Община Казанлък завърши реконструкцията на микроязовир „Синята река“

   

Чрез изпълнение на проекта са създадени условия за предотвратяване на наводнения в съседните населени места и горски пожари в общински и горски територии

Проектът „Реконструкция на водоизточник-микроязовир „Синята река“, землище на с. Средногорово, изграждане на площадка и закупуване на оборудване за противопожарно депо“ успешно бе реализиран от Община Казанлък. На 12 август 2015 г.обектът е въведен в експлоатация, а на 14 август обектът бе официално открит от кмета на община Казанлък Галина Стоянова. В своето приветствие към присъстващите тя подчерта, че от 29 микроязовира , които се стопанисват от Община Казанлък, „Синята река“ е изпълнен съгласно всички европейски изисквания. Благодарение на реализирания тук проект, микроязовирът, който през последните години е създавал опасност от преливане и наводнения в съседните селища Бузовград и Средногорово, вече е укрепен, изградена е система за непрекъснат контрол и измервания, създадено е противопожарно депо, извършени са всички обезопасителни дейности, така че съществуващите досега проблеми са решени, при това без да е похарчен нито лев от страна на Общината.

Проектът за микроязовир „Синята река“ се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 с Договор №24/226/00309 от 12.07.2013 г. Проектът възлиза на стойност 309 000 лв. като 82% от средствата са осигурени от Европейския съюз чрез Европейския фонд за развитие на селските райони, а останалите 18% от държавния бюджет на Република България от Държавен фонд „Земеделие“ по Ос 2 „Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)“, Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности.

Чрез изпълнението му са създадени условия за предотвратяване горски пожари в общински и горски територии.

В рамките на проекта е извършено укрепване на язовирната стена, ремонтиран е преливник и основен изпускател на микроязовир „Синята река“. Извършени са ремонтни и възстановителни работи по контролно-измерителната система. Изградена е площадка за противопожарни нужди. По проекта са закупени и доставени лични предпазни средства за противопожарно депо и за доброволните формирования.

Изпълнител на строително-ремонтните работи е „Девня Трейд“ ООД, гр.Варна.

Проектът е с продължителност 24 месеца и приключва на 15.08.2015 г.

За дейностите по проекта разказа Лилия Цонкова, заместник-кмет на община Казанлък. На откриването присъстваха още председателят на ОбС-Казанлък Николай Златанов, заместник-кметът Петър Косев, кметовете на Бузовград – Михаил Янушев, и на Средногорово – Коста Меразчиев, представителите на РС ПБЗН – Добрин Добрев, и на РУ „Полиция“ – Павлин Коцев, жители на двете съседни населени места. Огнеборци от РС ПБЗН-Казанлък демонстрираха работата на противопожарното депо.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com