Община Казанлък започва работа по нов социален проект

   

Община Казанлък започна дейности по предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”. Тя е по проект, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.От услугата ще могат да се възползват 40 потребители. Тя стартира на 03.10.2016 г., понеделник и ще продължи до 31.12.2016 г. За този период стойността на проекта е 5 888.00 лв. Заявленията на желаещите да кандидатстват се приемат до 16,00 часа на 29.09.2016 г., четвъртък, в сградата на Домашен социален патронаж. На базата на подадените заявления по образец, община Казанлък, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане” – Казанлък, ще извърши подбор на лица от допустимите целеви групи за тази услуга.Целевите групи обхващат:

 1.      Лица и семейства на месечно подпомагане, по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане.

2.      Лица, с доказана липса на доходи  и близки, които да се грижат за тях.

3.      Самотно живеещи лица и семейства, които получават минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност).

4.      Скитащи и бездомни лица и деца.

 На одобрените потребители за ползване на социалната услуга „Обществена трапезария“ ще бъде предлагано обедно меню от супа, основно ястие и хляб. Храната ще се приготвя в Домашен социален патронаж.

           Социалната услуга „Обществена трапезария” е от голямо значение за жителите на Общината, като подходящ начин за помощ и грижа към нуждаещите се казанлъчани. С предоставянето й община Казанлък ще подпомогне за пореден път най-уязвимите групи от населението.

 Пресцентър на община Казанлък

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com