн.461 хил.680 лв. – 53 процента.

От делби, замяна и продажба на земя собственост на законно построени сгради върху нея в община Казанлък са събрани 32 хил.170 лв. при план 40 хил.лв. Приходи от имоти с траен статут, отдадени под са  123 хил.76 лв.

В частта за наеми от земеделска земя Община Казанлък е изпълнила плана си и това произтича от сключените договори със земеделските производители, стопанисващи общинска земя. От началото на годината в общинската хазна са влезли 35 хил.678 лв.  „ По отношение на обектите с временен статут е занижено изпълнението на плана с 3 процента. При план 180хил. 678 лв. постъпленията са 85 хил. 517 лв. „, коментира Петър Косев.

От  наеми  от общински жилища при план 47 хил.209 лв. към 30 юни са събрани 28 хил. 141 лв. – 60 процента е изпълнението  на плана. Общо постъпленията от наеми в Община Казанлък са 274 хил.911 лв. при план  481 хил. 879 лв.  91 хиляди 545 лв. Община Казанлък е събрала от началото на 2015 година  от открити площи и пазари, организирани по повод празници С 11 процента е завишението в сравнение с 2014 година.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com